Presse

Danmarks Biblioteksforening kort
Danmarks Biblioteksforening er et forum for politikere og fagfolk, der interesserer sig for kultur, oplysning og biblioteker. Foreningen blev grundlagt i 1905, og formålet er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner i videste forstand.

Ca. 85% af befolkningen er repræsenteret i foreningen via de kommunale medlemskaber.

Danmarks Biblioteksforenings målsætning er:
  • At forsvare og udvikle demokratiet ved at arbejde for at alle danskere har fri og lige adgang til al information
  • At fremme dansk biblioteksvæsen med særligt fokus på folkebibliotekerne, så de fungerer som et kulturelt og informationsmæssigt samlingspunkt i lokalsamfundet
  • At få indflydelse på biblioteksudviklingen gennem lobbyvirksomhed og politisk arbejde nationalt og lokalt
  • At fremme bibliotekssagen gennem samarbejde mellem politikere, fagfolk og biblioteksinteresserede organisationer
 
Danmarks Biblioteksforening taler bibliotekernes sag på alle niveauer. Foreningen bliver hørt i biblioteksrelevante sager, og foreningen er repræsenteret i adskillige udvalg og komiteer, nationalt som internationalt. Foreningen kan derfor tale bibliotekernes sag med større vægt end det er muligt på lokalt niveau.

Danmarks Biblioteksforening har en regional biblioteksforening.
De politiske medlemmer af foreningens repræsentantskab vælges regionalt, mens de faglige medlemmer findes via et landsdækkende valg.
Repræsentantskabet fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed, godkender årsbudget, regnskab og aktivitetsplan og fastlægger kontingenter.
 

Repræsentantskabet vælger syv medlemmer til forretningsudvalget, mens forretningsudvalgets formand og to næstformænd vælges på generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed. Formandenskabet består af formanden samt hhv. en politisk næstformand og en faglig næstformand.

Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne.

» Pressemeddelelser
» Debatindlæg
» Høringssvar
» DB på Facebook
» DB på Twitter

 

DBs FORMANDSKAB
Kontaktoplysninger

————————

Formand for Danmarks Biblioteksforening
Steen Bording Andersen (A)
Formand
Foto i høj opløsning
 

Evan Lynnerup
Evan Lynnerup (V)

Politisk næstformand

 
Faglig næstformand Jakob Lærkes
Jakob Lærkes
Faglig næstformand

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm og i ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening