Topmødet i Århus 2015

Skrevet af

30. juni, 2015

Mit navn er Jes Hansen og jeg er så heldig at være kandidat-studerende ved IVA i København. Jeg vidste på forhånd ikke helt hvad jeg skulle forvente af Topmødet i Århus. Det var min første konference hvor bibliotekerne, og de interesser der er rundt om dem, var så stærkt repræsenterede.

På forhånd havde jeg op til flere forestillinger om hvordan toppen af det danske biblioteksvæsen ville se ud. De forestillinger varierede bredt og fantasien havde op til flere stereotyper i spil. Det kunne umiddelbart være alt fra en forsamling af sweater-bærende, bolsche-spisende (Kongen af Danmark forestillede jeg mig), med deres briller i snor til jakkesætsuniformerede, overparfumerede, new-public-management forherligende typer med et cigaret-etui af sterling.
De forestillinger oplevede jeg dog ikke at have rod i virkeligheden, hvilket jo nok et eller andet sted var forventeligt, selvom det da var lidt skuffende at der ikke var mere ”Kongen af Danmark”. Hvad jeg opdagede var at det er svært at sætte professionen bibliotekarer i bås. Det er der simpelthen for meget liv og diversitet i blandt de involverede af nutidens biblioteker til.

Det der overraskede mig mest ved topmødet var hvor meget grøde der er i den offentlige biblioteksdebat, og hvor engagerede bibliotekerne er i at gribe fremtiden og gøre den til en styrke frem for en hæmsko. Det var en positiv overraskelse. Temaet for konferencen oplevede jeg netop som at være rettet imod ”fremtiden”, med rapporten fra tænketanken ”Fremtidens Biblioteker” som katalysator og omdrejningspunkt for meget af debatten. Det var imponerende hvor veltalende og velforberedte mange af de involverede fremstod på scenen og i det hele taget var det imponerende hvor tjekket tingene var hele vejen rundt i Århus.

Hvis jeg skulle fremhæve noget som gjorde et særligt indtryk blandt de mange fremragende oplæg, så vil jeg særligt fremhæve to styks. Paneldebaten ved Valggruppe B havde 3 spændende deltagere i Knud Schulz, Mogens Vestergaard og Lars Bornæs som havde hver deres take på hvordan bibliotekerne bedst ville klare sig i fremtiden ud fra deres erfaring som biblioteksledere.
Talestrømmen fra panelet flød til tider hurtigere end Søren Gericke på speed, og i den talestrøm kom der flere interessante betragtninger. I aktivt sammenspil med salen, oplevede jeg at blive en del klogere på de udfordringer der er i at lede et folkebibliotek i dag, og de valg som man står overfor når man skal gøre biblioteket interessant både for niche-interessenter såvel som den brede offentlighed. Det var ikke sådan at der til sidst blev dannet konsensus for hvad der er succesformlen for folkebibliotekets fremtid, men de erfaringer der blev udvekslet havde jeg indtryk af gjorde hele salen klogere.

Og apropos klogere, så var oplægget fra Thomas Nordahl et meget lærerigt et af slagsen. Når man lige havde vænnet ørene til den norske sang, så var der op til flere gode pointer pakket ind i et usædvanligt veltimet og interessant oplæg omkring sammenhængen imellem det at kunne læse fra en tidlig alder og evnen til succesfuldt at fuldføre en videregående uddannelse.

Jeg kan kun anbefale at høre oplægget via Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside, hvis man missede det i Århus. Til slut skal der lyde en stor tak til Danmarks Biblioteksforening for at tage så godt imod vi studerende. Det var en udpræget fornøjelse.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...