Steen B. Andersen – Strateg, kultur- og miljømenneske

Skrevet af

16. juni, 2014

53-årige Steen B. Andersen kom ind i Aarhus Byråd i 2006 og er netop blevet genvalgt til en tredje periode for Socialdemokraterne. Den med egne ord rød-grønne politiker har således godt otte år på bagen i lokalpolitik. Skudsmålene er mange og går bl.a. på, at han er god til at tage bestik af situationen, han er vedholdende, en ferm taktiker og en dygtig holdspiller. Dertil kommer, at han med sin åbne, nysgerrige og afslappede udstråling er særdeles vellidt og velset blandt vælgerskaren på Beder-Malling kanten, i biblioteksregi  og i byrådskredse. For selv om han ‘har retning og kant, evner og værdsætter han bredt samarbejde og var i sidste byrådsperiode med til at sikre at samtlige politikere på Kulturområdet (idræt, bibliotek samt kultur) indgik forlig, – omfattende alle partier’.

Af profession er Steen B. Andersen lærer – med linjefag i matematik, idræt, fysik/kemi og samfundsfag. Han har siden 1985 været ansat ved Parkvejens Skole i Odder, hvor han i dag er overlærer. 

Opadgående kulturkarriere
Som menigt medlem af Kulturudvalget i Aarhus fik Steen B. Andersen for alvor øje for bibliotekets vigtige kultur- og samfundspolitiske rolle i slutningen af sin første byrådsperiode. Han blev tændt på bibliotekssagen, hvilket i anden periode førte både til formandsposten for DB Region Midtjylland og til en plads i DBs Forretningsudvalg. Og nu, i tredje valgperiode i marts i år, altså til formandsposten for DB – uden modkandidater. Hjemme i Aarhus er han desuden nyvalgt formand for Kulturudvalget. Kultur og biblioteker står rigtig højt på hans dagsorden, men også andre områder tegner engagementet.

Det grønne islæt
Steen B. brænder for løsninger, der gør Aarhus Kommune grønnere, bl.a. som medlem af kommunens Tekniske Udvalg. Hans mål her er at skabe gode rammer for både mennesker og miljø. Konkret handler det bl.a. om emner som en miljøvenlig letbane, der skal sikre Stor-Aarhus en effektiv kollektiv trafik. Nej til megasupermarkeder i de gamle bydele. Og ordentlige tilkørselsforhold til selve Aarhus, sådan at befolkningen og miljøet i kommunens mindre byer samtidig tilgodeses. Personligt kører han hybridbil og hygger sig ved at dyrke egne tomater hjemme i Beder, hvor han bor med sin kone Pia Gjermandsen Andersen.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...