Steen B. Andersen – Strateg, kultur- og miljømenneske

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 juni, 2014

53-årige Steen B. Andersen kom ind i Aarhus Byråd i 2006 og er netop blevet genvalgt til en tredje periode for Socialdemokraterne. Den med egne ord rød-grønne politiker har således godt otte år på bagen i lokalpolitik. Skudsmålene er mange og går bl.a. på, at han er god til at tage bestik af situationen, han er vedholdende, en ferm taktiker og en dygtig holdspiller. Dertil kommer, at han med sin åbne, nysgerrige og afslappede udstråling er særdeles vellidt og velset blandt vælgerskaren på Beder-Malling kanten, i biblioteksregi  og i byrådskredse. For selv om han ‘har retning og kant, evner og værdsætter han bredt samarbejde og var i sidste byrådsperiode med til at sikre at samtlige politikere på Kulturområdet (idræt, bibliotek samt kultur) indgik forlig, – omfattende alle partier’.

Af profession er Steen B. Andersen lærer – med linjefag i matematik, idræt, fysik/kemi og samfundsfag. Han har siden 1985 været ansat ved Parkvejens Skole i Odder, hvor han i dag er overlærer. 

Opadgående kulturkarriere
Som menigt medlem af Kulturudvalget i Aarhus fik Steen B. Andersen for alvor øje for bibliotekets vigtige kultur- og samfundspolitiske rolle i slutningen af sin første byrådsperiode. Han blev tændt på bibliotekssagen, hvilket i anden periode førte både til formandsposten for DB Region Midtjylland og til en plads i DBs Forretningsudvalg. Og nu, i tredje valgperiode i marts i år, altså til formandsposten for DB – uden modkandidater. Hjemme i Aarhus er han desuden nyvalgt formand for Kulturudvalget. Kultur og biblioteker står rigtig højt på hans dagsorden, men også andre områder tegner engagementet.

Det grønne islæt
Steen B. brænder for løsninger, der gør Aarhus Kommune grønnere, bl.a. som medlem af kommunens Tekniske Udvalg. Hans mål her er at skabe gode rammer for både mennesker og miljø. Konkret handler det bl.a. om emner som en miljøvenlig letbane, der skal sikre Stor-Aarhus en effektiv kollektiv trafik. Nej til megasupermarkeder i de gamle bydele. Og ordentlige tilkørselsforhold til selve Aarhus, sådan at befolkningen og miljøet i kommunens mindre byer samtidig tilgodeses. Personligt kører han hybridbil og hygger sig ved at dyrke egne tomater hjemme i Beder, hvor han bor med sin kone Pia Gjermandsen Andersen.

Vær med i konkurrencen om Danmarks Klimasang

De danske folkebiblioteker inviterer alle, unge som gamle, til at deltage i konkurrencen om at skrive ’Danmarks Klimasang’. Vil du eller I deltage i konkurrencen om at skrive ...

FNs Verdensmål 5

Hvad går verdensmål 5 ud på? Vi har fået færre barnebrude og flere kvinder i parlamenter, så der er langsom fremgang for ligestillingen i verden.Halvdelen af jordens ...