Organisation

Danmarks Biblioteksforening består af en hovedforening, samt p.t. en regional biblioteksforening.

Danmarks Biblioteksforening har en formand og to næstformænd.
Formand og første næstformand er valgt blandt kommunalpolitikere i foreningen, mens anden næstformand er valgt blandt de biblioteksfaglige medlemmer og kulturinstitutionsmedlemmer.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afvikles på årsmødet.
Det er foreningens repræsentantskab, der lægger de overordnede retningslinier for foreningen, mens foreningens daglige ledelse ligger hos forretningsudvalget.

Danmarks Biblioteksforening kan kontaktes via foreningens sekretariat.