Kommunerne skal udnytte bibliotekernes potentiale

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

13. august, 2019

Det moderne bibliotek med sine mange forskellige former for litteratur, viden og oplysningsfunktioner har udviklet sig fra at være en bogsamling til at være lokalsamfundets kulturelle kraftcenter. Derfor er det også generelt kommunernes mest besøgte kulturinstitution. Når man måler på effekten af bibliotekerne, kan man også se betydningen for integration, børns læsevaner, bosætning og borgernes lyst til at tage del i fælles aktiviteter eller selv skabe dem.

Vi må derfor revidere vores opfattelse af biblioteket som en samling af bøger og materialer. Det giver god mening at se mere grundlæggende på de værdier, folkebibliotekerne tilfører samfundet. Målet bør være at skabe fællesskab og sammenhængskraft i lokal-samfundet frem for alene fokus på udlån af fysiske materialer.

Biblioteket handler mere om dannelse, myndiggørelse og social mobilitet. Bogen har traditionelt været det primære redskab for læring og dannelse, men nu er bogen ét af flere redskaber til det. Formidling, e-bøger og forskellige typer af arrangementer har lige så stor betydning som udlån af bøger for den overordnede tanke om, hvad folkebiblioteket er.

I en tid, hvor samfundet er udsat for større polarisering, og hvor den offentlige debat er præget af demagoger samtidig med, at mange henter deres nyheder via sociale medier styret af tech-giganterne, har vi brug for institutioner, der formidler reel viden og skaber fællesskab.

Derfor kan det undre, når man rundt om i kommunerne vælger at skære ned på bibliotekerne, så det nu en del steder kniber gevaldigt med at have den bemanding, der skal til for at efterkomme borgernes behov. Og at man skærer ned på bogkøb og må sætte begrænsning på de digitale udlån, som ellers er en stor og voksende succes blandt brugerne.

Det er et alvorligt svigt, hvis vi ikke er opmærksomme på bibliotekets rolle i at skabe deltagende borgere, men også på dets aktive rolle i at styrke de nysgerrige og læsende borgere. Det kræver både personale, materialer og adgang til e-ressourcer. Det er en kerneopgave på bibliotekerne at formidle bogen uanset format, og når der er færre, der låner, så må vi tage det alvorligt, hvis bogudlånet falder og specielt, hvis børn og unges læselyst falder. Her kunne man overveje mere konkret at se nærmere på, hvad bibliotekets udbud af bøger, e-bøger og samlinger betyder, ikke for biblioteket, men for samfundet og det enkelte menneske.

Bibliotekerne kan spille en afgørende rolle for udviklingen af den enkelte kommune. Danmarks Biblioteksforening vil derfor i dialog med KL og landets kommunalpolitikere sætte fokus på, hvordan vi udnytter folkebibliotekernes fulde potentiale.

På Kulturmødet på Mors vil vi sætte spørgsmålet til debat sammen med KL’s Kultur-, Erhvervs- og Planudvalg, og i efteråret vil vi lave debatoplæg til de enkelte kommuner.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...