Workshop 4: Ny rumlig litterær formidling – når litteraturformidlingen former biblioteker

Skrevet af

31. marts, 2016

Fredag 15. april – 11:15 – 12:15
Forum Horsens, Mødelokale V, Aqua Forum

Workshoppens deltagere går hjem med inspiration til konkrete strategiske tiltag i retningen af biblioteket som rumligt litteraturformidlingshus.

Tre forskellige aktører bringes sammen på workshoppen om en ny rumlig litterær formidling: en forfatter, en arkitekt og en litteraturformidler.
På stedet udfordrer de deltagerne med de optikker, som de hver især ser fremtidens bibliotek igennem.
Med udgangspunkt i disse optikker vil workshoppens deltagere i fællesskab besvare spørgsmålet: Når litteraturformidlingen former fremtidens bibliotek, hvad skal vi så gøre for at imødekomme denne udvikling?

Deltagerne finder måske svaret i nye strategier, ændrede kompetenceprofiler, publikumsudvikling, nye samarbejder, ny indretning.

Christina Back
Udstillingsarkitekt og -producent på Det Kongelige Bibliotek

Peter-Clement Woetmann
Forfatter og dramatiker

Sigrid Radisch Bredkjær
Litteraturmedarbejder på Albertslund Bibliotek

Facilitator:
Rikke Møller
Udviklingskonsulent på Albertslund Bibliotek

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...