Vedr. forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Skrevet af

9. februar, 2012

Specialkonsulent
Katrine Neregaard Rasmussen
Digitaliseringsstyrelsen

Fremsendt til knera@digst.dk
10. februar 2012
 

Høringssvar til ”Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister”
Digitaliseringsstyrelsen har den 27. januar 2012 sendt ” Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister” i høring.

Vi har bemærket, at Biblioteksparaplyen ikke er listet som høringsberettiget til forslaget, men da forslaget har betydning for folkebibliotekerne, fremsendes hermed høringssvar fra Biblioteksparaplyen.

Bibliotekerne hilser velkomment at de er tænkt aktivt ind i opgaven, som f.eks. på s. 16:

”Det foreslås, at borgerne ligesom i dag kan henvende sig og få hjælp og vejledning hos de relevante offentlige myndigheder, i borgerservicecentre mv., ………
…..andre institutioner som for eksempel bibliotekerne vil også være et oplagt sted at tilbyde borgerne hjælp til digital selvbetjening. De kommunale borgerservicecentre og eksempelvis bibliotekerne vil således kunne tilbyde adgang til computere og medarbejdere, der kan hjælpe borgerne med de digitale løsninger. På den måde bliver også de mindre it-kyndige borgere efterhånden mere digitalt selvhjulpne.”

Vi synes, at man i formuleringen skal sidestille borgerservicecentre og biblioteker, da de i høj grad løser samme opgaver. Teksten bør således lyde: ”borgerservicecentre og/eller biblioteker”

Folkebibliotekerne bliver i stadig højere grad stedet, hvor borgerne henvender sig, når de har behov for hjælp og vejledning i forhold til borgerservice, specielt når den bliver digital. En ny undersøgelse viser, at 2/3 af landets biblioteker nu udfører borgerserviceopgaver på forskellige niveauer, hvilket er tæt på en fordobling i løbet af de seneste to år. Undersøgelsen kan ses på https://www.db.dk/borgerservice

Stadig flere kommuner har således fået øjnene op for det potentiale, der ligger i at udnytte de mange videnskompetencer, som befinder sig på biblioteket. I flere end 60 kommuner benyttes biblioteket derfor nu også som indgangen til det offentlige som udvidede borgerservicecentre, hvor bibliotekerne både udsteder kørekort, hjælper folk med digital service og laver kurser i IT læring. Dette bør afspejles i lovteksten ved den foreslåede formuleringsmæssige sidestilling af borgerservicecentre og folkebiblioteker.

 

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg

&                         

Mogens Vestergaard                             
Formand for Biblioteksparaplyen                    

 

Biblioteksparaplyen
www.db.dk/biblioteksparaplyen

Bibliotekarforbundet
Pernille Drost
Johnny Roj-Larsen
Bibliotekschefforeningen
Jytte Bræmer
Mogens Vestergaard (formand, Biblioteksparaplyen)
Danmarks Biblioteksforening
Vagn Ytte Larsen
Michel Steen-Hansen
Kirsten Grubbe Jensen
Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Michael Cotta-Schønberg
Eli Greve
Danmarks Skolebibliotekarer
Anna Bach
C.C. Rasmussen
HK Kommunal Biblioteksudvalget
Kirsten Westh
HK-STAT Danmark. TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker
Jonna Vestergaard
Kommunernes Skolebiblioteksforening
Andreas Boesen
Liselotte Hillestrøm
Gitte Frausing

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...