Vedr. Udviklingsplan 2014 for bibliotek.dk

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

6 december, 2013

København, 6. december 2013

Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Vedr. Udviklingsplan 2014 for bibliotek.dk

Danmarks Biblioteksforening (DB) takker for muligheden for at kommentere udviklingsplan 2014 for bibliotekernes slutbrugerdatabase bibliotek.dk og har følgende kommentarer til den.

DB anerkender den nye udviklingsplans bemærkninger om 2014 som et transitionsår på vej mod én udviklingsplan omfattende både DDB, Danbib og bibliotek.dk, og forventer, at foreningen og andre interessenter også i fremtiden vil få mulighed for at kommentere de årlige udviklingsplaner. Således at en vis forventningsafstemning om de fælles nationale tjenester også i fremtiden vil ske i et samspil med alle sektorens centrale parter.

DB finder det generelt tilfredsstillende, at omlægningen til brøndteknologien og open-source som led i Open Library Strategy og en mere serviceorienteret arkitektur, kom så langt som den gjorde med gennemførelsen af en betaversion af den nye bibliotek.dk. DB konstaterer samtidig at omlægningen er lang mere brugervenlig men også at det tager tid, at få den nye version finjusteret, hvilket må forventes gennemført i 2014.

Tema A: grundlæggende funktioner søgning, visning, bestilling samt grænseflade
Tema A01 Søgning
DB ser frem til at de annoncerede forbedringer her planlagt til 2014 gennemføres. DB finder fortsat Near-Match, opr. planlagt til 2012, sammen med autocomplete (skan og stavehjælp) vil kunne give brugerne langt bedre søgemuligheder og bør fremmes mest muligt.

Tema A02 Grænsefladen
Udviklingsplanens bemærkning her om, at enkelte funktioners udvikling vil være afhængig af brugerreaktioner, og at funktioner, der ikke bruges så meget, kan falde væk, – kan synes økonomisk oplagte. DB finder dog, at skønnes sådanne forbedrede søgemuligheder at kunne optimere kvaliteten af brugen, så bør vurderingen snarere være, at disse muligheder bør udvikles hhv. videreudvikles, så de virker efter hensigten

Tema A03 Visning og supplerende data
Funktionaliteten i det gamle bibliotek.dk ift. visning og supplerende data anbefales videreført, da de gennem 10 årsudvikling har været med til at gøre ydelsen bibliotek.dk så benyttet og brugbar, som servicen faktisk er. Hermed være ikke sagt, at servicen ikke kan blive bedre det kan den – og det tegner den nye version til at kunne sikre på sigt.

Vedr. høringsspørgsmålet: DB finder det relevant at bibliotek.dk viser ratings fra andre kilder end bibliotek.dk brugere, men mener ikke at sådanne ratings skal vises samlet men adskilt.

Tema 04A Bestilområdet
Projekt A04a: Bestil flere materialer i et hug
DB bakker igen i år bakke op om projektet, som også brugerne specifikt har ønsker om, men anerkender at en revurdering bør ske på basis af opdateret analyse/estimat.

Under samme projektområde peger igen DB på flg. projekter, som bør prioriteres: Nyt i BOB-grænsefladen: Materialevalgsønske og Forberedelse af ny ILL-transaktioner. DB ser frem til aftestningen af Automatisk fjernlån – også af eget materiale, en oplagt service-funktion.

Tema B: Brugerfaciliteter og andre udviklingsopgaver
Projekt B01b: Vis nærmeste bibliotek der har åbent
Funktionaliteten Vis nærmeste bibliotek der har åbent – betjent og ubetjent – vil være en god service i et stadig mere differentieret ’åbningstidsmiljø’ og foreslås fremmet, ikke mindst i den mobile kontekst.

Projekt B02b: Digitaliseret kulturarv
Afsluttende vil DB gerne igen udtrykke sin principielle støtte til arbejdet med projektet Digitaliseret kulturarv i bibliotek.dk og ambitionerne om én portal omfattende både biblioteker, museer og arkiver. DB peger her indledningsvis på model B – integration som særskilt del af brønden, vist i særligt faneblad.

Projekt B04a: Konsolidering af CMS-platform til bibliotekerne
Maksimalt genbrug er en målsætning for DDB og DB støtter derfor intentionerne og prioriteringen af det omfattende fælles projekt mellem bibliotek.dk og DBB vedr. konsolidering af platform og nationale grænseflader.

Tema C: Brugerundersøgelser
DB støtter gennemførelsen af en årlig brugerundersøgelse som en uvurderlig information ift. afdækning af forskydninger i borgernes, slutbrugernes, behov for nyudvikling.

Danmarks Biblioteksforening finder som før bibliotek.dk helt central for en tidssvarende biblioteksbetjening og følger den fremtidige samtænkning med DDB med stor interesse.

Med venlig hilsen
Michel Steen-Hansen, direktør
Hellen Niegaard, chefkonsulent

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...