Indlæg af Pernille Schaltz

Pernille Schaltz er biblioteks- og borgerservicechef i Herning Kommune.

Bedre overbygning og service til borgerne

Alle biblioteker kan ikke have alt, som borgerne har behov for. Gennem rammeaftaler med staten sikres en smidig og relevant overbygning og et sammenhængende lånesamarbejde på ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

Vi skal spørge os selv om, hvorfor borgerne ikke spørger på bibliotekerne mere? Er det måske fordi borgerne har glemt, at bibliotekerne også er et sted for vidensformidling? ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ikke ...

Styrket samarbejde om materialeoverbygningen

Gennem nye initiativer, målrettet formidling og mere brugervenligt design vil centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek fra 2021 satse på at nå bredere ud. Pernille Schaltz, ...

Replik fra Centralbibliotekarerne

Tak til bibliotekscheferne i Silkeborg, Tønder og Varde for gode debatindlæg om, hvad digital overbygning anno 2020 i deres øjne handler om. Er digital overbygning lig med ...

Biblioteksvagten version 2020

Vigtigheden af informationssøgning og referencearbejde bliver i dag sjældent fremhævet, men nu styrkes fagligheden med nyt tiltag. Til fordel for brugerne landet over, ...

Biblioteksvagten 20 år

Folkebibliotekernes fælles spørgetjeneste på nettet, Biblioteksvagt- en, blev i 1999 etableret af Silkeborg, Gentofte og Herning Bibliotek- erne og fylder i år 20 år. Med ...

Akademiforløb: Nyt uddannelsestilbud for biblioteksformidlere

Først kom grundbogen "Biblioteksdidaktik" på Hans Reitzels Forlag i 2017, og nu kommer kompetenceudviklingsforløbet Akademiforløb i Biblioteksdidaktik 2018-2019. Det ...

I Herning satser vi på børnene!

Vi er en kultur- og læringsinstitution og med til at sikre det gode børneliv ved at give børn adgang til litteratur og kulturelle rum med fokus på dannelse, medborgerskab og ...