Program

PROGRAM

TORSDAG DEN 14. APRIL

 
09.00
 
Registrering og udstilling åbner
 
10.00 Velkomst og morgensang
Borgmester i Horsens, Peter Sørensen (A), byder velkommen til byen
 
10.15 Kulturminister Bertel Haarder taler
Efterfulgt af debat med ministeren
 
11.00 Kaffepause
Serveres i udstillingsområdet
 
11.30 Kulturkompasset 2025 Sønderborg
Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti) Formand for udvalget for kulturel og regional udvikling i Sønderborg om kulturkompasset som er et strategisk redskab
til at skabe sammenhæng i planlægning og politiske beslutninger. I Sønderborg kommunen ser kultur som en væsentlig faktor i den bæredygtige udvikling både sundhedsmæssigt, socialt og
økonomisk i Europas første grænseoverskridende kulturregion
 
12.00 Kulturens betydning for erhverv og bosætning
Billund satser på kultur til børnefamilierne
Mette Højborg CEO i Capital of Children fortæller om hvorfor LEGO og Billund Kommune har investeret millioner af kroner i at gøre Billund til et samlingspunkt for børn, kreativitet,
leg og læring. Børnenes Hovedstad er tænkt som en by i børnehøjde indrettet med fokus på børn og deres familier. Udgangspunktet er at gøre Billund Kommune til et godt sted at vokse op
og udvikle sig til skabende verdensborgere med viden og færdigheder, der er skabt gennem læring, leg og kreativitet.
 
12.30 Frokostbuffet
Serveres i udstillingsområdet
 
12.30 DB Repræsentantskabsmøde
 
13.30 Er strategien og lovgivningen klar?
Steen B. Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening lægger op til debat.
Biblioteket former byer og mennesker, og de danner biblioteker. Det moderne bibliotek er en aktiv medspiller i kommunen, men er rammerne gode nok?
 
13.45 Politiske gruppemøder – Valggruppe A
Socialdemokraterne, lokale 11 (på hotellet)
Venstre, lokale 12 (på hotellet)
Dansk Folkeparti, lokale B1
Socialistisk Folkeparti, lokale A2
Det radikale Venstre, lokale A1
Den konservative Folkeparti, lokale C1
Øvrige partier holder møder i foyer-området

Fagligt temamøde – Valggruppe B
Store sal
 

14.45 Kaffepause m/kage
Serveres i udstillingsområdet
 
15.15 Er strategien og lovgivningen klar?
Horsens kulturudvalgsformand Kristian Dyhr inviterer fagfolk og politikere på scenen til debat om rammerne for morgendagens bibliotek og hvilke rolle
Danmarks Biblioteksforening skal spille.
 
15.45 Fængslende kultur
Busafgang til FÆNGSLET
Oplæg fra ildsjælene bag omdannelsen af Horsens Statsfængsel til centrum for Horsens fængslende kultur
Busser retur til hotellerne ca. 17:30
 
19.00 Festaften begynder
Velkomstdrink i Forum Horsens
Forfatter Jens Blendstrup causerer
 
19.30 Festmiddag og underholdning
– Læsernes bogpris ceremoni
– Dans og musik
01:00 Tak for i aften
 

FREDAG DEN 15. APRIL

09.15 Morgensang
 
09.20 Den digitale eksplosion
v/ Anders Hvid, medstifter af Dare Disrupt
Med sin bog ’Forstå fremtiden’ viser Anders Hvid, at teknologien udvikler sig hurtigere, end vi kan forestille os.
Han kommer her med oplæg til hvordan teknologier som bioteknologi, robotter og kunstig intelligens udvikler sig og præsenterer en metode til at forstå og udnytte
den teknologiske udvikling. En udvikling, som ikke bare er hurtig. Den er eksponentielt accelererende.
 
10.00 Kaffepause
Serveres i udstillingsområdet
 
10.45 Kan vi følge med?
v/ Anders Colding-Jørgensen, Adfærdspsykolog og ekstern lektor på ITU
Det er meget nemt at overvurdere hvad computere og rå regnekraft kan gøre for os.
Anders Colding-Jørgensen kommer med perspektiv på den menneskelige hjerne og dens begrænsninger, til hvad udviklingen kan tænkes at gøre for os som følende og
sociale individer
 
11.15 Workshops

WS 1
Sprogrigt miljø til børn – biblioteket som aktiv spiller
WS 2
Strategiske pejlemærker for folkebibliotekerne –Staten i den kommunale biblioteksudvikling?
WS 3
Bibliotekerne – den demokratiske søgefunktion
WS 4
Ny rumlig litterær formidling – når litteraturformidlingen former biblioteker
WS 5
Bibliotekets rolle i at styrke den kommunale strategi
WS 6
Skal vi ha lov til nye rammer?
WS 7
Internationalt bibliotekssamarbejde
 

12.15 Hvorfor ringer Disney til Fredericia når de skal lave musical?
Søren Møller direktør for Fredericia Teater og tidligere rektor for Det
Danske Musicalakademi fortæller om en målrettet indsats for at komme på verdenskortet. Fredericia Teater har de sidste år lagt musical-Danmark ned og er nu i gang
med sin tredje Disney-musicalproduktion.
 
12.45 Farvel og på gensyn i Slagelse 2017
Ved DBs formand Steen B. Andersen (A) og borgmester Stén Knuth (V), Slagelse.
 
13.00 Frokostposer & afrejse

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Public Libraries 2023

Teksten om public libraries … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Nordisk Samarbejde

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030

FAIFE

Teksten om FAIFE … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – IFLA – Nordisk samarbejde – Public Libraries 2030

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...