Udviklingspuljens indsatsområder 2013

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

29 maj, 2012

Kulturstyrelsen har offentliggjort de nye indsatsområdet for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, 2013.

De fem indsatsområder er fortsat opfølgning på folkebibliotekernes fælles strategi som den er beskrevet i rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Indsatsområderne 'Bedre læsekompetencer for unge og voksne', Biblioteksbetjening af henholdsvis børn og unge er gengangere, mens Biblioteker og borgerservice og Formidling i åbne biblioteker er nye.

Læs mere på http://www.bibliotekogmedier.dk/nyheder/nyt-fra-biblioteksomraadet/artikel/udviklingspuljen-for-folke-og-skolebiblioteker-indsatsomraader-2013/

National indsats skal øge læselysten hos børn og unge

Som tidligere anbefalet i oplægget til en ny læsekultur fra den brede læsekoalition med medlemmer fra både den pædagogiske verden samt bog- og kulturbranchen, som Danmarks ...

Tre centrale pointer fra “Verdens Bedste Løsninger LIVE”

Hvem er de unge? Hvordan får vi fat i dem? Og hvad siger de selv? Med henblik på at sætte de unge på verdensmålsdagsordenen var det nogle af de spørgsmål, der blev taget ...