Bibliotekerne er borgernes indgang til verdensmålene

Skrevet af

13. oktober, 2020

At bibliotekerne spiller en afgørende rolle i at skabe læselyst, står vist efterhånden klart for alle. Ligesom der ude i den kommunalpolitiske verden breder sig en opfattelse af, at bibliotekernes potentiale er stort og centralt i den kommunale udvikling. 

Men i en stadig mere globaliseret verden er bibliotekernes rækkevidde endnu større. Biblioteket et det helt oplagte sted at skabe den folkelige forankring i FN Verdensmål.

På bibliotekerne har vi arbejdet med målene, allerede inden de blev vedtaget. I vores verdensorganisation IFLA arbejdede vi målrettet på at få bibliotekernes rolle skrevet ind. Det lykkedes flere steder, og særligt med mål 16.10 om at sikre alle adgang til information som en forudsætning for udvikling.

Men bibliotekets rolle er mangfoldig i målet om en bedre verden.  Det er også baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening skabte DB2030 netværket med flere af de store verdensmålsorganisationer som CONCITO og Verdens Bedste Nyheder sammen med en række biblioteker og biblioteksorganisationer. Sammen har vi lige afholdt en stor konference Verdens Bedste Løsninger, som du kan læse om her i bladet og se mere om på db.dk.

Det handler lige nu om at skabe fokus omkring det, at bibliotekerne kan være borgernes indgang til verdensmålene. Bibliotekernes potentiale rummer nemlig en stor kraft i at facilitere partnerskaber. Det gør vi nationalt og globalt. Men særligt lokalt er mulighederne vide, både fordi bibliotekerne er vandt til at være centrale i samarbejderne mellem civilsamfund, foreninger, virksomheder, den offentlige sektor og alle de borgere der bruger bibliotekerne. Mange borgere ønsker også at deltage og involvere sig i at skabe en bedre verden og arbejde med FN’s verdensmål. For alle parter kan bibliotekerne være den lokale aktør som understøtter og skaber handlekraft. 

Bibliotekets rolle er meget mere end adgangen til kultur og læsning. Biblioteket er som  folkeoplysnings- og vidensinstitution en indgang til alle verdensmål. Biblioteket skal if. loven formidle offentlig information men også information om samfundsforhold. Information, viden og fakta er den ene del af opgaven omkring verdensmålene, og biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til konkrete handlinger og forandringer – er en anden del.

Biblioteket kan både bidrage til at understøtte borgernes læsefærdigheder og indsigt, samt til demokratiforståelse – og som lokalt frirum for debatter og meninger være relationsskaber mellem borgere og institutioner. Det kan være via traditionelle redskaber men også f.eks. med et makerspace, et samarbejde med lokale aktører eller med kultur, viden og læring at klæde fremtidens borgere og beslutningstagere på.

For at verdensmålene kan realiseres, må borgerne inddrages, så der skabes en forståelse af og et ejerskab til verdensmålene. Derfor vil vi i samarbejde med borgere og partnerskaber gøre FN’s verdensmål borgernære og forståelige. Det er vores ambition at omsætte verdensmålene til virkelighed ved at gøre dem til hverdagsmål. Sammen vil vi ændre måden, vi gør tingene på, og på sigt skabe en mere bæredygtig adfærd hos os selv og borgerne.

På bibliotekerne har vi kompetencer og erfaringer med formidling, oplysning og kommunikation med borgere, derfor påtager vi os et ansvar med videreformidlingen af verdensmålene. Danmarks Biblioteksforening vil sammen med DB2030 netværket gerne går foran med at skabe ”Bibliotekernes verdensmålserklæring”, som vi i løbet af efter-året inviterer alle der arbejder med verdensmål med ind i.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...