Vi skal stimulere børns lyst til at læse og lære, hvis de skal blive bedre

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

16 december, 2019

Så kom finanslov for 2020 på plads. Den ser fornuftig ud f.eks. når det gælder velfærd, miljø og klima. Særligt vil jeg her fremhæve annulleringen af omprioriteringsbidraget på kulturområdet, hvis akkumulerede nedskæringer de seneste par år mere eller mindre har tvunget kulturinstitutionerne i knæ. Det går fremad for kulturen, om end langsomt.

I Danmarks Biblioteksforening ser vi gerne opbakning til en større samlet indsats for læselyst, hvor der ifølge undersøgelser, og senest den ny Pisa, er store udfordringer.

Andelen af elever, der opnår gode resultater i læsning, er faldet på alle fire undersøgte klassetrin viser desuden de nationale tests for 2019. Resultaterne er skuffende, mener børne- og undervisningsministeren. Det kan jeg kun være enig med hende i. Men at det går tilbage med børnenes læsning, er desværre ikke nogen nyhed, da en del undersøgelser allerede påpeger problemerne omkring børnenes lyst til at læse.

Vi skal derfor arbejde for at styrke børnenes LYST til at læse og at lære. Det gør vi ikke ved bare at gøre mere af det samme, men ved i langt højere grad at samarbejde mellem alle de voksne, der omgiver vores børn, hvad enten det er i biblioteker, skoler, foreninger, institutioner eller i hjemmet.

Børnenes medievaner er ændret på samme vis som de voksnes, og det skal vi tage se-riøst, hvis vi også i fremtiden skal give vores børn lyst til at læse. Lysten er helt afgørende for at skabe gode læsere. Redskabet til at skabe bedre læsere er ikke flere tests eller mere af det samme i skolen. En af de større udfordringer er nemlig, at børn mest forbinder læsning med skole, og det er ikke altid det mest motiverende for de unge. Hvert tredje barn læser aldrig eller sjældent bøger uden for skolen. Det er en udvikling, vi alle skal handle på. Læsning af litteratur har nemlig en lang række positive effekter, som er vigtige nu og i fremtiden for børnene selv og for samfundet.

I denne måned (november,red) har undervisningsministeriet og kulturministeriet udbudt hver sin pulje til at styrke læselysten blandt elever. Det er positivt, at der blev bevilget henholdsvis 9,5 mio. kroner til at styrke læselyst i folkeskolen og 7 mio. kroner til at styrke læselyst og læsefællesskaber blandt børn i indskolingens fritidstilbud i et samarbejde med bibliotekerne. Men den store udfordring er at få nedbrudt silotænkningen. At få skabt et nyt fundament for at skabe en solid læsekultur blandt vores børn. En læsekultur der bygger på læselyst og læseglæde. 

Flere har sat spørgsmålstegn ved, hvor langt 16,5 mio. kroner rækker til 190.000 børn i vores skoler, som er under 90 kroner pr. elev, men det behøver måske ikke koste meget mere, hvis blot man tænker nyt og tager udgangspunkt i børnenes ændrede hverdag præget af digitalisering og nye medievaner.  

Det kræver imidlertid, at vi ikke alene tænker læsning som noget, der hører til i skolen, men skaber en fælles indsats mellem forældre, skoler, foreninger, biblioteker og ikke mindst børnene selv. Det er ikke nok at tænke i puljer inden for de enkelte sektorer, vi må skabe en tværinstitutionel fælles indsats.  

Derfor skal her lyde en opfordring til kulturministeren og undervisningsministeren om i 2020 sammen at tage udgangspunkt i oplægget om National Læsestrategi, så vi for alvor kan få gang i læsningen blandt vores børn.

 

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...