Seneste nyt 

Hvordan styres din adgang til viden på nettet?

En opsamling på konferencen “Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til viden på nettet” fra den 3. april 2024.

Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode

Kom til konference og deltag på workshoppen "Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode", den 30. maj kl. 11.00.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 24. og 25. april 2025

Sæt kryds i kalenderen ved den 24. og 25. april 2025, hvor Det Bibliotekspolitiske Topmøde indtager kulturhotellet HØJHUSET i Herning.

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Se flere nyheder

Nye Events

Se alle

Møde i DBs Kulturudvalg

23. maj 2024

Mødet holdes online

Sløngeldage

25. maj 2024

Sløngeldage er en børnelitteraturfestival hvor Skanderborg Kommunes Biblioteker er medarrangør

Netværksdag om biblioteker som rum for samtale og debat

29. maj 2024

Hvordan arbejder bibliotekerne med demokrati, og hvad tænker borgerne om den demokratiske dannelse? 

Læsekrisen

Børn fortjener bedre end en læsekrise

Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på henholdsvis 4. og 9. klassetrin, udkommet i 2023, er de danske børn og unges læsefærdigheder faldende. Samtidig viser undersøgelsen Børn og Unges Læsning 2021 fra 2022, at også børn og unges læselyst i dag falder med alderen.

Børn fortjener bedre end en læsekrise. De fortjener at opleve glæden, spændingen og fordybelsen ved at læse. De fortjener steder til at udvikle sprog, fantasi og kritisk tænkning gennem læseoplevelser. Det kræver gode biblioteker og gode budgetter for både fysiske og digitale medier. Det kræver dygtige og engagerede børnebibliotekarer, de findes heldigvis.

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 fortalte Simon Skov Fougt, der er forsker og leder af den danske del af PIRLS, mere om læsekrisen og hvad vi kan gøre ved den. 

Fra politisk side er der også opmærksomhed på problematikken. Det har bl.a. medført, at der i folkeskoleaftalen 2024 afsættes ”en halv milliard til bøger” så flere børn får adgang til flere fysiske bøger”.

Også i Norge sættes der penge af på nationalbudgettet til flere fysiske skolebøger.

Danmarks Biblioteksforening arbejder både for at skabe endnu større opmærksomhed om udfordringerne med læsekrisen, ligesom foreningen også aktivt deltager i aktiviteter, undersøgelser og andre intiativer, politiske som faglige, som kan medvirke til at skabe og styrke børn – og voksnes – læselyst og -glæde.

Astrid Lindgren Memorial Award

Vision

“Bibliotekerne er grundstenen i demokratisk dannelse”

Fokus på

Undersøgelser

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget fra 30,2 mio. i 2022 til 32,7 mio. i 2023 svarende til en stigning på 8 pct. Både de fysiske udlån fra folkebibliotekerne og de ...

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe ...

Se flere nyheder