Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder mv.(bølge 4)

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

2 december, 2014

Digitaliseringsstyrelsen
Att. Katrine Neregaard Rasmussen

MSH/HN/jfv
Den 2. dec. 2014

Danmarks Biblioteksforening
For Biblioteksparaplyen

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmodninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder mv.(bølge 4)

Danmarks Biblioteksforening takker på vegne af Biblioteksparaplyen, de danske biblioteks-organisationer nævnt nedenfor, for muligheden for at afgive høringssvar.

Bibliotekerne støtter fortsat grundtanken bag den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi herunder en fortsat udvikling af digital selvbetjening på de nævnte områder. Dog således at løsningerne også tager højde for anden service til borgere, der af forskellige årsager ikke kan betjene sig digitalt, således at disse ikke får en ringere service.
Biblioteksorganisationerne har derfor med tilfredshed noteret sig, at der på de områder, hvor man skal overgå til digitale løsninger, kan ske fritagelse, hvis ”der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening” eller ” hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen eller meddelelsen mv. på en anden måde end digitalt.”

I afsnit 4.2.2 Hjælp og vejledning forudsættes det, at de relevante myndigheder sikrer, at de digitale selvbetjeningsløsninger er brugervenlige og tilgængelige, og at det er Digitaliseringsstyrelsen som følger op på i hvilket omfang, myndighedernes løsninger lever op til kravene for obligatorisk digital selvbetjening.

Hertil vil vi gerne påpege, at man med fordel kan øge samarbejdet med bibliotekerne (inkl. borgerserviceområdet) i forhold til at indsamle oplysninger om de offentlige løsningers brugelighed. Oplysningerne bør gå på både det tekniske aspekt (fungerer systemerne rimeligt) og det forståelsesmæssige (kan borgerne forstå, hvad det er, de skal gøre). Derudover bør man være opmærksom på, at der ikke høstes gevinster, der ikke eksisterer. Der er en gevinst ved de obligatoriske, digitale løsninger, men vejledningsopgaven æder af den gevinst.

I samme afsnit præciseres det, at borgerne fortsat skal tilbydes hjælp. Således at det eksempelvis vil kunne være muligt for en borger, der ikke selv har en PC eller lignende digital platform, at møde op på borgerservice eller det lokale bibliotek og her med assistance udfylde en ansøgning om personligt tillæg digitalt på den offentlige myndigheds PC eller lignende digitale platform.

Hertil må bibliotekerne påpege, at der er tale om opgaver i tillæg til de centrale biblioteksopgaver, hvorfor der i kommunerne skal tages højde for den ekstra opgavebelastning, en udvidelse af de nuværende vejlednings- og læringsopgaver vil være.

Med venlig hilsen

Michel Steen-Hansen
Direktør/Danmarks Biblioteksforening

 På vegne af biblioteksparaplyen: Bibliotekarforbundet, Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening,
Danmarks Forskningsbiblioteksforening, HK Kommunal/Bibliotek og HK Stat TR-Kollegiet for de Statslige Biblioteker, Danmarks Skolebiblioteksforening,

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...