Vedtægter

På DBs generalforsamling den 8. april 2021 blev der vedtaget ændringer til vedtægterne.
De gældende vedtægter kan downloades her.

§1    Formål
§2    Medlemskab
§3    Regionale biblioteksforeninger
§4    Ind- og udmeldelse
§5    Kontingenter
§6    Regnskab og budget
§7    Generalforsamling, almindelige bestemmelser
§8    Ordinær generalforsamling
§9    Ekstraordinær generalforsamling
§10  Stemmeret
§11  Repræsentantskabet, almindelige bestemmelser
§12  Ordinært repræsentantskabsmøde
§13  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
§14  Stemmeret
§15  Forretningsudvalget
§16  Sekretariat
§17  Tegningsretten
§18  Befordringsgodtgørelse m.v.
§19  Udvalg
§20  Medlemsbladet
§21  Vedtægtsændringer
§22  Foreningens ophævelse

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm og i ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening