Styrket samarbejde om materialeoverbygningen

Skrevet af

Erik Hofmeister, Pernille Schaltz, Thomas Angermann

14 juni, 2021

Gennem nye initiativer, målrettet formidling og mere brugervenligt design vil centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek fra 2021 satse på at nå bredere ud. Pernille Schaltz, THomas Angermann og Erik Hofmeister løfter sløret for den nye udvikling.

Centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek udgør sammen materialeoverbygningen for de danske folkebiblioteker og forsyner hver dag bibliotekerne og dermed danskerne med de smalle titler, med fagbøger på et højt niveau, med materialer på andre sprog og udenlandske materialer samt kulturarven og digitale specialsamlinger via det sammenhængende biblioteksvæsen.

Alle danskere har således adgang til bøger og andre materialer fra Det Kgl. Bibliotek og til materialer fra centralbibliotekerne, som er titler af en karakter, et almindeligt folkebibliotek ikke forventes at anskaffe sig.

Fælles fokus og øget transparens
Centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek har altid koordineret og samarbejdet for at sikre en optimal service over for folkebibliotekerne og også løbende udviklet tilbuddet med bl.a. de nye teknologiske muligheder, når nye brugergrupper skal prioriteres eller når indsatser skal udrulles.

Som noget nyt er der i kølvandet på centralbibliotekernes nye rammeaftale og Det Kgl. Biblioteks bestræbelser på at nå bredere ud med sine landsdækkende services sat ekstra fokus på samarbejdet mellem de to aktører. Målet for begge parter er at sikre og levere en relevant, tydelig defineret og godt formidlet materialeoverbygning til danskerne. De fælles bestræbelser sikrer, at der konkret arbejdes med at tydeliggøre, men også udforske de to aktørers roller, sådan at bibliotekernes ansatte lettere kan overskue og tilgå tilbuddet og dermed bringe det i spil overfor egne lokale brugere.

En tidligere undersøgelse, Mere digital faglitteratur, som blev udarbejdet i et samarbejde mellem Det Kgl. Biblioteker og bl.a. centralbibliotekerne viste netop, at der var et særligt behov for synliggørelse og herunder at formidle de ressourcer, den biblioteksansatte ikke bruger hver dag. Så det er omdrejningspunktet for og også målet med det fornyede samarbejde og indsats over de kommende år.

I 2021 bliver der derfor udviklet en række nye tiltag:
Der udvikles et online produktkatalog på centralbibliotek.dk, der giver overblik over centralbibliotekernes og Det Kgl. Biblioteks overbygningstilbud. Kataloget understøtter tilgængeliggørelse af viden, værktøjer og kompetenceudvikling således, at det både bliver tydeligt for de biblioteksansatte, hvilke overbygningsressourcer der er tilgængelige, og hvordan de kan bringes i spil inden for forskellige emner.   

Der udvikles en ny hjemmeside for materialevalg og indkøb ift. udenlandske materialer. Landets folkebiblioteker kan via hjemmesiden se, hvad centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek køber ind af overbygningsmaterialer, og man kan også indsende forslag til nye køb. Indkøbene vises med forsider og hensigten er, at folkebibliotekerne kan bruge denne til at indkøbe udenlandsk litteratur i stedet for selv at skulle opsøge mulige indkøb på udenlandske hjemmesider. Alle titler vil være katalogiserede af centralbibliotekerne, og der arbejdes på sigt med en integration med bibliotekssystemet Cicero.

formidlings- og kompetenceudviklingsområdet sker der også en intensivering af samarbejdet mellem centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek. Der er i løbet af foråret nedsat flere arbejdsgrupper, der både skal udvikle nye online kompetenceudviklingstilbud, planlægge konferencer, udvikle formidlingspakker og koncepter omkring overbygningsmaterialerne for borgerne eller afprøve nye modeller for indgåelse af materialer til overbygningssamlingen. Kendetegnende for alle initiativer er, at de sker i en tæt dialog og samarbejde mellem partnerne. Således sikres det, at paralleludvikling bliver undgået, og at der sker en sammenhængende formidling af de ressourcer, der tilbydes gennem materialeoverbygningen.

Endelig har centralbibliotekerne igangsat et større strategisk udviklingsarbejde, hvor folkebibliotekssektoren som helhed er inviteret med i arbejdet. Gennem en række samtalesaloner får vi et gennemarbejdet indblik i de mange problemstillinger, som en digital overbygning rummer. Samtalerne skal munde ud i en samlet strategi for den digitale materialeoverbygning. Det står allerede nu klart, at en digital materialeoverbygning hverken fuldstændigt kan isoleres fra den fysiske overbygning, men heller ikke anskues som en opgave, der alene kan løftes af centralbibliotekerne, men skal ses i sammenhæng med Det kgl. Bibliotek og sektoren som helhed. Konkret sidder Det Kgl. Bibliotek med i samtalerne og får dermed både indblik i og indflydelse på dialogerne op til strategiens færdiggørelse.

Sidst skal det også nævnes, at der planlægges et samarbejdsprojekt mellem centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek omkring formidling af kulturarv. Detaljerne for dette samarbejdsprojekt er imidlertid endnu på tegnebrættet.

De forskellige nye tilbud og en samlet strategi for den digitale materialeoverbygning skal give landets folkebiblioteker en mere overskuelig og styrket overbygningsservice og dermed borgerne en styrket biblioteksbetjening.

 

Pernille Schaltz og Thomas Angermann for Centralbibliotekerne
Erik Hofmeister, Det Kgl. Bibliotek

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...