Bibliotekerne er borgernes indgang til verdensmålene

Skrevet af

Steen Bording Andersen (A)

13 oktober, 2020

At bibliotekerne spiller en afgørende rolle i at skabe læselyst, står vist efterhånden klart for alle. Ligesom der ude i den kommunalpolitiske verden breder sig en opfattelse af, at bibliotekernes potentiale er stort og centralt i den kommunale udvikling. 

Men i en stadig mere globaliseret verden er bibliotekernes rækkevidde endnu større. Biblioteket et det helt oplagte sted at skabe den folkelige forankring i FN Verdensmål.

På bibliotekerne har vi arbejdet med målene, allerede inden de blev vedtaget. I vores verdensorganisation IFLA arbejdede vi målrettet på at få bibliotekernes rolle skrevet ind. Det lykkedes flere steder, og særligt med mål 16.10 om at sikre alle adgang til information som en forudsætning for udvikling.

Men bibliotekets rolle er mangfoldig i målet om en bedre verden.  Det er også baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening skabte DB2030 netværket med flere af de store verdensmålsorganisationer som CONCITO og Verdens Bedste Nyheder sammen med en række biblioteker og biblioteksorganisationer. Sammen har vi lige afholdt en stor konference Verdens Bedste Løsninger, som du kan læse om her i bladet og se mere om på db.dk.

Det handler lige nu om at skabe fokus omkring det, at bibliotekerne kan være borgernes indgang til verdensmålene. Bibliotekernes potentiale rummer nemlig en stor kraft i at facilitere partnerskaber. Det gør vi nationalt og globalt. Men særligt lokalt er mulighederne vide, både fordi bibliotekerne er vandt til at være centrale i samarbejderne mellem civilsamfund, foreninger, virksomheder, den offentlige sektor og alle de borgere der bruger bibliotekerne. Mange borgere ønsker også at deltage og involvere sig i at skabe en bedre verden og arbejde med FN’s verdensmål. For alle parter kan bibliotekerne være den lokale aktør som understøtter og skaber handlekraft. 

Bibliotekets rolle er meget mere end adgangen til kultur og læsning. Biblioteket er som  folkeoplysnings- og vidensinstitution en indgang til alle verdensmål. Biblioteket skal if. loven formidle offentlig information men også information om samfundsforhold. Information, viden og fakta er den ene del af opgaven omkring verdensmålene, og biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til konkrete handlinger og forandringer – er en anden del.

Biblioteket kan både bidrage til at understøtte borgernes læsefærdigheder og indsigt, samt til demokratiforståelse – og som lokalt frirum for debatter og meninger være relationsskaber mellem borgere og institutioner. Det kan være via traditionelle redskaber men også f.eks. med et makerspace, et samarbejde med lokale aktører eller med kultur, viden og læring at klæde fremtidens borgere og beslutningstagere på.

For at verdensmålene kan realiseres, må borgerne inddrages, så der skabes en forståelse af og et ejerskab til verdensmålene. Derfor vil vi i samarbejde med borgere og partnerskaber gøre FN’s verdensmål borgernære og forståelige. Det er vores ambition at omsætte verdensmålene til virkelighed ved at gøre dem til hverdagsmål. Sammen vil vi ændre måden, vi gør tingene på, og på sigt skabe en mere bæredygtig adfærd hos os selv og borgerne.

På bibliotekerne har vi kompetencer og erfaringer med formidling, oplysning og kommunikation med borgere, derfor påtager vi os et ansvar med videreformidlingen af verdensmålene. Danmarks Biblioteksforening vil sammen med DB2030 netværket gerne går foran med at skabe ”Bibliotekernes verdensmålserklæring”, som vi i løbet af efter-året inviterer alle der arbejder med verdensmål med ind i.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...