Workshop 2: Strategiske pejlemærker for folkebibliotekerne –Staten i den kommunale biblioteksudvikling?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

31 marts, 2016

Fredag 15. april – 11:15 – 12:15
Forum Horsens, Lounge

Folkebibliotekerne udvikler sig markant i disse år og de kommunale politiske og strategiske beslutninger sætter rammerne lokalt. Slots- og Kulturstyrelsen har i 2015 igangsat en dialogproces med folkebibliotekerne om en række kommende strategiske pejlemærker, der adresserer en række centrale temaer som: digitalisering, dannelse og fællesskab.
Nationale udviklingsmidler, centralbiblioteksvirksomhed, fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og andre centrale tiltag er med til at sætte dagsordenen på den kommunale biblioteksudvikling.
Tine Vind, kontorchef, Slots- og Kulturstyrelsen spiller ud og Gitte Smed lægger op til debat om de fremtidige statslige biblioteksstrategier.

Klimafolkemødet i Middelfart

samarbejdspartnere og en masse borgere om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Du finder os på KulturØpladsen tæt på fællesscenen. Se ...

Verdens Bedste Løsninger LIVE

Faglig festival om verdensmål – nu åben for tilmelding. Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen.Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem? Hvad siger de selv?For ...