Workshop 2: Strategiske pejlemærker for folkebibliotekerne –Staten i den kommunale biblioteksudvikling?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

31 marts, 2016

Fredag 15. april – 11:15 – 12:15
Forum Horsens, Lounge

Folkebibliotekerne udvikler sig markant i disse år og de kommunale politiske og strategiske beslutninger sætter rammerne lokalt. Slots- og Kulturstyrelsen har i 2015 igangsat en dialogproces med folkebibliotekerne om en række kommende strategiske pejlemærker, der adresserer en række centrale temaer som: digitalisering, dannelse og fællesskab.
Nationale udviklingsmidler, centralbiblioteksvirksomhed, fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og andre centrale tiltag er med til at sætte dagsordenen på den kommunale biblioteksudvikling.
Tine Vind, kontorchef, Slots- og Kulturstyrelsen spiller ud og Gitte Smed lægger op til debat om de fremtidige statslige biblioteksstrategier.

Børns læselyst – en analyse af de seneste 20 års kulturpolitiske argumenter og strategier i Danmark

I Danmark har læselyst været på den børnekulturpolitiske dagsorden længe, men med en intensiveret indsats siden begyndelsen af 00’erne, hvor Kulturministeriet iværksatte ...

LiteratureXchange får to nye stærke samarbejdspartnere

Fra november 2022 tiltræder de to folkeoplysningsforbund FO-Aarhus og FOF Aarhus som nye samarbejdspartnere i festivalen og vil være med til at fortsætte den positive ...