Biblioteksvagten version 2020

Skrevet af

13. oktober, 2020

Vigtigheden af informationssøgning og referencearbejde bliver i dag sjældent fremhævet, men nu styrkes fagligheden med nyt tiltag. Til fordel for brugerne landet over, fortæller formand Pernille Schaltz.

En ny læringsplatform – en Sandkasse – som foreningen Biblioteksvagten står bag skal styrke kompetenceudvikling indenfor referencearbejde.

I en verden, hvor fake news dominerer mediebilledet, og digital dannelse er en mangelvare, er bibliotekernes kerneopgave ikke blevet mindre vigtig. Når unge spørger Google til råds, og viden kun er få klik væk, er det vigtigt at holde sig for øje, at det klassiske referencearbejde stadig har sin berettigelse.

Ord som referencearbejde og at verificere viden lyder for nogen måske støvet og gammeldags. Ikke desto mindre er der tale om væsentlige kernekompetencer, der til stadighed er vigtige i et videnssamfund. At navigere i en verden, der er præget af informationsoverload, og at kunne sortere i og forholde sig kritisk til mediernes udsagn, bliver kun vigtigere for hver dag, der går. Men det er kompetencer, der skal vedligeholdes og styrkes, og det kommer ikke af sig selv.

Biblioteksvagtens Sandkasse – et nyt tiltag med fokus på kompetenceudvikling
I Biblioteksvagten, folkebibliotekernes fælles oplysnings- og spørgetjeneste, arbejder vi løbende på at styrke og opkvalificere det klassiske referencearbejde og sætte fokus på kompetenceudvikling over for bibliotekernes medarbejdere, så det kan være til gavn for både nuværende og kommende biblioteksvagter – og for biblioteker i al almindelighed. Det sker blandt andet via et helt nyt tiltag, nemlig Biblioteksvagtens Sandkasse.

I august 2020 kickstartede Biblioteksvagten denne nye, digitale læringsplatform, hvor nuværende og kommende biblioteksvagter kan få finpudset kompetencerne. Her kan både nye og erfarne biblioteksvagter få et solidt brush-up og en slags virtuelt mesterlæretilbud inden for informationssøgning og referencearbejde. På den måde er vi med til at sikre, at det høje faglige niveau bliver givet videre til nye generationer, så Biblioteksvagten fortsat kan give borgerne kvalificerede svar på spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

Digital træningsbane
Biblioteksvagtens Sandkasse fungerer som en digital træningsbane, hvor man som deltager helt konkret kan teste og forbedre sin viden. Man kan prøve kræfter med at løse komplekse referencespørgsmål, som man efterfølgende får feedback på af erfarne referencebibliotekarer. Biblioteksvagtens referencebibliotekarer oplærer med andre ord kollegerne og sikrer derved stærke kompetencer, og således bibliotekernes fortsatte mulighed for at servicere danskerne på kompetent og bedste vis – både i Biblioteksvagten og på eget bibliotek.

Tilbuddet er kommet godt fra start, og vi har allerede oplevet stor interesse. Siden august er der 70 tilmeldte, der kommer fra 39 forskellige biblioteker. Der tikker nye tilmeldinger ind hver dag, og den store opbakning indikerer sandsynligvis også, at kompetenceudvikling og efteruddannelse er meget efterspurgt.

Referencearbejde – stadig bibliotekernes kerneopgave
Vigtigheden af informationssøgning og referencearbejde bliver i dag sjældent fremhævet. Det bliver ikke prioriteret højt på uddannelsen, og udbuddet i den senere kompetenceudvikling og efteruddannelse er ikke stort. Men selv om informationssøgning og referencearbejde måske ikke fremstår særligt moderne, er det unægteligt en af bibliotekernes vigtigste opgaver. En kerneopgave, der kræver ekspertise og indgående viden om både fysiske og digitale kilder, ligesom den også kræver erfaring og tid til at følge med i udviklingen af digitale kilder.

I Biblioteksvagten ønsker vi at imødekomme det stigende behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse, og derfor har vi valgt at sætte vores ressourcer i spil til gavn for dem, der har brug for det. Biblioteksvagten har tradition for et solidt fællesskab, og derfor er det en stor glæde, at vi sammen kan trække på vores viden og erfaring og klæde nye biblioteksvagter på til fremtiden. Det er gratis at deltage i Biblioteksvagtens Sandkasse, og alle er velkomne.

■ Den 8. december 2020 afholder vi desuden en konference i samarbejde med Forbundet Kultur og Information samt Referencefaggruppen, hvor vi sætter fokus på referencearbejdet i et nationalt perspektiv. Indholdet for konferencen er stadig under udvikling, men konferencen vil byde på forskellige oplæg og en paneldebat. Vi ønsker blandt andet at sætte fokus på borgernes adgang til information ud fra et samfundsmæssigt perspektiv og at komme ind på referencearbejdets status på bibliotekerne gennem tiden. Alle er velkomne til at deltage.

 

PERNILLE SCHALTZ er Fmd. for Biblioteksvagten oog bibliotekschef, Herning Bibliotekerne.

 

Fakta om Biblioteksvagten:
50 folkebiblioteker samt Det Kgl. Bibliotek Aarhus og Syddanske Universitetsbibliotek er med i ordningen.
Den øverste myndighed for Foreningen Biblioteksvagten er den årlige generalforsamling, og i dette forum vælges dels det administrative bibliotek, dels bestyrelsen, som varetager ledelsen af Biblioteksvagten.
Bestyrelsen er sammensat af 6 medlemmer:
1 leder/ledelsesrepræsentant fra det administrerende bibliotek (formanden)
5 ledelsesrepræsentanter fra medlemsbibliotekerne, heraf mindst 2 fra forskningsbibliotekssektoren
Administrerende bibliotek – foreløbig til udgangen af 2020: Herning Bibliotekerne.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...