Skal det koste, når man ikke henter sine bestilte materialer på biblioteket?

Skrevet af

7. juni, 2016

Tre af landets største kommuner vil kunne give en bøde, når folkebibliotekerne finder bøger og andre materialer frem, som aldrig bliver afhentet af brugerne, skriver Berlingske den 4. juni 2016 og siden en lang række andre medier.

Alene sidste år fandt man i Københavns Kommune 314.000 gange bøger, film, musik og andet frem, som fik lov at stå og blomstre på bibliotekerne og aldrig blev hentet af de lånere, der havde reserveret materialet.

København vil derfor sammen med Aarhus og Odense Kommune søge om at få lov til at opkræve gebyrer for uafhentet materiale. Da Kulturstyrelsen tidligere har vurderet, at en sådan praksis vil kræve en ændring af biblioteksloven, skal initiativet finde sted under den såkaldte frikommuneordning, hvor kommuner kan få tilladelse til at afprøve forskellige ting.

Chef for Københavns Hovedbibliotek og Biblioteksfaglig Afdeling, Jakob Heide Petersen siger:
”Vi håber, at gebyrer kan fremkalde en adfærdsændring, for uafhentede reservationerne kræver unødvendigt arbejde og beslaglægger på samme tid materiale, som andre ofte er interesserede i at låne. Vi regner med, at der bruges hvad der svarer til tre fuldtidsstillinger på at håndtere de uafhentede materialer, men udfordringen er i høj grad også, at materiale er reserveret, mens andre mennesker står i kø.

Vi har en fornemmelse af, at det i et vist omfang er studerende, der bestiller det uafhentede materiale – og hvis det ikke når at komme, inden de er færdige med en opgave, så er de ikke interesserede i det mere, men det er andre studerende.”

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...