Store opgaver venter bibliotekernes nye minister

Skrevet af

6. december, 2012

”Danmarks Biblioteksforening hilser Marianne Jelved varmt velkommen som bibliotekernes og folkeoplysningens nye minister. Hendes stærke kommunalpolitiske baggrund sammen med hendes solide ministerfaringer vil uden tvivl komme både hende og hele kultursektoren til gavn. Vi glæder os i biblioteksforeningen til at samarbejde med Marianne Jelved som landets nye kulturminister om bibliotekernes opgaver og de aktuelle spørgsmål på mediesiden, afledt af den informationsteknologiske udvikling”, siger Vagn Ytte Larsen.

Han uddyber:
”Konkret tænker jeg på bl.a. at få sat skub i kommunernes og statens fælles nationale projekt, Danskernes Digitale Bibliotek. Såvel som på hele situationen om ’de nye bøger’ e-bøgerne, og nye rammer omkring biblioteksafgiften. Opgaver som er sat i gang.

Men jeg tænker også på hele udmøntningen af bibliotekernes opgaveportefølje siden rapporten ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet” fra 2010, der med opgave- og strukturreformen både tæller borgerservice og it-instruktion i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi mm.

Og så ikke at forglemme, den måske vigtigste opgave på langt sigt, nemlig bibliotekernes vigtige indsats i forhold til at fremme kultur og kulturoplevelser, samt understøtte demokratiudvikling på lokalt plan ved at stille viden og information til rådighed for borgerne. Der er nok at tage fat på!”

Samtidig, slutter DBs formand Vagn Ytte Larsen, vil jeg gerne sige Uffe Elbæk tak for tiden som kulturminister. Specielt er vi i DB glade for Elbæks forståelse for og fremhævelse af biblioteket som det moderne Danmarks forsamlingshus og lokalsamfundets fælles ikke-kommercielle mødested.

 
Danmarks Biblioteksforening har indbudt den nye kulturminister til at drøfte de store spørgsmål på sit Årsmøde den 14. marts, hvor over 400 kommunalpolitikere, forvaltnings- og bibliotekschefer og andre centrale biblioteksaktører mødes i Bella Center i København.

 
For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383 / vagn@ytte.dk
Konstitueret direktør Hellen Niegaard, tlf. 2273 0250 / hn@db.dk

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...