Workshop 2: Strategiske pejlemærker for folkebibliotekerne –Staten i den kommunale biblioteksudvikling?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

31. marts, 2016

Fredag 15. april – 11:15 – 12:15
Forum Horsens, Lounge

Folkebibliotekerne udvikler sig markant i disse år og de kommunale politiske og strategiske beslutninger sætter rammerne lokalt. Slots- og Kulturstyrelsen har i 2015 igangsat en dialogproces med folkebibliotekerne om en række kommende strategiske pejlemærker, der adresserer en række centrale temaer som: digitalisering, dannelse og fællesskab.
Nationale udviklingsmidler, centralbiblioteksvirksomhed, fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og andre centrale tiltag er med til at sætte dagsordenen på den kommunale biblioteksudvikling.
Tine Vind, kontorchef, Slots- og Kulturstyrelsen spiller ud og Gitte Smed lægger op til debat om de fremtidige statslige biblioteksstrategier.

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...