Kulturmødet Mors – Fokus på kulturens rolle

Bibliotekernes telt på Kulturmødet Mors. Foto Line Dalbro Schaumann.

Skrevet af

16. oktober, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Det blev for 10. gang tre aktive dage med stærke kulturstemmer, fællesskab og masser af kulturoplevelser.

Kulturmødet på Mors samlede i år hele 35.000 deltagere i dagene fra den 24. til 26. august. En meget stor og bredt sammensat gruppe af politikere, folk fra kulturverdenen og selvfølgelige tusindvis af kulturinteresserede danskere. Blandt de over 500 arrangementer var også denne gang en række stærke biblioteksarrangementer.

Med kulturens værdi og Norden, som et overordnet fokus, satte kulturmødet i august også fokus på en mere grøn fremtid.

At lede med verdensmålene

De danske folkebiblioteker på Kulturmødet Mors havde igen i år egen scene ved KulturPladsen. De fleste danskere er optagede af klodens fremtid og kender til FN’s 17. verdensmål, men hvilken rolle spiller kulturen? Det er der politisk fokus på, men er der også tilstrækkelig ledelsesmæssigt fokus?

Kulturen engagerer og inspirerer, men hvordan kan vi få flere borgere, kunstnere og institutioner til at tage del i at nå verdensmålene?

Ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv er der en masse potentialer, men også udfordringer fastslog et panel med Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori, Birgitte Kehler Holst, projektleder i Museernes Grønne Akademi, Organisationen Danske Museer (ODM), Pia Henriette Friis, formand Bibliotekschefforeningen og bibliotekschef Kolding Kommune, Paw Østergaard Jensen (A), formand Danmarks Biblioteksforening og socialudvalgsformand Albertslund Kommune og Thomas Sture Rasmussen, verdensmålskoordinator Danmarks Biblioteksforening. De blev grillet af moderator Julie Lindegaard .

Ledelsesguru Steen Hildebrandt fremhævede kulturens rolle generelt – og bibliotekernes opgave i særdeleshed, når det gælder om at skabe folkelig opbakning og en bæredygtig fremtid.

Kulturens samfundsværdi

Kulturens betydning har fået en central plads i regeringens planer for de kommende år. Blandt initiativerne er bl.a. kulturpasset, som skal engagere flere unge i kulturlivet. Hvordan sikrer vi det har den ønskede effekt? Og kan man måle værdien?

Nogle af dansk kulturlivs meningsdannere var inviteret og drøftede, hvordan vi skaber en sammenhængende indsats, der kan gøre en forskel for de danske kultur-institutioner til gavn for borgerne. Det var (foto set fra højre) Charlotte Broman Mølbæk (F), medlem af Folketinget og kulturordfører, Lene Struck-Madsen, direktør Applaus, undertegnede Michel Steen-Hansen, Peter Westphael, teaterdirektør Randers Teater og talsperson SceNet samt Lean Milo (M), medlem af Folketinget og kulturordfører. Moderator Julie Lindegaard styrede slagets gang.

Kulturmødet Mors er Danmarks samlingssted for samtalen om kunst og kultur. Det er her, at vi samler kunstnere, magthavere, meningsdannere og borgere for at tage temperaturen på aktuelle temaer i kulturdebatten og bliver klogere i fællesskab. Næste års Kulturmøde finder sted fra den 22. til 24. august i 2024, følg med på kulturmoedet.dk.

MICHEL STEEN-HANSEN, direktør, Danmarks Biblioteksforening.

En del af løsningen: Bibliotekernes arbejde med verdensmålene

Bæredygtighed og bæredygtig udvikling er i dag vigtige politiske begreber – også i kulturpolitikken og i kulturinstitutionernes strategier. Ny viden om biblioteker som ...

Når fællesskaber viser vej til klimahandling

Folk bekymrer sig i stigende grad om klima. Bibliotekerne har meget at bidrage med fra oplysning og viden, fra plan til handling.  Igen i år var bibliotekerne med til ...

Bæredygtig udvikling, der rykker

Hvordan rykker den grønne dagsorden for alvor?Hvad er politikernes ansvar, og hvilken rolle kan biblioteket spille? Den folkelige forankring kommer ikke af sig selv. Det er på ...

Verdensmål i et lokalt, strategisk perspektiv – rykker det?

Vi er 10 år fra gennemførelsen af FN’s 2030-mål om en bæredygtig verden og tilværelse, og mange danske kommuner, institutioner og virksomheder har gjort målene til ...

Bibliotekerne er borgernes indgang til verdensmålene

At bibliotekerne spiller en afgørende rolle i at skabe læselyst, står vist efterhånden klart for alle. Ligesom der ude i den kommunalpolitiske verden breder sig en opfattelse ...

Verdensmålene, folket, bibliotekerne og den fælles indsats…

I maj måned 2019 nedsatte vi taskforce DB 2030 for at skabe en fælles indsats for verdensmål 2030 i biblioteksregi. Ud over etableringen af en facebookgruppe, som alle kan ...

Kommunerne skal udnytte bibliotekernes potentiale

Det moderne bibliotek med sine mange forskellige former for litteratur, viden og oplysningsfunktioner har udviklet sig fra at være en bogsamling til at være lokalsamfundets ...