Valg til DBs Repræsentantskab

Skrevet af

12. december, 2013

Danmarks Biblioteksforening skal vælge nyt repræsentantskab i 2014. Derfor skal du nu overveje, om du stiller op til valget.

Vi har brug for et stærkt hold til repræsentantskabet, så det er vigtigt, at mange gode og engagerede kandidater vil være med. Det er ofte biblioteksledere, som stiller op til valget, og det er rigtig godt, men bestemt ikke en forudsætning for at melde sit kandidatur. DB har nemlig brug for en mangfoldighed af synspunkter, holdninger og indfaldsvinkler. Kun på den måde kan vi sammen videreudvikle det stærke folkebibliotek.

DB har stor national gennemslagskraft og er kendt både i og udenfor vores branche. Den position vil du som medlem af repræsentantskabet skulle være med til at fastholde.

Der skal vælges 17 repræsentanter til repræsentantskabet blandt valggruppe B's medlemmer:

  • 12 blandt DBs personlige medlemmer
  • 4 blandt DBs organisationsmedlemmer
  • 1 blandt DBs studerende medlemmer fra IVA og SDU

Når de 17 repræsentanter er valgt, skal der blandt dem vælges én faglig næstformand (2. næstformand) og 3 medlemmer til forretningsudvalget – foruden de mange andre poster, vi besætter i DB’s organisation.

Vil du vide mere om indhold, arbejdsform m.m. er du meget velkommen til at kontakte de nuværende valggruppe B-medlemmer i DBs Forretningsudvalg:

  • Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek, labo(at)silkeborgbib.dk eller 2213 3630
  • Carl Gustav Johannsen, IVA, cgj(at)iva.dk eller 2047 8278
  • Lone Hedelund Henriksen, Århus Kommunes Biblioteker, lhh(at)aarhus.dk eller 89409640/26838010
  • Kirsten Boelt, Aalborg Bibliotekerne kbt-kultur(at)aalborg.dk eller 9931 4425

Du kan også læse mere om DBs arbejds- og indsatsområder i denne folder.

Deadline for kandidatopstilling er den 31.12.2013
Beslutter du dig for at stille op til DBs repræsentantskab, skal du sende en valgudtalelse og et billede, som kan indgå i præsentationsmaterialet til afstemningen.
Og du skal selvfølgelig være medlem af DB.
Du bedes også tilkendegive, om du ønsker at stille op til næstformandsvalget. Send materialet til webmaster@db.dk.
Valget er elektronisk og foregår fra den 15. januar til den 15. februar. Valgresultatet offentliggøres den 17. februar 2014.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...