Bibliotekerne er borgernes indgang til verdensmålene

Skrevet af

13. oktober, 2020

At bibliotekerne spiller en afgørende rolle i at skabe læselyst, står vist efterhånden klart for alle. Ligesom der ude i den kommunalpolitiske verden breder sig en opfattelse af, at bibliotekernes potentiale er stort og centralt i den kommunale udvikling. 

Men i en stadig mere globaliseret verden er bibliotekernes rækkevidde endnu større. Biblioteket et det helt oplagte sted at skabe den folkelige forankring i FN Verdensmål.

På bibliotekerne har vi arbejdet med målene, allerede inden de blev vedtaget. I vores verdensorganisation IFLA arbejdede vi målrettet på at få bibliotekernes rolle skrevet ind. Det lykkedes flere steder, og særligt med mål 16.10 om at sikre alle adgang til information som en forudsætning for udvikling.

Men bibliotekets rolle er mangfoldig i målet om en bedre verden.  Det er også baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening skabte DB2030 netværket med flere af de store verdensmålsorganisationer som CONCITO og Verdens Bedste Nyheder sammen med en række biblioteker og biblioteksorganisationer. Sammen har vi lige afholdt en stor konference Verdens Bedste Løsninger, som du kan læse om her i bladet og se mere om på db.dk.

Det handler lige nu om at skabe fokus omkring det, at bibliotekerne kan være borgernes indgang til verdensmålene. Bibliotekernes potentiale rummer nemlig en stor kraft i at facilitere partnerskaber. Det gør vi nationalt og globalt. Men særligt lokalt er mulighederne vide, både fordi bibliotekerne er vandt til at være centrale i samarbejderne mellem civilsamfund, foreninger, virksomheder, den offentlige sektor og alle de borgere der bruger bibliotekerne. Mange borgere ønsker også at deltage og involvere sig i at skabe en bedre verden og arbejde med FN’s verdensmål. For alle parter kan bibliotekerne være den lokale aktør som understøtter og skaber handlekraft. 

Bibliotekets rolle er meget mere end adgangen til kultur og læsning. Biblioteket er som  folkeoplysnings- og vidensinstitution en indgang til alle verdensmål. Biblioteket skal if. loven formidle offentlig information men også information om samfundsforhold. Information, viden og fakta er den ene del af opgaven omkring verdensmålene, og biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til konkrete handlinger og forandringer – er en anden del.

Biblioteket kan både bidrage til at understøtte borgernes læsefærdigheder og indsigt, samt til demokratiforståelse – og som lokalt frirum for debatter og meninger være relationsskaber mellem borgere og institutioner. Det kan være via traditionelle redskaber men også f.eks. med et makerspace, et samarbejde med lokale aktører eller med kultur, viden og læring at klæde fremtidens borgere og beslutningstagere på.

For at verdensmålene kan realiseres, må borgerne inddrages, så der skabes en forståelse af og et ejerskab til verdensmålene. Derfor vil vi i samarbejde med borgere og partnerskaber gøre FN’s verdensmål borgernære og forståelige. Det er vores ambition at omsætte verdensmålene til virkelighed ved at gøre dem til hverdagsmål. Sammen vil vi ændre måden, vi gør tingene på, og på sigt skabe en mere bæredygtig adfærd hos os selv og borgerne.

På bibliotekerne har vi kompetencer og erfaringer med formidling, oplysning og kommunikation med borgere, derfor påtager vi os et ansvar med videreformidlingen af verdensmålene. Danmarks Biblioteksforening vil sammen med DB2030 netværket gerne går foran med at skabe ”Bibliotekernes verdensmålserklæring”, som vi i løbet af efter-året inviterer alle der arbejder med verdensmål med ind i.

En del af løsningen: Bibliotekernes arbejde med verdensmålene

Bæredygtighed og bæredygtig udvikling er i dag vigtige politiske begreber – også i kulturpolitikken og i kulturinstitutionernes strategier. Ny viden om biblioteker som ...

Når fællesskaber viser vej til klimahandling

Folk bekymrer sig i stigende grad om klima. Bibliotekerne har meget at bidrage med fra oplysning og viden, fra plan til handling.  Igen i år var bibliotekerne med til ...

Kulturmødet Mors – Fokus på kulturens rolle

Det blev for 10. gang tre aktive dage med stærke kulturstemmer, fællesskab og masser af kulturoplevelser. Kulturmødet på Mors samlede i år hele 35.000 deltagere i dagene fra ...

Bæredygtig udvikling, der rykker

Hvordan rykker den grønne dagsorden for alvor?Hvad er politikernes ansvar, og hvilken rolle kan biblioteket spille? Den folkelige forankring kommer ikke af sig selv. Det er på ...

Verdensmål i et lokalt, strategisk perspektiv – rykker det?

Vi er 10 år fra gennemførelsen af FN’s 2030-mål om en bæredygtig verden og tilværelse, og mange danske kommuner, institutioner og virksomheder har gjort målene til ...

Verdensmålene, folket, bibliotekerne og den fælles indsats…

I maj måned 2019 nedsatte vi taskforce DB 2030 for at skabe en fælles indsats for verdensmål 2030 i biblioteksregi. Ud over etableringen af en facebookgruppe, som alle kan ...