Samarbejdet mellem biblioteker og borgerservicecentre – 2009

Teksten her vises hvis brugeren ikke har flash

Model 1
Den spæde start
Model 2
Vi flytter sammen
Model 3
Vi arbejder sammen
Model 4
Vi er borgernes fælles indgang til kommunen
Mindre vidtgående initiativer og samarbejder. Det kan f.eks være fælles kommunale IT-løsninger, som ikke ses af borgeren, eller mindre undervisningsforløb i borger.dk og andre digitale borgerrettede aktiviteter. Borgerserviceopgaver udføres af borgerservicemedarbejdere i bibliotekerne. Der er tale om lokalefællesskab. Udvalgte opgaver lægges over i bibliotekerne og udføres af biblioteksmedarbejdere. Der er forskel i antal og type af opgaver, der udføres på biblioteket, og forskelle i opblødningen af faggrænser i opgaveløsningen. Der foregår tilrettelagt videndeling. Borgerserviceopgaver udføres i et udvidet lokalefællesskab og i et partnerskab med andre end kultur- og biblioteksfolk. F.eks. med medarbejdere med socialt orienterede funktioner: Sundhedscenter, nærpoliti, SSP og jobservice  
Model 5
Intet samarbejde

Bag undersøgelsen står Konsulentfirmaet Knudsen Syd og Danmarks Biblioteksforening.
Resultaterne fra undersøgelsen må gengives når de to ovenstående nævnes som kilder.

Om borgerservice

Tilsvarende undersøgelse lavet i 2011 | 2014

Internationalt

Samarbejde, fælles standarder, ophavsret, vidensdeling og netværk internationalt er væsentligt for udviklingen af bibliotekerne og bibliotekssektoren. Danmarks ...

EBLIDA

European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) har som europæisk biblioteksforening primært til formål at lobbye på EU-niveau i sager, der har ...

IFLA

På globalt plan samler International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) den internationale biblioteksorganisation, biblioteksforeninger, biblioteker, ...

Public Libraries 2023

Teksten om public libraries … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Nordisk Samarbejde

Nordisk samarbejde

Teksten om nordisk samarbejde … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – FAIFE – IFLA – Public Libraries 2030

FAIFE

Teksten om FAIFE … Om DBs internationale arbejde – EBLIDA – IFLA – Nordisk samarbejde – Public Libraries 2030

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, trivsel og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske RegionstræfOptakt til Kommunalvalgåret 2025 Danmarks Biblioteksforening inviterer til fem Kulturpolitiske Regionstræf, hvor der serveres indlæg og ...