Viborg: Biblioteket som teater

Skrevet af

9. december, 2013

Ombygningen betyder, at der sker store forandringer i det nuværende bibliotek fra 1991. Her blev et nyt hovedbibliotek, en ældre biblioteksbygning, kombineret med en meget fin nybygning tegnet af arkitekt Thomas Meedom-Bæch, indviet. Med ombygningen i dag får hovedbiblioteket nu to store mødelokaler og et undervisningslokale, som borgerne i Viborg Kommune kan leje – også uden for bibliotekets åbningstid.

Musikbiblioteket har samtidig i den igangværende proces fået ny placering i kælderetagen, hvor al musik står samlet, og hvor brugerne har mulighed for at spille og/eller lytte til musik.

Børnebiblioteket er midlertidigt indrettet i det tidligere Musikbibliotek. Den endelige indretning afventer den færdige ombygning. Der arbejdes lige nu med involvering af børnebibliotekets brugere. Børnene har mulighed for at komme med forslag på en opsat frise, hvor de kan kommentere på børnebibliotekets indretning. Derudover er der afholdt inspirationsmøde med daginstitutioner, skoler og forældre.

Løbende i processen udnyttes de muligheder der opstår i en sådan forandring. Blandt andet afholdes der en bogcafé i et udvidet gangareal, som fremadrettet bliver en del af børnebiblioteket.

Teater med publikumsinvolvering
Processen omkring nyindretningen har krævet kreative og innovative tanker, da der samtidig arbejdes i biblioteksrummene med en helt unik forestilling i samarbejde med det lokale egnsteater Carte Blanche. Forestillingen, ALT der er fortalt, og ALT vi ved, tager udgangspunkt i bibliotekspersonalets opfattelse af ‘deres’ bibliotek og egen rolle som personale på et bibliotek. Biblioteksmedarbejderne udfordres på egne opfattelser af biblioteket som hverdags- og metafortælling i et sensorisk, publikumsinvolverende labyrint-teater. Også bibliotekets brugere får prikket til deres opfattelse af, hvad biblioteket er og rummer.

ALT der er fortalt og ALT vi ved, er ét af de projekter Kulturstyrelsen støtter gennem Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker. Projektet støttes ligeledes med et større beløb af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje. Forestillingen blev holdt uge 47 og 48. Det er første gang biblioteket og dets personale både er inspiration og kulisse til en teaterforestilling. Det blev en helt unik oplevelse for brugerne og for os i Viborg Bibliotekerne.

Som en del af kommunens kulturpolitiske strategi for 2013-2017, er der givet penge til anlægsudgifterne, så det handler om at tænke kreativt i forhold til den nye indretning. Ombygningen er færdig i begyndelsen af december, og børnebiblioteket forventes endeligt indrettet i slutningen af januar. Vi slår dørene op til et forandret hovedbibliotek i februar 2014.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...