STATEMENTS om kulturens strategiske rolle

Opsamling fra konferencen "Styrk det strategiske samarbejde i kommunen" den 23. maj 2016 på Den Blå Planet

”Hvad siger du til din beslutningstager når……”

Med udgangspunkt i biblioteket har vi på konferencen ”Styrk det strategiske samarbejde i kommunen” skabt en række statements, der sætter fokus på hvordan man styrker kulturens strategiske rolle.
Vi har lavet en dynamisk udgave, hvor alle fortsat kan bidrage med at udvikle statements om kulturens strategiske betydning. Så skriv endelig videre……

Samarbejdsdreven innovation, samskabelse og netværkssamarbejde er nøglebegreber i den bevægelse, der aktuelt sker i den offentlige sektor. Målet er bedre velfærdsløsninger og tilbud.
Derfor er der en stigende interesse for mere sømløst samarbejde mellem forvaltninger og biblioteker om at udnytte de samlede ressourcer og kompetencer ’klogere og smartere’.

På konferencen samskabtes nedenstående STATEMENTS for at skærpe opmærksomheden på øget offentlig innovation mellem forvaltning, politikere og bibliotek – og alle de nye potentialer åbner dette for biblioteket og for kommunen.

Tak til alle der har bidraget før under og efter konferencen.
 

STATEMENTS om kulturens strategiske rolle

 • Kultur er helt afgørende for hvor folk bosætter sig viser undersøgelse (og måske mere hverdagskultur som biblioteker end den eventkultur som folk vil køre langt for at opleve) og jo højere uddannelse jo større betydning har kultur for ens valg af bopælskommune.
  Se undersøgelsen Gode kulturtilbud trækker de veluddannede til kommune
 • Folkebiblioteket er demokratiets forudsætning! 
 • Innovation forudsætter viden, viden findes på biblioteket!
 • Forny din verden, forny dig selv – besøg biblioteket!
 • Udarbejdelse af kulturstrategier
 • Kultur tænker på tværs velfærdsudfordringer
 • Kulturen får fat i alle borgere
 • Spørgsmålet er nu ikke, hvorvidt vi har råd til at investere i biblioteker, men hvorvidt vi har råd til at lade være
 • Hvilke samfundsmæssige problemer er dit bibliotek svaret på?
 • Udnyt bibliotekets placering og fleksible ressourcer – inden for bibliotekets kerneopgave
 • Styrk biblioteket som en del af forvaltningen – uden at miste kvaliteterne som mødested, formidling
 • Lær af de faglige input fra andre områder – både forvaltning og projekter har et højt niveau
 • Vi skal balancere mellem kulturens nytteværdi og den implicitte kulturelle oplevelse
 • Borgernes frihedsrettigheder styrkes gennem kultur
 • Kultur og biblioteker som udgangspunkt for dannelse på et oplyst grundlag
 • Det unikke bliver synligt i samarbejdet
 • Kultur som forudsætning for strategi
 • Dannelse har et formål udover sig selv
 • Dannelse fører til samfundsudvikling, udført af samskabende borgere
   

STATEMENTS om biblioteket

 • Biblioteket skal gøre sig til
 • Biblioteket skal nære det nære
 • Biblioteket er en naturlig driver i bevidstgørelsen af borgerne
 • Biblioteket er svaret på borgernes behov for at blive klogere og nysgerrige sammen
 • Biblioteket skal nære det nære (relationen, samtalen, demokratiet – deri ligger dannelsen. Både for samfundet og den enkelte)
 • Biblioteket er for mennesker (ikke for bøger)
 • Biblioteket som driver for kommune 3.0
 • Biblioteket skaber det gode liv sammen med borgerne
 • Bibliotekerne skal skabe refleksion os det enkelte menneske (eller borgerne?)
 • Biblioteket som fremtidens neutrale forsamlingshus, der understøtter demokratiet på alle niveauer
 • Rammen for borgerdrevne aktiviteter
 • Biblioteket når ud til borgerne – brug det strategisk!
 • Biblioteket som vores demokratiske medborgerhus og ramme for fællesskaber
 • Biblioteket er væksthus for tanker og kreativitet
 • Biblioteket er strategisk partner i byens udvikling
 • Biblioteket er medskaber af indsigt og udblik
 • Biblioteket skal opsøge sprækkerne i kommunen, så vi sammen med andre kan leve op til det, borgerne har brug for, for at agere i det demokratiske rum
 • Livet er fantastisk. Biblioteket er din guide.

Oplæg fra konferencen

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm den ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening