Statistik

Indsamling, systematisering og formidling af statistik
Der vil løbende blive indsamlet, indkøbt, bearbejdet og formidlet aktuel statistik om bibliotekerne.
Det indsamlede materiale samles her på siden.

 
Statistikbank

 • Indsamling, systematisering og formidling af statistik
  Der vil løbende blive indsamlet, indkøbt, bearbejdet og formidlet aktuel statistik om bibliotekerne. Michael Moos-Bjerre (www.moos-bjerre.dk) har lavet første opsamlingen af dokumentation og undersøgelser af biblioteker og biblioteksbrug: Biblioteker & biblioteksbrug i tal 2012
 • Analyser
  På baggrund af den opsamlede statistik og tidligere indsamlede brugerdata vil der blive foretaget aktuelle analyser og krydstabuleringer af biblioteker og biblioteksbrug.
  Der tegner sig formentlig 4-5 grupperinger af brugere, som kan genereres på baggrund af kendt datamateriale. Dette kan der sættes genkendelige personkarakteristika og personbeskrivelser på. Det kan tjene til at gøre drøftelser af nuværende brugerforhold, grupper af brugere og brugsmønstre meget konkrete og pædagogiske, samt være dataforankrede på et meget solidt grundlag
   
 • Kulturvaner
  Efteråret 2012 forventes offentliggjort en ny KULTURVANEUNDERSØGELSE fra kulturministeriet. Denne undersøgelse vil blive gennemanalyseret med henblik på at udlede biblioteksrelevante fakta, samt afdække om der er behov for supplerende bibliotekskulturvaneundersøgelser, som evt. kan iværksætte sammen med fremtidig opinionsundersøgelser.