Vedr. Udviklingsplan 2014 for bibliotek.dk

Skrevet af

6. december, 2013

København, 6. december 2013

Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Vedr. Udviklingsplan 2014 for bibliotek.dk

Danmarks Biblioteksforening (DB) takker for muligheden for at kommentere udviklingsplan 2014 for bibliotekernes slutbrugerdatabase bibliotek.dk og har følgende kommentarer til den.

DB anerkender den nye udviklingsplans bemærkninger om 2014 som et transitionsår på vej mod én udviklingsplan omfattende både DDB, Danbib og bibliotek.dk, og forventer, at foreningen og andre interessenter også i fremtiden vil få mulighed for at kommentere de årlige udviklingsplaner. Således at en vis forventningsafstemning om de fælles nationale tjenester også i fremtiden vil ske i et samspil med alle sektorens centrale parter.

DB finder det generelt tilfredsstillende, at omlægningen til brøndteknologien og open-source som led i Open Library Strategy og en mere serviceorienteret arkitektur, kom så langt som den gjorde med gennemførelsen af en betaversion af den nye bibliotek.dk. DB konstaterer samtidig at omlægningen er lang mere brugervenlig men også at det tager tid, at få den nye version finjusteret, hvilket må forventes gennemført i 2014.

Tema A: grundlæggende funktioner søgning, visning, bestilling samt grænseflade
Tema A01 Søgning
DB ser frem til at de annoncerede forbedringer her planlagt til 2014 gennemføres. DB finder fortsat Near-Match, opr. planlagt til 2012, sammen med autocomplete (skan og stavehjælp) vil kunne give brugerne langt bedre søgemuligheder og bør fremmes mest muligt.

Tema A02 Grænsefladen
Udviklingsplanens bemærkning her om, at enkelte funktioners udvikling vil være afhængig af brugerreaktioner, og at funktioner, der ikke bruges så meget, kan falde væk, – kan synes økonomisk oplagte. DB finder dog, at skønnes sådanne forbedrede søgemuligheder at kunne optimere kvaliteten af brugen, så bør vurderingen snarere være, at disse muligheder bør udvikles hhv. videreudvikles, så de virker efter hensigten

Tema A03 Visning og supplerende data
Funktionaliteten i det gamle bibliotek.dk ift. visning og supplerende data anbefales videreført, da de gennem 10 årsudvikling har været med til at gøre ydelsen bibliotek.dk så benyttet og brugbar, som servicen faktisk er. Hermed være ikke sagt, at servicen ikke kan blive bedre det kan den – og det tegner den nye version til at kunne sikre på sigt.

Vedr. høringsspørgsmålet: DB finder det relevant at bibliotek.dk viser ratings fra andre kilder end bibliotek.dk brugere, men mener ikke at sådanne ratings skal vises samlet men adskilt.

Tema 04A Bestilområdet
Projekt A04a: Bestil flere materialer i et hug
DB bakker igen i år bakke op om projektet, som også brugerne specifikt har ønsker om, men anerkender at en revurdering bør ske på basis af opdateret analyse/estimat.

Under samme projektområde peger igen DB på flg. projekter, som bør prioriteres: Nyt i BOB-grænsefladen: Materialevalgsønske og Forberedelse af ny ILL-transaktioner. DB ser frem til aftestningen af Automatisk fjernlån – også af eget materiale, en oplagt service-funktion.

Tema B: Brugerfaciliteter og andre udviklingsopgaver
Projekt B01b: Vis nærmeste bibliotek der har åbent
Funktionaliteten Vis nærmeste bibliotek der har åbent – betjent og ubetjent – vil være en god service i et stadig mere differentieret ’åbningstidsmiljø’ og foreslås fremmet, ikke mindst i den mobile kontekst.

Projekt B02b: Digitaliseret kulturarv
Afsluttende vil DB gerne igen udtrykke sin principielle støtte til arbejdet med projektet Digitaliseret kulturarv i bibliotek.dk og ambitionerne om én portal omfattende både biblioteker, museer og arkiver. DB peger her indledningsvis på model B – integration som særskilt del af brønden, vist i særligt faneblad.

Projekt B04a: Konsolidering af CMS-platform til bibliotekerne
Maksimalt genbrug er en målsætning for DDB og DB støtter derfor intentionerne og prioriteringen af det omfattende fælles projekt mellem bibliotek.dk og DBB vedr. konsolidering af platform og nationale grænseflader.

Tema C: Brugerundersøgelser
DB støtter gennemførelsen af en årlig brugerundersøgelse som en uvurderlig information ift. afdækning af forskydninger i borgernes, slutbrugernes, behov for nyudvikling.

Danmarks Biblioteksforening finder som før bibliotek.dk helt central for en tidssvarende biblioteksbetjening og følger den fremtidige samtænkning med DDB med stor interesse.

Med venlig hilsen
Michel Steen-Hansen, direktør
Hellen Niegaard, chefkonsulent

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...