Store opgaver venter bibliotekernes nye minister

Skrevet af

6. december, 2012

”Danmarks Biblioteksforening hilser Marianne Jelved varmt velkommen som bibliotekernes og folkeoplysningens nye minister. Hendes stærke kommunalpolitiske baggrund sammen med hendes solide ministerfaringer vil uden tvivl komme både hende og hele kultursektoren til gavn. Vi glæder os i biblioteksforeningen til at samarbejde med Marianne Jelved som landets nye kulturminister om bibliotekernes opgaver og de aktuelle spørgsmål på mediesiden, afledt af den informationsteknologiske udvikling”, siger Vagn Ytte Larsen.

Han uddyber:
”Konkret tænker jeg på bl.a. at få sat skub i kommunernes og statens fælles nationale projekt, Danskernes Digitale Bibliotek. Såvel som på hele situationen om ’de nye bøger’ e-bøgerne, og nye rammer omkring biblioteksafgiften. Opgaver som er sat i gang.

Men jeg tænker også på hele udmøntningen af bibliotekernes opgaveportefølje siden rapporten ”Folkebibliotekerne i vidensamfundet” fra 2010, der med opgave- og strukturreformen både tæller borgerservice og it-instruktion i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi mm.

Og så ikke at forglemme, den måske vigtigste opgave på langt sigt, nemlig bibliotekernes vigtige indsats i forhold til at fremme kultur og kulturoplevelser, samt understøtte demokratiudvikling på lokalt plan ved at stille viden og information til rådighed for borgerne. Der er nok at tage fat på!”

Samtidig, slutter DBs formand Vagn Ytte Larsen, vil jeg gerne sige Uffe Elbæk tak for tiden som kulturminister. Specielt er vi i DB glade for Elbæks forståelse for og fremhævelse af biblioteket som det moderne Danmarks forsamlingshus og lokalsamfundets fælles ikke-kommercielle mødested.

 
Danmarks Biblioteksforening har indbudt den nye kulturminister til at drøfte de store spørgsmål på sit Årsmøde den 14. marts, hvor over 400 kommunalpolitikere, forvaltnings- og bibliotekschefer og andre centrale biblioteksaktører mødes i Bella Center i København.

 
For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383 / vagn@ytte.dk
Konstitueret direktør Hellen Niegaard, tlf. 2273 0250 / hn@db.dk

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...