Viborg: Biblioteket som teater

Skrevet af

Kristine Nygaard Ledet

9 december, 2013

Ombygningen betyder, at der sker store forandringer i det nuværende bibliotek fra 1991. Her blev et nyt hovedbibliotek, en ældre biblioteksbygning, kombineret med en meget fin nybygning tegnet af arkitekt Thomas Meedom-Bæch, indviet. Med ombygningen i dag får hovedbiblioteket nu to store mødelokaler og et undervisningslokale, som borgerne i Viborg Kommune kan leje – også uden for bibliotekets åbningstid.

Musikbiblioteket har samtidig i den igangværende proces fået ny placering i kælderetagen, hvor al musik står samlet, og hvor brugerne har mulighed for at spille og/eller lytte til musik.

Børnebiblioteket er midlertidigt indrettet i det tidligere Musikbibliotek. Den endelige indretning afventer den færdige ombygning. Der arbejdes lige nu med involvering af børnebibliotekets brugere. Børnene har mulighed for at komme med forslag på en opsat frise, hvor de kan kommentere på børnebibliotekets indretning. Derudover er der afholdt inspirationsmøde med daginstitutioner, skoler og forældre.

Løbende i processen udnyttes de muligheder der opstår i en sådan forandring. Blandt andet afholdes der en bogcafé i et udvidet gangareal, som fremadrettet bliver en del af børnebiblioteket.

Teater med publikumsinvolvering
Processen omkring nyindretningen har krævet kreative og innovative tanker, da der samtidig arbejdes i biblioteksrummene med en helt unik forestilling i samarbejde med det lokale egnsteater Carte Blanche. Forestillingen, ALT der er fortalt, og ALT vi ved, tager udgangspunkt i bibliotekspersonalets opfattelse af ‘deres’ bibliotek og egen rolle som personale på et bibliotek. Biblioteksmedarbejderne udfordres på egne opfattelser af biblioteket som hverdags- og metafortælling i et sensorisk, publikumsinvolverende labyrint-teater. Også bibliotekets brugere får prikket til deres opfattelse af, hvad biblioteket er og rummer.

ALT der er fortalt og ALT vi ved, er ét af de projekter Kulturstyrelsen støtter gennem Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker. Projektet støttes ligeledes med et større beløb af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje. Forestillingen blev holdt uge 47 og 48. Det er første gang biblioteket og dets personale både er inspiration og kulisse til en teaterforestilling. Det blev en helt unik oplevelse for brugerne og for os i Viborg Bibliotekerne.

Som en del af kommunens kulturpolitiske strategi for 2013-2017, er der givet penge til anlægsudgifterne, så det handler om at tænke kreativt i forhold til den nye indretning. Ombygningen er færdig i begyndelsen af december, og børnebiblioteket forventes endeligt indrettet i slutningen af januar. Vi slår dørene op til et forandret hovedbibliotek i februar 2014.

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...