Skal det koste, når man ikke henter sine bestilte materialer på biblioteket?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

7 juni, 2016

Tre af landets største kommuner vil kunne give en bøde, når folkebibliotekerne finder bøger og andre materialer frem, som aldrig bliver afhentet af brugerne, skriver Berlingske den 4. juni 2016 og siden en lang række andre medier.

Alene sidste år fandt man i Københavns Kommune 314.000 gange bøger, film, musik og andet frem, som fik lov at stå og blomstre på bibliotekerne og aldrig blev hentet af de lånere, der havde reserveret materialet.

København vil derfor sammen med Aarhus og Odense Kommune søge om at få lov til at opkræve gebyrer for uafhentet materiale. Da Kulturstyrelsen tidligere har vurderet, at en sådan praksis vil kræve en ændring af biblioteksloven, skal initiativet finde sted under den såkaldte frikommuneordning, hvor kommuner kan få tilladelse til at afprøve forskellige ting.

Chef for Københavns Hovedbibliotek og Biblioteksfaglig Afdeling, Jakob Heide Petersen siger:
”Vi håber, at gebyrer kan fremkalde en adfærdsændring, for uafhentede reservationerne kræver unødvendigt arbejde og beslaglægger på samme tid materiale, som andre ofte er interesserede i at låne. Vi regner med, at der bruges hvad der svarer til tre fuldtidsstillinger på at håndtere de uafhentede materialer, men udfordringen er i høj grad også, at materiale er reserveret, mens andre mennesker står i kø.

Vi har en fornemmelse af, at det i et vist omfang er studerende, der bestiller det uafhentede materiale – og hvis det ikke når at komme, inden de er færdige med en opgave, så er de ikke interesserede i det mere, men det er andre studerende.”

Litterære brætspil giver børn læselyst

I 2020 fik Dragør Bibliotekerne og Fredensborg Bibliotekerne penge af Slots- og Kulturstyrelsen til at udarbejde en drejebog for, hvordan man som bibliotek kan udvikle litterære ...

Børns læselyst – en analyse af de seneste 20 års kulturpolitiske argumenter og strategier i Danmark

I Danmark har læselyst været på den børnekulturpolitiske dagsorden længe, men med en intensiveret indsats siden begyndelsen af 00’erne, hvor Kulturministeriet iværksatte ...