Workshop 2: Hvordan kommer der læring ud af folkeskolereform og folkebiblioteker?

Skrevet af

25. marts, 2015

Folkeskolereformen har fokus på begrebet den åbne skole og samarbejdet med kulturinstitutionerne. Hvilke udfordringer skaber det når det gode modelforsøg skal udbredes fra én kulturinstitution til alle kommunernes skoler?
Hvordan påvirker det læringen når stadig flere materialer, læringsredskaber og kommunikationsformer bliver digitale? Hvilke rolle skal biblioteket spille i den udvikling?
Arrangeret af DB udvalget¨"Bibliotekerne – indgangen til læring"

11.00-11.10
Velkomst præsentation og program
Dan Skerning (S), formand for DB udvalg Biblioteket – indgangen til Læring og formand for Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune

11.10-11.25
Mennesker, teknologi, færdigheder og digital dannelse
Jacob Brøndum fra Center for Digital Dannelse kommer med oplæg til hvilke kompetencer individet skal have som digitalt dannet og hvilke krav det stiller til vores uddannelsesinstitutioner.

11.25-11.40
Fra modelforsøg til drift
Lars Bornæs, Bibliotekschef i Silkeborg kommer med oplæg om det dilemma der er opstår når de gode modelforsøg der skabes mellem biblioteket og den enkelte folkeskole skal sættes i drift og omfatte alle skoler og elever i kommunen.

11.40-12.05
Debat – Hvad skal der til for at skabe synergi mellem folkebiblioteket og folkeskolerne i kommunen, når modelforsøg sættes i drift

12.05-12.10
Opsamling og tak for deltagelse

Tilbage til årsmøde 2015

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...