Workshop 2: Strategiske pejlemærker for folkebibliotekerne –Staten i den kommunale biblioteksudvikling?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

31 marts, 2016

Fredag 15. april – 11:15 – 12:15
Forum Horsens, Lounge

Folkebibliotekerne udvikler sig markant i disse år og de kommunale politiske og strategiske beslutninger sætter rammerne lokalt. Slots- og Kulturstyrelsen har i 2015 igangsat en dialogproces med folkebibliotekerne om en række kommende strategiske pejlemærker, der adresserer en række centrale temaer som: digitalisering, dannelse og fællesskab.
Nationale udviklingsmidler, centralbiblioteksvirksomhed, fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og andre centrale tiltag er med til at sætte dagsordenen på den kommunale biblioteksudvikling.
Tine Vind, kontorchef, Slots- og Kulturstyrelsen spiller ud og Gitte Smed lægger op til debat om de fremtidige statslige biblioteksstrategier.

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...