Pilotprojekt: Designantropologisk studie

Bibliotekets brugere

Et designantropologisk studie i brugerbehov og udviklingsspor for fremtidens biblioteker

Se præsentationer fra afslutningsworkshop her:

Aura – fremtidens bibliotek Ballerup

Fremtidens Bibliotek: Næstved

Sansernes Bibliotek – Næstved

Slagelse Bibliotek – et sted for vidensdeling

Biblioteket Slagelse

Prismet

Biblioteket Åbent for alle Ballerup Bibliotek

Biblogen Roskilde Bibliotek

Følgende antropologiske studenterrapporter er udgiver i forbindelse med projektet:

  • Unge – en svær størrelse på danske folkebiblioteker
  • Hjemlighed på biblioteket – en antropologisk rapport om hvordan hjemlighed bliver et løsningsforslag til Fremtidens Biblioteker
  • Biblioteket vendt på vrangen – en anvendt antropologisk analyse
  • Bib:logen  – dit nye netværk! Udvikling af og fremtidsstrategi for en kommunikativ social platform på Roskilde Biliotek
  • Bibliotekets nye historie – en anvendt antropologisk analyse af danske bibliotekers rolle i en digitaliseret tidsalder
  • Den gode anbefaling – en antropologisk analyse af forholdet mellem bibliotekar og bruger

Er du interesseret i at læse rapport send en mail til lhd@db.dk

  •  

 

Om projektet:

MÅL

Bibliotekets brugere er et pilotprojektet der har det formål at undersøge muligheden og potentialet ved at gennemføre et designantropologisk studie i fuld skala.

Pilotprojektet vil aktivere en kreds af fagligt stærke aktører og skabe en fælles forståelse af og indsigter i feltets udfordringer og dynamik.

METODE

Kvalitative, designantropologiske metoder har de seneste år fået stadig større udbredelse som innovationsværktøj.

Den designantropologiske metode går et spadestik dybere end brugerdreven innovation, fordi den antropologiske faglighed er rettet mod hele mennesker.

Brugerdreven innovation fokuserer på brugere i realistiske brugssituationer og søger at optimere eksisterende processer og produkter, mens antropologer betragter mennesker og deres samlede interaktion med livsverden, materiel kultur og medmennesker. Når disse iagttagelser fødes ind til designere, der omsætter input til form, ser man ofte at der opstår innovation i helt andre felter end de vante brugssituationer.

DELTAGERE

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

Københavns Universitet/antropologi

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Ballerup Bibliotek

Roskilde Bibliotkerne

Næstved Bibliotek og Borgerservice

Slagelse Bibliotekerne

PROCES

Pilotprojektet gennemføres i april og maj og er centreret omkring to workshops og et intensivt forløb for to grupper studerende fra Københavns Universitet, institut for antropologi og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, afdeling for interaktiv design. I alt deltager ca. 50 studerende og tre forskere og undervisere. De to workshops afholdes som åbne seminarer med deltagelse af tænketanken, nøglemedarbejdere fra de involverede biblioteker og andre interessenter. I forbindelse med projektet vil der blive udarbejdet et pressemateriale.

Den første workshop gennemføres i d. 12. april på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Workshoppen introducerer temaet og fordeler de studerende i 8 grupper.

Frem til den anden workshop vil der blive gennemført feltstudier ved bibliotekerne i Roskilde, Næstved, Slagelse og Ballerup. Disse biblioteker er valgt fordi de repræsenterer 4 forskellige profiler og 4 forskellige sæt af udfordringer.

De studerende vil arbejde i blandede hold med antropologer og interaktionsdesignere, og vil udvikle fungerende koncepter baseret på feltarbejde i og omkring de deltagende biblioteker.

Anden workshop gennemføres d. 17. maj på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Ved denne workshop fremlægger grupperne findings og koncepter for en jury med deltagelse af de involverede parter. Efter evaluering af projekter og samarbejdsform afholdes en reception.

NEXT STEPS

Efter projektets afslutning og evaluering diskuteres det videre forløb mhp. projekt i fuld skala.

Vil du vide mere om pilotprojektet, kontakt Lotte Hviid Dhyrbye, lhd@db.dk

 

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm den ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening