Centralbibliotekerne

National temadag om den digitale materialeoverbygning

Centralbibliotekerne inviterer bibliotekschefer, biblioteksledere og øvrigt personale med ledelsesmæssigt ansvar på materialeområdet til national online temadag den 2. marts ...

Bliv klogere på debatkultur og unge

Bliv klogere på debatkultur og unge – foredrag ved Silas L. Marker Tilmelding TilmeldingsfristTirsdag, 19. januar 2021 – 13:00 Den demokratiske samtale online er ...

Konference: Tilbage på sporet – informationssøgning og referencearbejde som kerneopgave i den digitale tidsalder

I en verden, hvor fake news dominerer mediebilledet, og hvor digital dannelse er en mangelvare, er bibliotekernes kerneopgave, som dém der kan levere troværdig og verificeret ...

Konference: “Ta’ nu stilling! Meningsdannelse på bibliotekerne”

 Invitation til konferencen om udsatte unge, politik, demokrati og kulturinstitutionernes rolle: "Ta' nu stilling! Meningsdannelse på bibliotekerne" Hermed ...

Introduktion til tablets og biblioteksapps

Dette kursus tilbyder en grundlæggende introduktion til tablets og biblioteksapps, så du bliver klædt på til at hjælpe brugerne med de mest basale udfordringer. Vi gennemgår ...

Sprogfitness – fokus på læselyst, leg og læring

Velkommen til en dag med fokus på læselyst, leg og læring  – og tværfagligt samarbejde børnehaver, skoler og biblioteker imellem. Temadagen er en afslutning på ...

Læsekulturen i Danmark

Mapped digital partners præsenterede på DB´s Årsmøde en kultur- og brugeranalyse "Læsekulturen i Danmark" Denne temadag er en udvidelse af oplægget på ...

Facebook – og de andre sociale medier

Lad dig rådgive af en af mediernes foretrukne eksperter! Du kender ham måske fra dagbladene, der flittigt bruger Davis Ledstrups ekspertviden omkring Facebook og de sociale ...

Temadag: Online eller flatline – hvad skal bibliotekerne med et digitalt bibliotek?

Fem oplægsholdere giver deres bud på, hvad et digitalt folkebibliotek betyder og skal kunne i dag. Perspektiverne kommer fra forskellige sider i den teknologiske udvikling og ...