Store opgaver venter bibliotekernes nye minister

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

6 december, 2012

”Danmarks Biblioteksforening hilser Marianne Jelved varmt velkommen som bibliotekernes og folkeoplysningens nye minister. Hendes stærke kommunalpolitiske baggrund sammen med hendes solide ministerfaringer vil uden tvivl komme både hende og hele kultursektoren til gavn. Vi glæder os i biblioteksforeningen til at samarbejde med Marianne Jelved som landets nye kulturminister om bibliotekernes opgaver og de aktuelle spørgsmål på mediesiden, afledt af den informationsteknologiske udvikling”, siger Vagn Ytte Larsen.

Han uddyber:
”Konkret tænker jeg på bl.a. at få sat skub i kommunernes og statens fælles nationale projekt, Danskernes Digitale Bibliotek. Såvel som på hele situationen om ’de nye bøger’ e-bøgerne, og nye rammer omkring biblioteksafgiften. Opgaver som er sat i gang.

Men jeg tænker også på hele udmøntningen af bibliotekernes opgaveportefølje siden rapporten ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet” fra 2010, der med opgave- og strukturreformen både tæller borgerservice og it-instruktion i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi mm.

Og så ikke at forglemme, den måske vigtigste opgave på langt sigt, nemlig bibliotekernes vigtige indsats i forhold til at fremme kultur og kulturoplevelser, samt understøtte demokratiudvikling på lokalt plan ved at stille viden og information til rådighed for borgerne. Der er nok at tage fat på!”

Samtidig, slutter DBs formand Vagn Ytte Larsen, vil jeg gerne sige Uffe Elbæk tak for tiden som kulturminister. Specielt er vi i DB glade for Elbæks forståelse for og fremhævelse af biblioteket som det moderne Danmarks forsamlingshus og lokalsamfundets fælles ikke-kommercielle mødested.

 
Danmarks Biblioteksforening har indbudt den nye kulturminister til at drøfte de store spørgsmål på sit Årsmøde den 14. marts, hvor over 400 kommunalpolitikere, forvaltnings- og bibliotekschefer og andre centrale biblioteksaktører mødes i Bella Center i København.

 
For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383 / vagn@ytte.dk
Konstitueret direktør Hellen Niegaard, tlf. 2273 0250 / hn@db.dk

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...