Trick or Treat – nye samarbejder om den åbne skole og biblioteket

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

5 marts, 2015

Nationalmuseets mødesal var stuvende fuld, da 200 fagfolk, især fra bibliotekerne, og politikere mandag den 23. februar diskuterede aktuelle behov for og muligheder i et udvidet samarbejde mellem folkeskolen og folkebiblioteket. Konferencen Trick or treat var arrangeret af Danmarks Biblioteksforening sammen med Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen (BCF) og tog afsæt i Folkeskolereformens delvision om ’den åbne folkeskole og et udvidet samarbejde med lokalsamfundet’.

Genoplev konferencen på Storify
Hent præsentation fra arbejdermuseets skoletjeneste (powerpoint)

Fra profession til professionel
Gør det bedre, gi’ det videre lød det fra fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator. Har nogle været angste for professionsoverlap/-overgreb mellem skolernes lærere og folkebibliotekets bibliotekarer, er det på tide at droppe det nu. En fremtidstrend er helt klart en bevægelse fra et afsæt baseret på profession til en professionel tilgang, fremhævede fremtidsforskeren.

 

En synsvinkel som også bakkedes varmt op af ikke mindst Bibliotekarforbundets Tine Jørgensen. Mens Danmarks Lærerforenings næstformand Dorte Lange på sin side kom med udmeldingen: Ingen professionsforskrækkelse her! Meldingerne er klare: Lærernes didaktiske tilgang kan i kombination med bibliotekarernes informationskompetencer bidrage til at styrke bl.a. læringsmålet for dannelse.

Gør det konkret – og gør det synligt
I skal samarbejde, lød det kraftigt opfordrende fra programmets to ministre kulturminister Marianne Jelved (B) og undervisningsminister Christine Antorini(A). Hvor relationer mellem skoler og biblioteket tidligere har været mere fragmentariske og måske ofte relativt beskedne, så giver det i dag rigtig god mening at medindtænke folkebibliotekets særlige informations- og læseunderstøttende kompetencer i skolernes tilbud forstod man på dagens mange indlæg. Til fordel for både børn og lærere.

Annette Hartøft, skoleleder fra Lyshøjskolen i Kolding, kom således med en konkret bestillingsliste til folkebiblioteket. Udfordringen er imidlertid også, blev det understreget fra Silkeborgs bibliotekschef Lars Bornæs, at man lokalt står med ét folkebibliotek til f.eks. 30 lokale skoler.

Derfor lød dagens anbefaling fra flere sider bl.a. Danmarks Biblioteksforening: Løft samarbejdet, systematiser det og drøft dets potentiale og konsekvenser i kommunernes relevante politiske udvalg. En forudsætning for en ny ramme at agere i, er et bredere politisk mandat, påpegede DBs næstformand Kirsten Boelt.

Fornuft og partnerskab sat i system
Alle var enige om, at det kan være svært for et folkebibliotek, som i øvrigt er optaget af voksende opgaver og stram økonomi at facilitere f.eks. 30 lokale folkeskoler. Derfor må det også godt prissættes, lød det bl.a. fra kulturminister Marianne Jelved. Kommunerne skal betale for den undervisning, der lægges i andet regi.
Mogens Vestergaard, BCFs formand, præciserede at der skal bygges videre på det partnerskab, som allerede findes i dag. Men det skal gerne understøttes af egentlige parskabsaftaler, lød det fra Anette Hartøft.

 

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...