Tænketanken – 2-års status

Skrevet af

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

23 marts, 2015

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i 2014 haft fokus på tre store vidensprojekter.
Nemlig en national segmenteringsundersøgelse, et designantropologisk nationalt projekt samt en analyse af Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi og et par mindre undersøgelser. Endvidere på formidling af Tænketankens idégrundlag og arbejde plus resultaterne – både nationalt og i internationalt regi på IFLA 204 i Lyon.

Fremtidens Biblioteker – i et målgruppeperspektiv
Tænketanken lancerede i marts 2014 Segmenteringsundersøgelsen – den største af sin art om danskernes brug og ikke-brug af folkebibliotekerne. Undersøgelsen bygger på et datagrundlag på over 2000 danskere samt en række kvalitative interviews og fokusgrupper. Undersøgelsen præsenterer en helt ny segmentering af befolkningen i 10 grupper og ny viden om danskernes biblioteksbrug eller mangel på sammen. Undersøgelsen har både et operationelt biblioteksudviklingsperspektiv og et politisk-strategisk sigte. Undersøgelsen er foretaget af Moos-Bjerre Analyse og støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje. Rapporten blev lanceret på en konference på Nørrebro teater med 120 deltagere.

Folkets bibliotek – nationalt samarbejdsprojekt
Kulturstyrelsen, DMJX og Tænketanken gennemførte i første halvår et fælles designantropologisk nationalt projekt – Folkets Bibliotek. Der blev i perioden fra januar til juni gennemført feltstudier på otte biblioteker: Hedensted Bibliotekerne, Aalborg Bibliotekerne (hovedbibliotek), København Kultur 2200, Glostrup Bibliotek, Vordingborg Bibliotek, Ærø Folkebibliotek, Aabenraa Bibliotekerne og Rudersdal. Out-come af projektet er fire testede koncepter, værktøjer og en antropologisk rapport. Der blev i perioden afholdt et midtvejsværksted og i juni en afsluttende konference med præsentation af opsamlet viden, de fire testede projekter og anbefalinger til bibliotekerne.

Studerendes digitale læsepræferencer
Undersøgelse af studerendes brug af og præferencer for hhv. digital og fysisk litteratur (skøn- og faglitteratur). Tilsvarende blev alle respondenter spurgt om adfærd på mobiltelefoner (både skøn og faglitteratur). Undersøgelsen, der er foretaget af Epinion og Moos-Bjerre Analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker blandt 506 studerende på mellemlang og lang videregående uddannelse, viser, at hver 4. studerende foretrækker digitalt studiemateriale.

Next Generation Netværk
Tænketanken har siden april 2013 hostet netværket Next Generation. Der har vist sig at være stort behov for videndeling og netværk på tværs af landet. Der er nu ca. 25 personer
tilknyttet netværket med bred repræsentation geografisk og fagligt. Netværket præsenterede deres arbejde på DB’s årsmøde i Vejle 2014.

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi
Copenhagen Economics har for og i samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker udarbejdet undersøgelsen, der for første gang påviser, hvilken samfundsøkonomisk værdi folkebiblioteket biddrager med. Undersøgelsen peger på tre værdiskabere: Betalingsvillighed, værdi gennem læsning og værdi gennem digitalisering. Og resultatet er  signifikant: Biblioteket er en rigtig god forretning for samfundet, især på uddannelsesområdet. Undersøgelsen er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje og Danmarks  Biblioteksforening. Rapporten blev offentliggjort i januar 2015 Industriens Hus.

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...