Store opgaver venter bibliotekernes nye minister

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

6 december, 2012

”Danmarks Biblioteksforening hilser Marianne Jelved varmt velkommen som bibliotekernes og folkeoplysningens nye minister. Hendes stærke kommunalpolitiske baggrund sammen med hendes solide ministerfaringer vil uden tvivl komme både hende og hele kultursektoren til gavn. Vi glæder os i biblioteksforeningen til at samarbejde med Marianne Jelved som landets nye kulturminister om bibliotekernes opgaver og de aktuelle spørgsmål på mediesiden, afledt af den informationsteknologiske udvikling”, siger Vagn Ytte Larsen.

Han uddyber:
”Konkret tænker jeg på bl.a. at få sat skub i kommunernes og statens fælles nationale projekt, Danskernes Digitale Bibliotek. Såvel som på hele situationen om ’de nye bøger’ e-bøgerne, og nye rammer omkring biblioteksafgiften. Opgaver som er sat i gang.

Men jeg tænker også på hele udmøntningen af bibliotekernes opgaveportefølje siden rapporten ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet” fra 2010, der med opgave- og strukturreformen både tæller borgerservice og it-instruktion i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi mm.

Og så ikke at forglemme, den måske vigtigste opgave på langt sigt, nemlig bibliotekernes vigtige indsats i forhold til at fremme kultur og kulturoplevelser, samt understøtte demokratiudvikling på lokalt plan ved at stille viden og information til rådighed for borgerne. Der er nok at tage fat på!”

Samtidig, slutter DBs formand Vagn Ytte Larsen, vil jeg gerne sige Uffe Elbæk tak for tiden som kulturminister. Specielt er vi i DB glade for Elbæks forståelse for og fremhævelse af biblioteket som det moderne Danmarks forsamlingshus og lokalsamfundets fælles ikke-kommercielle mødested.

 
Danmarks Biblioteksforening har indbudt den nye kulturminister til at drøfte de store spørgsmål på sit Årsmøde den 14. marts, hvor over 400 kommunalpolitikere, forvaltnings- og bibliotekschefer og andre centrale biblioteksaktører mødes i Bella Center i København.

 
For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383 / vagn@ytte.dk
Konstitueret direktør Hellen Niegaard, tlf. 2273 0250 / hn@db.dk

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...