Workshop 1: Sprogrigt miljø til børn – biblioteket som aktiv spiller

Skrevet af

31. marts, 2016

Fredag 15. april – 11:15 – 12:15
Forum Horsens, Indgang 5

Sprog og læsning er indgangen til kultur, sociale fællesskaber og kundskab. Læsning fremstår som den mest afgørende færdighed ift. videre læring hos børn, unge og voksne. Samfundsøkonomisk er det rentabelt med en tidlig indsats. Men hvilken rolle skal bibliotekerne spille? Hvordan kan vi påvirke børns sprogfærdigheder i dagtilbuddet og hvordan kan vi dokumentere at det faktisk virker?

Oplæg fra Dagtilbudschef i Horsens Anne Bust og børnebibliotekarerne Linda Hedegaard Christensen og Marianne Bjergø om kommunens strategi for børns sprogudvikling og erfaringer med aktiviteter der understøtter dette.

Fra Aalborg laves praktisk intro til Sprogfitness som er et koncept udviklet til 0. klasser og børnehavernes skolegrupper, der har til formål at styrke børnenes sproglige færdigheder ved at etablere en årlig sprogfitnessdag

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...