Vedtægter

På DBs generalforsamling den 8. april 2021 blev der vedtaget ændringer til vedtægterne.
De gældende vedtægter kan downloades her.

§1    Formål
§2    Medlemskab
§3    Regionale biblioteksforeninger
§4    Ind- og udmeldelse
§5    Kontingenter
§6    Regnskab og budget
§7    Generalforsamling, almindelige bestemmelser
§8    Ordinær generalforsamling
§9    Ekstraordinær generalforsamling
§10  Stemmeret
§11  Repræsentantskabet, almindelige bestemmelser
§12  Ordinært repræsentantskabsmøde
§13  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
§14  Stemmeret
§15  Forretningsudvalget
§16  Sekretariat
§17  Tegningsretten
§18  Befordringsgodtgørelse m.v.
§19  Udvalg
§20  Medlemsbladet
§21  Vedtægtsændringer
§22  Foreningens ophævelse