Styrk IT-læringsindsatsen på biblioteket

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

19 marts, 2012

Der er i 2012 afsat en pulje på i alt 18 millioner kroner til styrkelse af ældres digitale færdigheder i Socialministeriet. Puljen kan ansøges af frivillige foreninger og organisationer og har frist allerede d. 12. april 2012.

Det vil være oplagt, at lokale samarbejder mellem biblioteker og oplysningsforbund byder ind hertil med forløb, der sætter borgernes behov i centrum.
Dansk Folkeoplysnings Samråd har lavet et idekatalog til inspiration.

Læs mere om puljen på http://www.sm.dk/Puljer/sociale-omraader/aeldre/%C3%86ldIT/Sider/default.aspx

Folkeoplysningen og bibliotekerne

Den folkeoplysende lokale debat styrker demokratiet I en tid, hvor demokratiet bliver udfordret på mange niveauer, er den folkeoplysende tanke som grundlaget for folkestyret ...

Folkeoplysningen, biblioteket og corona

De fleste af os er jo ramt af coronaens isolation i større eller mindre grad, med de afsavn der følger med. Bibliotekerne giver os mulighed for at bibeholde kontakten med ...