Udviklingspuljens indsatsområder 2013

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

29 maj, 2012

Kulturstyrelsen har offentliggjort de nye indsatsområdet for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, 2013.

De fem indsatsområder er fortsat opfølgning på folkebibliotekernes fælles strategi som den er beskrevet i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Indsatsområderne 'Bedre læsekompetencer for unge og voksne', Biblioteksbetjening af henholdsvis børn og unge er gengangere, mens Biblioteker og borgerservice og Formidling i åbne biblioteker er nye.

Læs mere på http://www.bibliotekogmedier.dk/nyheder/nyt-fra-biblioteksomraadet/artikel/udviklingspuljen-for-folke-og-skolebiblioteker-indsatsomraader-2013/

Bibliotekerne på Kulturmødet Mors 2022

De danske folkebiblioteker deltager på Kulturmødet Mors, og har igen i år deres egen scene, som ligger på KulturPladsen. Bag scenen står FKI, BCF, Biblioteks- og ...

Klimafolkemødet i Middelfart

samarbejdspartnere og en masse borgere om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Du finder os på KulturØpladsen tæt på fællesscenen. Se ...