Ole Beckmann Andersen

Ole Bechmann AndersenOle Beckmann Andersen (V), Ishøj
Tlf: 2338 7500
oba@ishoj.dk

Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab
Indtrådt som medlem af Digitaliseringsudvalget, september 2012, som suppleant for Marc P. Christensen.