Folkeoplysningen og bibliotekerne

Skrevet af

4. november, 2020

Den folkeoplysende lokale debat styrker demokratiet
I en tid, hvor demokratiet bliver udfordret på mange niveauer, er den folkeoplysende tanke som grundlaget for folkestyret stadig vigtigere. I dansk demokratisk tradition har den oplyste medborger altid været en forudsætning.

De folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker kan spille en vigtig rolle. Derfor opfordrer vi til, at man lokalt går sammen om at skabe fælles lokale udviklingsplaner med fokus på debatskabende aktiviteter, der skal sikre det folkelige engagement i det lokale demokrati.

Fremtidens oplyste samfund
Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd har udarbejdet inspirationshæftet ”Fremtidens oplyste samfund” med lokale eksempler på gode samarbejder mellem biblioteker, kulturhuse og aftenskoler som inspiration til, hvordan man styrker den lokale indsats for et oplyst demokrati.
Læs mere og hæftet.

Corona hærger – men vi har stadig åbent
Mens coronaen hærger, giver bibliotekerne os mulighed for at bibeholde kontakten med litteraturen, fordybelsen og fællesskabet, og derfor arbejder vi på bibliotekerne også målrettet på at borgerne, på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, fortsat kan komme og låne bøger, deltage i aktiviteter med behørig afstand og på anden vis understøtte fællesskabet i samarbejde med alle de andre folkeoplysende kræfter.

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd og alle deres medlemsorganisationer indrykkede den 3. november 2020 en annonce i Politiken og Jyllands-Posten, som minder alle om, at bibliotekerne og folkeoplysningen stadig er her, selv om corona lukker meget ned.
Bibliotekerne er velkomne til selv at bruge annoncerne online, på infoskærme mm.
Download pakke med annoncerne.

Samarbejdspapir
Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd har i 2019 lavet et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab i endnu højere grad kan skabe en aktiv demokratiudvikling, som kan styrke den lokale debat og deltagelse.

Se også Fælles fokus med kulturhuse, folkeoplysning og folkebiblioteker.

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd opfordrer kommunerne til at indgå i dialoger om, hvordan vi i fællesskab kan sætte mål for, hvordan biblioteker og folkeoplysende organisationer kan være med til at styrke demokratiet.

Ældre nyheder

Kom i gang med IT-hjælp til ældre nu!
Europa-Kommissionen har gjort 2012 til ’europæisk år for aktiv aldring’ – i den anledning og som optakt til den offentlige digitaliseringsstrategi opfordrer Danmarks Biblioteksforening (DB) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) biblioteker og folkeoplysningsforbund til sammen at løfte en vigtig samfundsopgave. Og samtidig møde et stort behov blandt ældre medborgere.

DB og DFS opfordrer til, at der lokalt etableres samarbejde mellem biblioteker, oplysningsforbund og evt. frivillige organisationer om at vejlede og undervise ældre med få eller slet ingen IT-kompetencer. 

Målet er, at gøre den ældre fortrolig med at anvende digitale kommunikationsmidler i sin hverdag og til kommunikation med det offentlige, f.eks. ved brug af NemId og de forskellige services på borger.dk.

Der er i 2012 afsat en pulje på i alt 18 millioner kroner til styrkelse af ældres digitale færdigheder i Socialministeriet. Puljen kan ansøges af frivillige foreninger og organisationer og har frist allerede d. 12. april 2012.

Det vil være oplagt, at lokale samarbejder mellem biblioteker og oplysningsforbund skal byde ind hertil med forløb, der sætter borgernes behov i centrum.

Samspil – en fælles opfordring
Den nye Folkeoplysningslov fra midt 2011 lægger op til ’samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder’ herunder anbefaling af partnerskaber til løsning af konkrete opgaver. Det gør rigtigt mange allerede, viser en undersøgelse lavet af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Danmarks Biblioteksforening (DB) i 2011.

De to foreninger opfordrer i den sammenhæng til, at biblioteker og folkeoplysning målrettet øger samarbejdet. At det er oplagt viste en fælles konference ’Rum for Læring’ foråret 2011. Her blev det klart, at tiden er inde til at tænke og handle sammen og det kan ske på mange ommåder, som undersøgelsen også indikerer. Resultatet vil både være højere kvalitet i de tilbud, borgerne kan benytte sig af og bedre udnyttelse af kommunens ressourcer til den livslange læring.

Det er foreningernes overbevisning, at der gennem dialog og konkrete aftaler mellem de to områder kan der opnås en bedre effekt af den fælles læringsindsats, til gavn for både jeres virksomhed, borgerne og kommunen.

Den Kompetente Borger, et stort fælles folkeoplysningsprojekt i Aarhus, har skabt en praktisk værktøjskasse til brug for lokale samarbejdsprojekter, se den på www.denkompetenteborger.dk og læs de to publikationer "Fremtidens samarbejde mellem Folkeoplysning og biblioteker" og "Gode råd til samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker".

ABZ om folkeoplysningsloven
Folkeoplysningsloven er blevet revideret med virkning fra 1. august 2012. Hent loven på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=138157.

Læs mere om kommunernes aktiviteter på www.folkeoplysningspolitik.nu, hvor også organisationerne på området kommenterer mulighederne i den nye lov. Her fremgår det hvilke kommuner der har fået en ny lov, og hvem der er i gang med lokale processer.

Grundlovsdag skal være en kæmpe national festdag

Med en bevilling fra Nordea-fonden på 9,7 millioner over de næste fire år vil det initiativet GRUNDLOVSFESTEN engagere endnu flere skoler, biblioteker, boligforeninger og ...

Lex.dk sikret yderligere 4 år

Regeringen afsætter 10 mio. kr. yderligere om året i 2024-2027 til at understøtte, at online-leksikonet lex.dk også bliver opdateret i de kommende år. Lex.dk har eksisteret ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...

Folkeoplysningen, biblioteket og corona

De fleste af os er jo ramt af coronaens isolation i større eller mindre grad, med de afsavn der følger med. Bibliotekerne giver os mulighed for at bibeholde kontakten med ...

Biblioteket og folkeoplysning

Folkebiblioteket er i sit DNA en vigtig del af hele det folkeoplysende projekt. Det er også en af bevæggrundene for, at Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Demokratiet skriger på folkeoplysning

I en tid præget af fake news, polariserede debatter og mistillid til demokratiet er der brug for ordentlig folkeoplysende debat og adgang til reel information som aldrig før. ...

Biblioteket giver borgerne lyst til at lære

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen (A) kommenterer på udsagn fra bl.a. AOF Danmarks administrerende direktør John Meinert Jacobsen m.fl. de senere dage: ...