Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder mv.(bølge 4)

Skrevet af

2. december, 2014

Digitaliseringsstyrelsen
Att. Katrine Neregaard Rasmussen

MSH/HN/jfv
Den 2. dec. 2014

Danmarks Biblioteksforening
For Biblioteksparaplyen

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder mv.(bølge 4)

Danmarks Biblioteksforening takker på vegne af Biblioteksparaplyen, de danske biblioteks-organisationer nævnt nedenfor, for muligheden for at afgive høringssvar.

Bibliotekerne støtter fortsat grundtanken bag den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi herunder en fortsat udvikling af digital selvbetjening på de nævnte områder. Dog således at løsningerne også tager højde for anden service til borgere, der af forskellige årsager ikke kan betjene sig digitalt, således at disse ikke får en ringere service.
Biblioteksorganisationerne har derfor med tilfredshed noteret sig, at der på de områder, hvor man skal overgå til digitale løsninger, kan ske fritagelse, hvis ”der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening” eller ” hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen mv. på en anden måde end digitalt.”

I afsnit 4.2.2 Hjælp og vejledning forudsættes det, at de relevante myndigheder sikrer, at de digitale selvbetjeningsløsninger er brugervenlige og tilgængelige, og at det er Digitaliseringsstyrelsen som følger op på i hvilket omfang, myndighedernes løsninger lever op til kravene for obligatorisk digital selvbetjening.

Hertil vil vi gerne påpege, at man med fordel kan øge samarbejdet med bibliotekerne (inkl. borgerserviceområdet) i forhold til at indsamle oplysninger om de offentlige løsningers brugelighed. Oplysningerne bør gå på både det tekniske aspekt (fungerer systemerne rimeligt) og det forståelsesmæssige (kan borgerne forstå, hvad det er, de skal gøre). Derudover bør man være opmærksom på, at der ikke høstes gevinster, der ikke eksisterer. Der er en gevinst ved de obligatoriske, digitale løsninger, men vejledningsopgaven æder af den gevinst.

I samme afsnit præciseres det, at borgerne fortsat skal tilbydes hjælp. Således at det eksempelvis vil kunne være muligt for en borger, der ikke selv har en PC eller lignende digital platform, at møde op på borgerservice eller det lokale bibliotek og her med assistance udfylde en ansøgning om personligt tillæg digitalt på den offentlige myndigheds PC eller lignende digitale platform.

Hertil må bibliotekerne påpege, at der er tale om opgaver i tillæg til de centrale biblioteksopgaver, hvorfor der i kommunerne skal tages højde for den ekstra opgavebelastning, en udvidelse af de nuværende vejlednings- og læringsopgaver vil være.

Med venlig hilsen

Michel Steen-Hansen
Direktør/Danmarks Biblioteksforening

 På vegne af biblioteksparaplyen: Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening,
Danmarks Forskningsbiblioteksforening, HK Kommunal/Bibliotek og HK Stat TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker, Danmarks Skolebiblioteksforening,

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...