To ud af tre kommuner sparer på biblioteket i 2015

Skrevet af

4. december, 2014

Danmarks Biblioteksforenings nye undersøgelse af bibliotekernes budgetter for 2015 viser, at kommunerne også næste år sparer på bibliotekerne. Ærgerlig besparelse, mener Steen B. Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Formanden er bestemt ikke glad for, at tendensundersøgelsen igen i år peger på reduktioner på hovedparten af landets folkebiblioteker.

”Der oprigtigt talt ærgerligt, at man i mange kommuner ikke er mere bevidste om, hvor vigtige opgaver biblioteket løser for vores samfund i tillæg til den klassiske biblioteksservice. Man skal gøre sig klart i kommunerne, at nedskæring af antallet i personalet står i stærk modsætning til ønsket om at sikre et udadvendt og aktivt bibliotek, som kan sikre borgene indsigt og viden samt et sted med plads til kultur og foreningsliv og den demokratiske samtale,” siger Steen B. Andersen i forbindelse med undersøgelsen.

Besparelserne rammer nemlig først og fremmest på personale, fulgt af materialer og nogle steder åbningstider. Samtidig angiver flere dog, at man vil øge åbningstimetallet; hvilket stort set alene skal ske i form af timer med selvbetjening. Desværre ser man igen en svag tendens til at lukke biblioteker, hvor antallet ellers har været stabilt i de sidste 3 år. I år er der planlagt lukning af filialer i fem kommuner, hvorimod kun en kommune planlægger åbning af ny filial.

Biblioteksforeningens formand finder udviklingen i budgetterne paradoksal, fordi det samtidig er biblioteket, som bl.a. Digitaliseringsstyrelsen og andre henviser til, når borgerne har behov for hjælp med både elektroniske postkasser og når den næste bølge af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi med online anmodning om sygedagpenge o.l. iværksættes.

”Bibliotekerne er rigtig, rigtig gode til at omsætte noget svært tilgængeligt til noget let forståeligt. Det er der i den grad behov for det digitale område, hvor bibliotekerne i naturlig forlængelse af deres traditionelle virksomhed sikrer borgerne adgang til viden og kulturoplevelser. Biblioteket er den mest besøgte kulturinstitution, hvis ekspertise, samlinger og netservices samt meget lange åbningstider sikrer reel demokratiudvikling her i landet,” fastslår Steen B. Andersen.

Danmarks Biblioteksforening vil på baggrund af tendensundersøgelsens resultater næste år på forskellig vis gøre endnu mere opmærksom på, at man i biblioteket har en kulturinstitution som faktisk gør en forskel. Steen B. Andersen anbefaler alle at være opmærksomme på rapporten ”Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi”, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker offentliggør til januar – og håber, at også den kan bidrage til en øget debat og forståelse af bibliotekets rolle i vores samfund.

Information om de enkelte kommuners drifts- og anlægsbudgetter og samlet analyse og omtale af tendensundersøgelsen fra Danmarks Biblioteksforening kan hentes på https://www.db.dk/budget2015 .

Data er indsamlet i oktober i år; enkelte svar er dog først indkommet i november. 91 af landets 98 kommuner har svaret på undersøgelsen mens to kommuner har oplyst, at der endnu ikke foreligger budgettal for biblioteket.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening

Formand Steen B. Andersen, sba@byr.aarhus.dk tlf. 3057 9985 Foto i høj opløsning
Direktør Michel Steen-Hansen, msh@db.dk  tlf. 4030 5230

 

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...