Seneste nyt 

Velkommen til Kulturens Plads på Folkemødet 2024

Programmet for Kulturens Plads er klar. Tre dages debatter og aktiviteter venter, arrangeret af Dansk Kulturliv i samarbejde med Applaus og Absalon.

Kulturens veje til forandring

Vær med til at starte en kulturpolitisk samtale om, hvordan der skabes bedre adgang til kunst og kultur for unge i udskolingsalderen og opefter.

The educational benefits of public libraries

Investeringer i biblioteker har en positiv effekt på testscores for børn på skoler, viser nyt amerikansk studie.

Det starter med børnene: Metodekit til børneinddragelse

Hvordan bliver folkebibliotekerne bedre til at inddrage børn på mellemtrinnet? Se nyt metodekatalog.

Se flere nyheder

Nye Events

Se alle

Kulturens Plads på Folkemøde 2024

13.-15. juni 2024

Kulturens stemme bliver stærkere, når Dansk Kulturliv igen skaber Kulturens Plads som rammen om kulturdebatten på ...

LiteratureXchange

19.-23. juni 2024

Det er LiteratureXchanges vision at udbrede læseglæden og styrke fællesskabet omkring litteraturen.

Møde i Bibliotekernes Dialogforum

28. juni 2024

Mødet afholdes fredag den 28. juni kl. 10-13 (incl. frokost) hos Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27D, 2, ...

Læsekrisen

Børn fortjener bedre end en læsekrise

Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på henholdsvis 4. og 9. klassetrin, udkommet i 2023, er de danske børn og unges læsefærdigheder faldende. Samtidig viser undersøgelsen Børn og Unges Læsning 2021 fra 2022, at også børn og unges læselyst i dag falder med alderen.

Børn fortjener bedre end en læsekrise. De fortjener at opleve glæden, spændingen og fordybelsen ved at læse. De fortjener steder til at udvikle sprog, fantasi og kritisk tænkning gennem læseoplevelser. Det kræver gode biblioteker og gode budgetter for både fysiske og digitale medier. Det kræver dygtige og engagerede børnebibliotekarer, de findes heldigvis.

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 fortalte Simon Skov Fougt, der er forsker og leder af den danske del af PIRLS, mere om læsekrisen og hvad vi kan gøre ved den. 

Fra politisk side er der også opmærksomhed på problematikken. Det har bl.a. medført, at der i folkeskoleaftalen 2024 afsættes ”en halv milliard til bøger” så flere børn får adgang til flere fysiske bøger”.

Også i Norge sættes der penge af på nationalbudgettet til flere fysiske skolebøger.

Danmarks Biblioteksforening arbejder både for at skabe endnu større opmærksomhed om udfordringerne med læsekrisen, ligesom foreningen også aktivt deltager i aktiviteter, undersøgelser og andre intiativer, politiske som faglige, som kan medvirke til at skabe og styrke børn – og voksnes – læselyst og -glæde.

Astrid Lindgren Memorial Award

Vision

“Bibliotekerne er grundstenen i demokratisk dannelse”

Fokus på

Undersøgelser

The educational benefits of public libraries

Investeringer i biblioteker har en positiv effekt på testscores for børn på skoler, viser nyt amerikansk studie.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget 8% fra 2022 til 2023. Både de fysiske og de digitale udlån er steget fra 2022 til 2023.

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan ...

Se flere nyheder