Når fællesskaber viser vej til klimahandling

Klimafolkemødet 2023. Foto Claus Fisker/Klimafolkemødet.dk.

Skrevet af

16. oktober, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Folk bekymrer sig i stigende grad om klima. Bibliotekerne har meget at bidrage med fra oplysning og viden, fra plan til handling. 

Igen i år var bibliotekerne med til Klimafolkemødet i Middelfart med litterære events, debatter og en masse handlinger. 

Vi klimahandler sammen 

På tværs af generationer blev der klimahandlet i Middelfart, da 34.000 mennesker fra 31. august til 2. september lagde vejen forbi det store folkemøde. Netop klima er et af de emner, som folk bekymrer sig mest om. Derfor var mere end 30 biblioteker og et stort antal borgere med til at bemande Turkis Scene med en fælles mission om at skabe rum for debat, dialog og inspiration at handle på klima- og naturkriserne.  

Fra klimabekymring til håb og handlemod

Vi har brug for flere bæredygtige partnerskaber, så under overskriften “Hvem har du kysset i din gadedør?” blev der sat fokus på erfaringerne fra UGE17 – og hvordan vi sammen kan løfte samarbejdet endnu mere. Sammen med Dansk Kulturliv og klimapsykolog Solveig Roepstorff stillede bibliotekerne skarpt på, hvordan kulturen kan erstatte klimabekymringer med håb og handlemod.

Klimaforandringerne er ikke længere fremtid. De er i fuld gang, og er også blevet synlige og ekstreme. Derfor skal vi handle nu. 

Fra plan til handling  

Bibliotekernes vigtige rolle i det arbejde handler om at formidle viden og skabe folkelig opbakning til, at vi omstiller vores liv og levevis i en mere klodevenlig retning. Og det må meget gerne være noget, vi gør i fællesskab med andre.  

For at vise hvordan vi mere konkret kan handle i stedet for kun at tale om det, blev teltet overtaget af unge og erfarne tøjaktivister fra Re:wair og SAMMEN OM VERDENSMÅL, som ikke bare snakker om kriserne, men tager kampen op mod modebranchens fast-fashion ved at reparere og re-designe kasserede tekstiler. Ligesom man gør på en masse biblioteker i de mange lokale repair-cafeer og til upcycling events.    

Gamle tandbørster og klude  

Selvom vi elsker genbrug, behøver motivet jo ikke være det. Derfor hev vi gamle tandbørster og klude, lidt vandbaseret trykfarve og en gammel trykpresse frem for at snitte og trykke vores helt eget kunstneriske udtryk i Snitteriet Studios collografi-værksted.

De kreative værksteder faldt i god jord, og det samme gjorde samtalesalonen med nogle af de vigtigste aktører i den grønne omstilling. Nemlig de mange seniorer som handler for klimaet og naturen – og er med til at sikre regenerativ trivsel.  De mener, der er så meget andet, vi kan gøre, når vi dropper flyveturene og vores materielle overforbrug. Vi kan f.eks. reparere tekstiler og elektronik i stedet for at smide det i skraldespanden. Og vi kan bruge mere tid i naturen, som vi samtidig kan give en hjælpende hånd ved at plante flere træer og slippe naturen fri.  

Poetry Slam og grønne forfattere 

Det var ikke kun debatter og kreative workshops, som trak fulde huse. Fredag morgen kl. 9.00 var teltet fyldt med unge skoleelever, som ville se de kendte rappere battle om klima og personlige kriser. På trods af tidspunktet var stemningen næsten euforisk, og der gik ikke længe, før der var kø foran teltet.

Også Carsten Jensen, Kim Blæsbjerg og Villads Andersen tryllede med ord og veloplagte svar, da de gæstede bibliotekernes telt.

Både i debatter og forfattersamtaler var der bred enighed om, at vi blandt andet kan erstatte klimaskadelig levevis gennem litteratur og kunstneriske indslag, som skaber ny indsigt, forundring, glæde og nysgerrighed. 

Vi spiser og handler sammen – og siger tak! 

Til fællesspisningen torsdag aften kiggede 100 mennesker forbi for at få klimavenlig mad og nye venner. Alle var trukket i arbejdstøjet for en klodevenlig fremtid, og de fleste tog derfra med et navn og ansigt på nye oplagte samarbejdspartnere. 

Fredag rundede vi af med bajere, vand i litervis og aggressivt broderi i fint selskab med tekstildesigner Jane Ingerslev, som hjalp os med at brodere vrede og håbefulde klimastatements. Og det var hele besværet værd, fordi det gav os handlemod til at fortsætte arbejdet.   

Arrangørerne bag Klimafolkemødet 2023 stillede et stort telt og scene, en lydtekniker og fem frivillige hjælpere til rådighed helt gratis, og fortjener en meget stor tak for den mulighed. Igen i år sikrede Kamilla Uttrup bibliotekerne Klimafolkemødets bedste beliggenhed: Et kæmpe telt og et stort antal litterære og meget velbesøgte events. Et velforberedt sekretariat og et stort antal frivillige var med til at sikre at bodholdere, sceneværter og de 34.000 besøgende tog berigede og begejstrede derfra. 

■ Klimafolkemødet var sjovt, fyldt med inspiration, viden og handlinger, som gav håb og handlemod til både folk og biblioteker. På gensyn til Klimafolkemødet 2024 den 29. til 31. august 2024.

Læs også Klimaet skal på dagsorden nu – politisk opfordring.

KIRA GILLING HANSEN, Tænketanken Fremtidens Biblioteker/Sammen om verdensmål.
THOMAS STURE RASMUSSEN UGE 17/DB2030.

Fotos: Kira Gilling Hansen/Claus Fisker Klimafolkemoedet.dk

En del af løsningen: Bibliotekernes arbejde med verdensmålene

Bæredygtighed og bæredygtig udvikling er i dag vigtige politiske begreber – også i kulturpolitikken og i kulturinstitutionernes strategier. Ny viden om biblioteker som ...

Bibliotekerne kan danne rammen om de svære samtaler om klimaet

Landets biblioteker samler danskerne på tværs af alder, holdninger og sociale skel. Derfor er de et oplagt forum for debatten om, hvordan vi kommer i gang med den grønne ...

UGE17 Borgernes Verdensmålsuge

Frøbomber, Organiseret Vildskab, Grønne Drømme, Marinarkæologi, Klimapsykologi, Plantotek, Cirkulær Økonomi, Futures Literacy, Livsovergange, Bæredygtigt Bogkage Bageri, ...

Kan biblioteker være med til at opskalere deleøkonomien?

Barrierer og muligheder. Ny viden om biblioteker som knudepunkt for lokalsamfundets delingsløsninger. Danske og norske erfaringer er i fokus i UPSCALE, et aktuelt ...

Sammen om Verdensmål: Folkebiblioteket, trivsel og fællesskaber om bæredygtighed

Biblioteker og bæredygtighed går rigtig godt hånd i hånd. Gennem historien har bibliotekerne baseret sig på deleøkonomi, hvor vi er sammen om bøger og andre videns- og ...

Klimaet skal på dagsordenen nu – Klimafolkemøde 2023

Politisk fokus og bred folkelig opbakning er helt nødvendig. Formålet med Klimafolkemødet er at skabe løsninger på klimaudfordringen og inspirere både borgere, ...

Kulturmødet Mors – Fokus på kulturens rolle

Det blev for 10. gang tre aktive dage med stærke kulturstemmer, fællesskab og masser af kulturoplevelser. Kulturmødet på Mors samlede i år hele 35.000 deltagere i dagene fra ...

Bæredygtig udvikling, der rykker

Hvordan rykker den grønne dagsorden for alvor?Hvad er politikernes ansvar, og hvilken rolle kan biblioteket spille? Den folkelige forankring kommer ikke af sig selv. Det er på ...