Vedr. forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Skrevet af

Biblioteksparaplyen

9 februar, 2012

Specialkonsulent
Katrine Neregaard Rasmussen
Digitaliseringsstyrelsen

Fremsendt til knera@digst.dk
10. februar 2012
 

Høringssvar til ”Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister”
Digitaliseringsstyrelsen har den 27. januar 2012 sendt ” Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister” i høring.

Vi har bemærket, at Biblioteksparaplyen ikke er listet som høringsberettiget til forslaget, men da forslaget har betydning for folkebibliotekerne, fremsendes hermed høringssvar fra Biblioteksparaplyen.

Bibliotekerne hilser velkomment at de er tænkt aktivt ind i opgaven, som f.eks. på s. 16:

”Det foreslås, at borgerne ligesom i dag kan henvende sig og få hjælp og vejledning hos de relevante offentlige myndigheder, i borgerservicecentre mv., ………
…..andre institutioner som for eksempel bibliotekerne vil også være et oplagt sted at tilbyde borgerne hjælp til digital selvbetjening. De kommunale borgerservicecentre og eksempelvis bibliotekerne vil således kunne tilbyde adgang til computere og medarbejdere, der kan hjælpe borgerne med de digitale løsninger. På den måde bliver også de mindre it-kyndige borgere efterhånden mere digitalt selvhjulpne.”

Vi synes, at man i formuleringen skal sidestille borgerservicecentre og biblioteker, da de i høj grad løser samme opgaver. Teksten bør således lyde: ”borgerservicecentre og/eller biblioteker”

Folkebibliotekerne bliver i stadig højere grad stedet, hvor borgerne henvender sig, når de har behov for hjælp og vejledning i forhold til borgerservice, specielt når den bliver digital. En ny undersøgelse viser, at 2/3 af landets biblioteker nu udfører borgerserviceopgaver på forskellige niveauer, hvilket er tæt på en fordobling i løbet af de seneste to år. Undersøgelsen kan ses på https://www.db.dk/borgerservice

Stadig flere kommuner har således fået øjnene op for det potentiale, der ligger i at udnytte de mange videnskompetencer, som befinder sig på biblioteket. I flere end 60 kommuner benyttes biblioteket derfor nu også som indgangen til det offentlige som udvidede borgerservicecentre, hvor bibliotekerne både udsteder kørekort, hjælper folk med digital service og laver kurser i IT læring. Dette bør afspejles i lovteksten ved den foreslåede formuleringsmæssige sidestilling af borgerservicecentre og folkebiblioteker.

 

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg

&                         

Mogens Vestergaard                             
Formand for Biblioteksparaplyen                    

 

Biblioteksparaplyen
www.db.dk/biblioteksparaplyen

Bibliotekarforbundet
Pernille Drost
Johnny Roj-Larsen
Bibliotekschefforeningen
Jytte Bræmer
Mogens Vestergaard (formand, Biblioteksparaplyen)
Danmarks Biblioteksforening
Vagn Ytte Larsen
Michel Steen-Hansen
Kirsten Grubbe Jensen
Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Michael Cotta-Schønberg
Eli Greve
Danmarks Skolebibliotekarer
Anna Bach
C.C. Rasmussen
HK Kommunal Biblioteksudvalget
Kirsten Westh
HK-STAT Danmark. TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker
Jonna Vestergaard
Kommunernes Skolebiblioteksforening
Andreas Boesen
Liselotte Hillestrøm
Gitte Frausing

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...