To ud af tre kommuner sparer på biblioteket

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

8 december, 2015

Igen. Igen – lyder det fra en bibliotekschef. Og det trods nye opgaver, meget mere åbningstid og fortsat stort besøgstal. Den store årlige DB Tendensundersøgelse af det kommende2016-budget peger atter på besparelser i de fleste kommuner nemlig i knap to ud af tre kommuner. Som sidste år falder de først og fremmest på personale, materialer og åbningstider (med bemanding).

”Bibliotekerne løser stadig flere opgaver. De er lokale litteratur- og kulturcentre, de lægger rum til stadig flere debatter og agerer demokratiets og borgernes rum. Man er i fuld gang med at motivere kommende generationers Læselyst og hjælper rigtig mange steder til med at føre skolereformens ideer om den åbne skole ud i livet. Og man hjælper i næsten alle kommuner borgerne med IT og med at sikre, at de kan komme i kontakt med den digitaliserede offentlige sektor. Derfor har området snarere brug for yderligere midler end reducerede budgetter som vi nu ser i mange kommuner”, siger Steen B. Andersen (A) formand for Danmarks Biblioteksforening.

”Som formand for Danmarks Biblioteksforening ser jeg naturligvis helst, at man klarer sig uden besparelser i det hele taget. Jeg er dog glad for at se den omend meget beskedne reduktion i antallet af kommuner, som sparer. Herunder at DB’s tendensundersøgelse i år peger på, at en tredjedel af dem, som sparer, sparer i et lidt mindre omfang. Det kan dog stadig blive bedre”, fastslår formanden.

Undersøgelsen, en rundspørge til alle kommuners bibliotekschefer, er gennemført i oktober måned. Enkelte kommuners svar er dog først indkommet i november. Samlet har 91 kommuner besvaret spørgeskemaet; Esbjerg samlet for både sig selv og Fanø, som man har overenskomst med. Der arbejdes således med svar fra 90 kommuner. Heraf er enkeltes budgetter (fem) endnu ikke offentliggjort og endelig udmøntede. Resultaterne skal alene skal ses som en tendens og et fingerpeg om biblioteksbudget 2016. Følgende kommuner har ikke svaret: Assens, Guldborgsund, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Rødovre, Syddjurs og Læsø.

Steen B. Andersen ønsker solide biblioteksbudgetter: ”Ikke mindst fordi bibliotekerne har brug for solide budgetter til transformationen til det moderne bibliotek, som man er i fuld gang med. Med formidling af både trykte bøger og klassiske materialer samtidig med et voksende antal e-bøger og andre digitale ressourcer. For blot at nævne en enkelt af de udfordringer, bibliotekerne står over for nu. Derfor er jeg også oprigtigt glad for at se, at lidt flere kommuner i år har afsat midler til anlægsopgaver. Det lover godt for fremtiden.

Hvad gør den enkelte kommune?
DBs landsdækkende budgetundersøgelser laves hvert år i oktober i umiddelbar forbindelse med kommunernes budgetvedtagelser og viser et samlet billede af tendenserne for biblioteksbudgetterne. Klik på Danmarkskortet for at se budgetniveauet for de enkelte kommuner.

Læs også artiklen i Danmarks Biblioteker om årets undersøgelse.
 

For yderligere kommentarer kontakt Danmarks Biblioteksforening:
Formand Steen B. Andersen: sba@byr.aarhus.dk – 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen: msh@db.dk – 4030 5230

Vær med i konkurrencen om Danmarks Klimasang

De danske folkebiblioteker inviterer alle, unge som gamle, til at deltage i konkurrencen om at skrive ’Danmarks Klimasang’. Vil du eller I deltage i konkurrencen om at skrive ...

Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten. I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi ...