Økonomi

Økonomi
Det er ikke gratis at drive en tænketank. Derfor betaler medlemmer for at være med og få del i udbyttet af arbejdet. I udgangspunktet betaler hvert deltagende folkebibliotek 25.000 kr. om året. Andre medlemmer bidrager med varierende beløb, afhængig af involveringsgrad og formåen. Oven i dette lægger hver enkelt deltager en masse arbejdskraft.
Hvis du overvejer at være med, så skriv til Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken, på lhd@db.dk

Tænketanken drives som økonomisk selvstændig enhed, der referer til styregruppen, men administreres og regnskabsføres af Danmarks Biblioteksforening. Danmarks Biblioteksforening yder et særligt tilskud til lønsummen for projektlederen, samt lægge kontorfaciliteter til. DB finansierer endvidere den administrative arbejdskraft i tænketanken, samt en række af de planlagte undersøgelser.