Styrk det strategiske samarbejde med kommunen

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

11 maj, 2015

Aalborg Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening inviterer til konference, der sætter fokus på, hvordan biblioteket strategisk sætter sine ressourcer i spil i tværkommunale sammenhænge.

Samarbejdsdreven innovation, samskabelse og netværkssamarbejde er nøglebegreber i den bevægelse, der aktuelt sker i den offentlige sektor. Der er en stigende interesse for mere grænseløst samarbejde mellem forvaltninger og institutioner om at udnytte de samlede ressourcer og kompetencer ”klogere og smartere”. Målet er bedre velfærdsløsninger og tilbud. Bibliotekerne understøtter med deres demokratiske funktion, det gode liv for borgerne og bør være attraktive og synlige medspillere i denne udvikling.

Hvad kræver det af bibliotekerne, hvordan styrkes deres position og hvordan øges bevidstheden om bibliotekets potentialer overfor politikere, forvalt-ninger og medarbejdere i kommunen?

Læs mere om konferencen

Klimafolkemødet i Middelfart

samarbejdspartnere og en masse borgere om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Du finder os på KulturØpladsen tæt på fællesscenen. Se ...

Verdens Bedste Løsninger LIVE

Faglig festival om verdensmål – nu åben for tilmelding. Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen.Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem? Hvad siger de selv?For ...