Stand på DBs årsmøde 2013

Bestil den/de ønskede stande på db@db.dk ved at angive det/de ønskede standnumre i mailen.
Som beskrevet i invitationen fordeles standene i den rækkefølge, vi modtager bestillingerne.
Vær derfor hurtigt ude og angiv flere prioriteter, da den ønskede stand allerede kan være reserveret.

Alle stande er 6 m2 (3 meter bred og 2 meter dyb). Det er muligt at bestille flere stande.
Prisen er kr. 12.500 excl. moms pr. stand.

Ledige stande Bookede stande
#1
Scanning.dk
 #2
Fotoware
 #3
ExLibris
#4
Cordura
#5
P.V. Supa
#6
Sund Sound
#7
Modul Retail Solutions
#8
Mermaid

 
#9
Lammhults Biblioteksdesign
#10
Lammhults
Biblioteksdesign
#11
Københavns Kommunes Biblioteker
#12
Stats-biblioteket
#13
Stats-
biblioteket
#14
DBC
 #15
DBC
#16
Palles
Gavebod
#17
Palles
Gavebod
#18
Litteratur-
siden
#19
Ondisplay
#20
Lyngsoe Library Systems
 #22
Inlead
 #22
Inlead
#23
Lyngsoe Library Systems
 #24
MPLC
#25
Dansk
Biblioteks Reklame
#26
TING
#27
TING
#28
DBC
#29
DBC
#30
Dantek
#31  #32 #33
Bibliotheca
#34
Axiell
 #35
Redia
#36
Biblioteks-
medier
#37
Nota
#38
Nota
#39
TagVision
#40
TagVision

 Årsmødeområdet
Årsmødets program afvikles for størstedelens vedkommende i Plenum salen, som er rummet til højre for udstillingsområdet på tegningen herunder