Samarbejdet mellem biblioteker og borgerservicecentre – 2009

Teksten her vises hvis brugeren ikke har flash

Model 1
Den spæde start
Model 2
Vi flytter sammen
Model 3
Vi arbejder sammen
Model 4
Vi er borgernes fælles indgang til kommunen
Mindre vidtgående initiativer og samarbejder. Det kan f.eks være fælles kommunale IT-løsninger, som ikke ses af borgeren, eller mindre undervisningsforløb i borger.dk og andre digitale borgerrettede aktiviteter. Borgerserviceopgaver udføres af borgerservicemedarbejdere i bibliotekerne. Der er tale om lokalefællesskab. Udvalgte opgaver lægges over i bibliotekerne og udføres af biblioteksmedarbejdere. Der er forskel i antal og type af opgaver, der udføres på biblioteket, og forskelle i opblødningen af faggrænser i opgaveløsningen. Der foregår tilrettelagt videndeling. Borgerserviceopgaver udføres i et udvidet lokalefællesskab og i et partnerskab med andre end kultur- og biblioteksfolk. F.eks. med medarbejdere med socialt orienterede funktioner: Sundhedscenter, nærpoliti, SSP og jobservice  
Model 5
Intet samarbejde

Bag undersøgelsen står Konsulentfirmaet Knudsen Syd og Danmarks Biblioteksforening.
Resultaterne fra undersøgelsen må gengives når de to ovenstående nævnes som kilder.

Om borgerservice

Tilsvarende undersøgelse lavet i 2011 | 2014