Biblioteket kan være facilitator for ny dansk kulturpolitik

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

13 august, 2020

Jeg tror ikke kun, det er i bibliotekssektoren eller i kulturbranchen, at savnet af en landsdækkende kulturpolitik vokser, men i hele samfundet. Corona-krisen har gjort det tydeligt for mange, at regeringen oveni genåbning og klimapolitik har en væsentlig opgave i at få formuleret en samlet dansk kulturpolitik. Kulturen er nemlig alt det, der binder os sammen som mennesker og samfund, både når det går op og ned.

Men det kræver bevidste politiske valg og en folkelig forankring. Der er også baggrunden for, at vi har igangsat kulturdebat.nu/ projektet, hvis optakt du kunne læse om i sidste nummer af Danmarks Biblioteker (03/2020) med de første ni bud på en kulturpolitik, og som fremover løbende udvides både i bladet, på sitet og i debatter.

At danskerne bruger og har brug for kulturen er blevet fastslået gang på gang de seneste måneder i både nyhedsmedier og på de sociale platforme. “Kunsten undersøger verden og gør vores verden større”, skrev bl.a. Det Kgl. Biblioteks Lise Bach Hansen, og hun var ikke den eneste, som gav udtryk for den følelse. “Nu hvor biblioteker, teatre, museer, biografer, koncertsale og højskoler holder lukket – opdager vi, hvor meget vi savner dem”, fastslog også statsminister Mette Frederiksen allerede den 2. april.

Efter Folketingsårets afslutning oplevede vi også, at regeringens støttepartier, SF og Enhedslisten, efterlyste klare visioner og retningslinjer for kulturen og opfordrede kulturminister Joy Mogensen til at stå i spidsen for et forståelsespapir på kulturområdet.

Som man kender det ude i kommunerne, hvor man laver eksplicitte politikker for kulturen. Kunst og kultur skaber ikke alene nye oplevelser, men også nye muligheder gennem aktiviteter, ligesom egen udfoldelse stimuleres bl.a. når vi taler musik, litteratur og læsning eller andet. I kommunerne har man for længst erkendt, at det kræver en proaktiv kulturpolitik, hvis man skal udvikle både kulturen og kommunen til gavn for borgerne.

Bibliotekerne er en af landets største kulturinstitutioner, som er forpligtet til at formidle alle former for kunst og kultur, men også at give adgang til information og viden, og være rammen om den demokratiske debat. For os i DB og i bibliotekerne handler det derfor ikke om, hvad der er vigtigst, eller hvordan kulturen er organiseret, men hvordan man kan skabe en kulturpolitik, og hvad den skal kunne.

Danmarks Biblioteksforening bidrager gerne til denne nødvendige samtale, og vi gør det med lancering af platformen kulturdebat.nu i sommer, hvor alle inviteres til at bidrage. Vi følger op med drøftelser under Kulturmøde 2020 i august og med debatarrangementer i efteråret på forskellige platforme og live.

Det kan du følge på kulturdebat.nu, hvor du også kan komme med dit bud.

Vi skal have debatten til at blomstre – også lokalt. Jeg opfordrer derfor alle biblioteker og lokalpolitikere til at bidrage og til at skabe debat om, hvordan Danmarks Kulturpolitik skal se ud.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...