Udviklingspuljens indsatsområder 2013

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

29 maj, 2012

Kulturstyrelsen har offentliggjort de nye indsatsområdet for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, 2013.

De fem indsatsområder er fortsat opfølgning på folkebibliotekernes fælles strategi som den er beskrevet i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Indsatsområderne 'Bedre læsekompetencer for unge og voksne', Biblioteksbetjening af henholdsvis børn og unge er gengangere, mens Biblioteker og borgerservice og Formidling i åbne biblioteker er nye.

Læs mere på http://www.bibliotekogmedier.dk/nyheder/nyt-fra-biblioteksomraadet/artikel/udviklingspuljen-for-folke-og-skolebiblioteker-indsatsomraader-2013/

Open Call: Skal I skabe kulturdebat på Kulturens Plads?

Kulturens Plads er rammen om den kulturpolitiske debat på Folkemødet på Bornholm, og I kan også være med til at skabe debatten. I Danmarks Biblioteksforening ønsker vi ...

Verdensmål & biblioteker

Kom til temadag om bibliotekernes bæredygtighedsarbejde og få inspiration til nye aktiviteter og samarbejder. På temadagen formidler vi erfaringer og deler gode eksempler på ...