Trick or Treat – nye samarbejder om den åbne skole og biblioteket

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

5 marts, 2015

Nationalmuseets mødesal var stuvende fuld, da 200 fagfolk, især fra bibliotekerne, og politikere mandag den 23. februar diskuterede aktuelle behov for og muligheder i et udvidet samarbejde mellem folkeskolen og folkebiblioteket. Konferencen Trick or treat var arrangeret af Danmarks Biblioteksforening sammen med Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen (BCF) og tog afsæt i Folkeskolereformens delvision om ’den åbne folkeskole og et udvidet samarbejde med lokalsamfundet’.

Genoplev konferencen på Storify
Hent præsentation fra arbejdermuseets skoletjeneste (powerpoint)

Fra profession til professionel
Gør det bedre, gi’ det videre lød det fra fremtidsforsker Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator. Har nogle været angste for professionsoverlap/-overgreb mellem skolernes lærere og folkebibliotekets bibliotekarer, er det på tide at droppe det nu. En fremtidstrend er helt klart en bevægelse fra et afsæt baseret på profession til en professionel tilgang, fremhævede fremtidsforskeren.

 

En synsvinkel som også bakkedes varmt op af ikke mindst Bibliotekarforbundets Tine Jørgensen. Mens Danmarks Lærerforenings næstformand Dorte Lange på sin side kom med udmeldingen: Ingen professionsforskrækkelse her! Meldingerne er klare: Lærernes didaktiske tilgang kan i kombination med bibliotekarernes informationskompetencer bidrage til at styrke bl.a. læringsmålet for dannelse.

Gør det konkret – og gør det synligt
I skal samarbejde, lød det kraftigt opfordrende fra programmets to ministre kulturminister Marianne Jelved (B) og undervisningsminister Christine Antorini(A). Hvor relationer mellem skoler og biblioteket tidligere har været mere fragmentariske og måske ofte relativt beskedne, så giver det i dag rigtig god mening at medindtænke folkebibliotekets særlige informations- og læseunderstøttende kompetencer i skolernes tilbud forstod man på dagens mange indlæg. Til fordel for både børn og lærere.

Annette Hartøft, skoleleder fra Lyshøjskolen i Kolding, kom således med en konkret bestillingsliste til folkebiblioteket. Udfordringen er imidlertid også, blev det understreget fra Silkeborgs bibliotekschef Lars Bornæs, at man lokalt står med ét folkebibliotek til f.eks. 30 lokale skoler.

Derfor lød dagens anbefaling fra flere sider bl.a. Danmarks Biblioteksforening: Løft samarbejdet, systematiser det og drøft dets potentiale og konsekvenser i kommunernes relevante politiske udvalg. En forudsætning for en ny ramme at agere i, er et bredere politisk mandat, påpegede DBs næstformand Kirsten Boelt.

Fornuft og partnerskab sat i system
Alle var enige om, at det kan være svært for et folkebibliotek, som i øvrigt er optaget af voksende opgaver og stram økonomi at facilitere f.eks. 30 lokale folkeskoler. Derfor må det også godt prissættes, lød det bl.a. fra kulturminister Marianne Jelved. Kommunerne skal betale for den undervisning, der lægges i andet regi.
Mogens Vestergaard, BCFs formand, præciserede at der skal bygges videre på det partnerskab, som allerede findes i dag. Men det skal gerne understøttes af egentlige parskabsaftaler, lød det fra Anette Hartøft.

 

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...