Virksomhedsplan

MISSION
Danmarks Biblioteksforening

 • er et politisk og fagligt netværk for landets politikere og biblioteker
 • sikrer bibliotekerne som aktiv medspiller i et moderne demokrati
 • arbejder for at folkebibliotekerne er en vigtig aktør i at sikre fri og lige adgang til
 • al information, for at give alle mulighed for demokratisk deltagelse
 • skaber dialog og sparring om udviklingen af det moderne bibliotek
 • er et slagkraftigt talerør for alle landets biblioteker
 • sætter en national dagsorden
 • bidrager til en international dagsorden
   

VÆRDIER
Danmarks Biblioteksforening

 • skaber debat og sætter dagsorden
 • sikrer grundlag for demokratiudvikling
 • har udsyn og skaber ny viden – med blik for udvikling
 • er en del af det globale samfund
 • sikrer dialog mellem fagfolk og politikere
   

VISION
Danmarks Biblioteksforening

 • har direkte indflydelse på den bibliotekspolitiske dagsorden
 • er en direkte vej fra kommune til regering og folketing
 • udvikler nationale og internationale strategier og omsætter dem til lokalt brug
 • arbejder for at alle kommuner udarbejder en lokal bibliotekspolitik
 • medvirker til at der skabes en national biblioteksstrategi
 • bidrager til udviklingen af en national digitaliseringsindsats
 • arbejder for bibliotekerne som indgang til det offentlige
 • indgår i en prioriteringsdialog med kommuner, biblioteker og deres politiske udvalg
 • er foreningen der sikrer bibliotekerne en fremtrædende strategisk rolle i alle kommuner
 • skaber grundlag for innovation i bibliotekerne
 • er en attraktiv netværkspartner
VIRKSOMHEDSPLAN

» Mission, Værdier, Vision
 

INDSATSOMRÅDER

» Biblioteket – indgangen til det digitale samfund

» Biblioteket – indgangen til læring

» Biblioteket – indgangen til fællesskabet

» Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne
 

ÅRETS GANG

» Formidling og kommunikation

» Årsmøde

» International strategi

» Temamøder og konferencer – i partnerskab med interessenter

» Samarbejderne