Viborg: Biblioteket som teater

Skrevet af

Kristine Nygaard Ledet

9 december, 2013

Ombygningen betyder, at der sker store forandringer i det nuværende bibliotek fra 1991. Her blev et nyt hovedbibliotek, en ældre biblioteksbygning, kombineret med en meget fin nybygning tegnet af arkitekt Thomas Meedom-Bæch, indviet. Med ombygningen i dag får hovedbiblioteket nu to store mødelokaler og et undervisningslokale, som borgerne i Viborg Kommune kan leje – også uden for bibliotekets åbningstid.

Musikbiblioteket har samtidig i den igangværende proces fået ny placering i kælderetagen, hvor al musik står samlet, og hvor brugerne har mulighed for at spille og/eller lytte til musik.

Børnebiblioteket er midlertidigt indrettet i det tidligere Musikbibliotek. Den endelige indretning afventer den færdige ombygning. Der arbejdes lige nu med involvering af børnebibliotekets brugere. Børnene har mulighed for at komme med forslag på en opsat frise, hvor de kan kommentere på børnebibliotekets indretning. Derudover er der afholdt inspirationsmøde med daginstitutioner, skoler og forældre.

Løbende i processen udnyttes de muligheder der opstår i en sådan forandring. Blandt andet afholdes der en bogcafé i et udvidet gangareal, som fremadrettet bliver en del af børnebiblioteket.

Teater med publikumsinvolvering
Processen omkring nyindretningen har krævet kreative og innovative tanker, da der samtidig arbejdes i biblioteksrummene med en helt unik forestilling i samarbejde med det lokale egnsteater Carte Blanche. Forestillingen, ALT der er fortalt, og ALT vi ved, tager udgangspunkt i bibliotekspersonalets opfattelse af ‘deres’ bibliotek og egen rolle som personale på et bibliotek. Biblioteksmedarbejderne udfordres på egne opfattelser af biblioteket som hverdags- og metafortælling i et sensorisk, publikumsinvolverende labyrint-teater. Også bibliotekets brugere får prikket til deres opfattelse af, hvad biblioteket er og rummer.

ALT der er fortalt og ALT vi ved, er ét af de projekter Kulturstyrelsen støtter gennem Udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker. Projektet støttes ligeledes med et større beløb af Statens Kunstråds Tværæstetiske Pulje. Forestillingen blev holdt uge 47 og 48. Det er første gang biblioteket og dets personale både er inspiration og kulisse til en teaterforestilling. Det blev en helt unik oplevelse for brugerne og for os i Viborg Bibliotekerne.

Som en del af kommunens kulturpolitiske strategi for 2013-2017, er der givet penge til anlægsudgifterne, så det handler om at tænke kreativt i forhold til den nye indretning. Ombygningen er færdig i begyndelsen af december, og børnebiblioteket forventes endeligt indrettet i slutningen af januar. Vi slår dørene op til et forandret hovedbibliotek i februar 2014.

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...