To ud af tre kommuner sparer på biblioteket i 2015

Skrevet af

4. december, 2014

Danmarks Biblioteksforenings nye undersøgelse af bibliotekernes budgetter for 2015 viser, at kommunerne også næste år sparer på bibliotekerne. Ærgerlig besparelse, mener Steen B. Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening. Formanden er bestemt ikke glad for, at tendensundersøgelsen igen i år peger på reduktioner på hovedparten af landets folkebiblioteker.

”Der oprigtigt talt ærgerligt, at man i mange kommuner ikke er mere bevidste om, hvor vigtige opgaver biblioteket løser for vores samfund i tillæg til den klassiske biblioteksservice. Man skal gøre sig klart i kommunerne, at nedskæring af antallet i personalet står i stærk modsætning til ønsket om at sikre et udadvendt og aktivt bibliotek, som kan sikre borgene indsigt og viden samt et sted med plads til kultur og foreningsliv og den demokratiske samtale,” siger Steen B. Andersen i forbindelse med undersøgelsen.

Besparelserne rammer nemlig først og fremmest på personale, fulgt af materialer og nogle steder åbningstider. Samtidig angiver flere dog, at man vil øge åbningstimetallet; hvilket stort set alene skal ske i form af timer med selvbetjening. Desværre ser man igen en svag tendens til at lukke biblioteker, hvor antallet ellers har været stabilt i de sidste 3 år. I år er der planlagt lukning af filialer i fem kommuner, hvorimod kun en kommune planlægger åbning af ny filial.

Biblioteksforeningens formand finder udviklingen i budgetterne paradoksal, fordi det samtidig er biblioteket, som bl.a. Digitaliseringsstyrelsen og andre henviser til, når borgerne har behov for hjælp med både elektroniske postkasser og når den næste bølge af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi med online anmodning om sygedagpenge o.l. iværksættes.

”Bibliotekerne er rigtig, rigtig gode til at omsætte noget svært tilgængeligt til noget let forståeligt. Det er der i den grad behov for det digitale område, hvor bibliotekerne i naturlig forlængelse af deres traditionelle virksomhed sikrer borgerne adgang til viden og kulturoplevelser. Biblioteket er den mest besøgte kulturinstitution, hvis ekspertise, samlinger og netservices samt meget lange åbningstider sikrer reel demokratiudvikling her i landet,” fastslår Steen B. Andersen.

Danmarks Biblioteksforening vil på baggrund af tendensundersøgelsens resultater næste år på forskellig vis gøre endnu mere opmærksom på, at man i biblioteket har en kulturinstitution som faktisk gør en forskel. Steen B. Andersen anbefaler alle at være opmærksomme på rapporten ”Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi”, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker offentliggør til januar – og håber, at også den kan bidrage til en øget debat og forståelse af bibliotekets rolle i vores samfund.

Information om de enkelte kommuners drifts- og anlægsbudgetter og samlet analyse og omtale af tendensundersøgelsen fra Danmarks Biblioteksforening kan hentes på https://www.db.dk/budget2015 .

Data er indsamlet i oktober i år; enkelte svar er dog først indkommet i november. 91 af landets 98 kommuner har svaret på undersøgelsen mens to kommuner har oplyst, at der endnu ikke foreligger budgettal for biblioteket.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening

Formand Steen B. Andersen, sba@byr.aarhus.dk tlf. 3057 9985 Foto i høj opløsning
Direktør Michel Steen-Hansen, msh@db.dk  tlf. 4030 5230

 

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...