Virksomhedsplan

MISSION
Danmarks Biblioteksforening

 • er et politisk og fagligt netværk for landets politikere og biblioteker
 • sikrer bibliotekerne som aktiv medspiller i et moderne demokrati
 • arbejder for at folkebibliotekerne er en vigtig aktør i at sikre fri og lige adgang til
 • al information, for at give alle mulighed for demokratisk deltagelse
 • skaber dialog og sparring om udviklingen af det moderne bibliotek
 • er et slagkraftigt talerør for alle landets biblioteker
 • sætter en national dagsorden
 • bidrager til en international dagsorden
   

VÆRDIER
Danmarks Biblioteksforening

 • skaber debat og sætter dagsorden
 • sikrer grundlag for demokratiudvikling
 • har udsyn og skaber ny viden – med blik for udvikling
 • er en del af det globale samfund
 • sikrer dialog mellem fagfolk og politikere
   

VISION
Danmarks Biblioteksforening

 • har direkte indflydelse på den bibliotekspolitiske dagsorden
 • er en direkte vej fra kommune til regering og folketing
 • udvikler nationale og internationale strategier og omsætter dem til lokalt brug
 • arbejder for at alle kommuner udarbejder en lokal bibliotekspolitik
 • medvirker til at der skabes en national biblioteksstrategi
 • bidrager til udviklingen af en national digitaliseringsindsats
 • arbejder for bibliotekerne som indgang til det offentlige
 • indgår i en prioriteringsdialog med kommuner, biblioteker og deres politiske udvalg
 • er foreningen der sikrer bibliotekerne en fremtrædende strategisk rolle i alle kommuner
 • skaber grundlag for innovation i bibliotekerne
 • er en attraktiv netværkspartner
VIRKSOMHEDSPLAN

» Mission, Værdier, Vision
 

INDSATSOMRÅDER

» Biblioteket – indgangen til det digitale samfund

» Biblioteket – indgangen til læring

» Biblioteket – indgangen til fællesskabet

» Biblioteket – Biblioteksforeningen og medlemmerne
 

ÅRETS GANG

» Formidling og kommunikation

» Årsmøde

» International strategi

» Temamøder og konferencer – i partnerskab med interessenter

» Samarbejderne

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2025

Afholdes på Kulturhotellet / Højhuset i Herning den 24. og 25. april 2025. Flere oplysninger følger

Kulturpolitik, sammenhængskraft og bibliotekernes potentiale

Kulturpolitiske Regionstræf– optakt til Kommunalvalg 2025 I efteråret har Danmarks Biblioteksforening planlagt Kulturpolitiske Regionstræf, hvor vi skaber lokale afsæt ...

Din festmenu på Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Kære topmødedeltager. Vi glæder os til at byde dig velkommen til 2 dages topmøde i Sønderborg den 11. og 12. april 2024. Som afslutning på første dags program inviterer vi ...

OPEN CALL TIL KULTURENS PLADS

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

Kulturens stemme på Folkemødet bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på Folkemødet på Bornholm og i ...

tester

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024

Kultur i en krisetid Demokratikrise?Vær med og mød Clement Kjersgaard, som tager os med ind i de næste 25 års historie og ser nærmere på om vi står overfor en egentlig ...

Bliv medlem af Danmarks Biblioteksforening