Samarbejdet mellem biblioteker og borgerservicecentre – 2014

Teksten her vises hvis brugeren ikke har flash

 
 
32,7 %
Model 1
DEN SPÆDE START

Mindre vidtgående initiativer og samarbejder.
Det kan f.eks. være fælles kommunale It-løsninger, som ikke ses af borgeren, eller mindre undervisningsforløb i borger.dk, Nem-Id, og andre It-kampagner og digitale borgerrettede aktiviteter.

 
10,2 %

Model 2
VI FLYTTER SAMMEN

Borgerserviceopgaver udføres af borgerservicemedarbejdere i bibliotekerne.
Der er tale om lokalefællesskab.

 
 
42,9 %

Model 3
VI ARBEJDER SAMMEN

Udvalgte opgaver lægges over i biblioteket og udføres af biblioteksmedarbejdere. Der er forskel i antal typer af opgaver, der udføres af biblioteket, og forskelle i opblødningen af faggrænser i opgaveløsningen.
Der foregår tilrettelagt videndeling.

 
6,1 %

Model 4
VI ER BORGERNES FÆLLES INDGANG TIL KOMMUNEN

Borgerserviceopgaver udføres i et udvidet lokalefællesskab og i et partnerskab med andre end kultur- og biblioteksfolk. F.eks. med medarbejdere med socialt orienterede funktioner: Sundhedscenter, nærpoliti, SSP, turisme og jobservice.

 
8,2 %

Model 5
INTET SAMARBEJDE

Biblioteket varetager ikke borgerserviceopgaver.

Bag undersøgelsen står Konsulentfirmaet Knudsen Syd og Danmarks Biblioteksforening.
Resultaterne fra undersøgelsen må gengives når de to ovenstående nævnes som kilder.

Om borgerservice

Tilsvarende undersøgelse lavet i 2009 | 2011