Creatown Herlev. Læring og fællesskab på ny måde

Skrevet af

15. juni, 2017

Et råt og tomt ca. 400 m2 stort kælderrum under Kildegårdskolen i Herlev Nord er stillet til rådighed for byde-lens unge. Idéen: At unge udvikler og skaber deres eget læringsrum og mødested – i skoletiden og i fritiden. Ambitionen er at skabe lyst til læring og kulturel udfoldelse blandt unge i alderen 14-24 år. Nye læringsmetoder er inddraget og præsenteret med hjælp fra professionelle arkitekter, designere og mediefolk med henblik på, at de unge selv designer og bygger deres eget læringsrum og mødested for også at skabe ejerskab og tilhørsforhold til det nye bibliotek. Som led i etablering af et nyt fælles skole- og folkebibliotek har Herlev Bibliotek i samarbejde med Kildegårdskolen og Herlev Ballerup Produktionshøjskole udviklet et anderledes, dynamisk læringsrum.

Nye måder at lære på
I alt 63 unge fra Kildegårdskolens 7. og 9. klasser og fra Ballerup Herlev Produktionshøjskole har deltaget i en læreproces med idégenerering, kreativitet, praktiske byggeopgaver, samarbejde og formidling over to faser med opstart april-august 2016 og realisering september 2016 til marts 2017 inkl. afholdelse af en camp i hver af faserne. En ny undervisningsform, som på flere måder bryder med det traditionelle skoleskema, og som styrker elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Eleverne har frit kunnet vælge ét af tre teams under fagretningerne: Interaktion, Design og Medie.

Interaktion: Det digitale kunstnerkollektiv, Copenhagen Game Collective, har introduceret eleverne til Arduino, en mikrocomputer som kan programmeres og sættes til at styre sensorer og lys. Eleverne har lært at koordinere og styre et projekt, at kode arduinoer, at hacke det eksisterende og tilføje funktioner, at udforme et design og realisere idéer til egentlige produkter.

Design: Designere fra Rosan Bosch Studio skabt et forløb baseret på Design Thinking, en metode som rummer idégenerering, prototyping og realisering. I fællesskab har eleverne fundet ud af, hvilke idéer, der var realiserbare, og hvilke idéer, der måtte kasseres. Efterfølgende har de realiseret deres planer ved at bygge rummet op. Eleverne har således fået indblik i hele processen fra idé til byggeri til det færdige rum med bl.a. et Green Screen, et lydstudie og en biograf.

Medie: Mediesporet har arbejdet med og fortalt historien om tilblivelsen af Crealab – både skriftligt, digitalt og visuelt. Et kommunikationsteam fra Rosan Bosch Studio har guidet eleverne igennem udviklingen af en kommunikationsstrategi, og eleverne har prøvet kræfter med interview-teknikker, filmproduktion, nyhedsproduktion, storytelling, sociale medier og pressehåndtering.

Biblioteket – et aktiv i lokalsamfundet
Udviklingsprojektet, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Fonden Herlev Bladet, udspringer af Herlev Kommunes vision “Sammen skaber vi et stærkere Herlev” og af Herlev Biblioteks kerneopgave: “At skabe lyst til læring”. I forlængelse af det nye fælles bibliotek, Kilden, har man lokalt ønsket at sætte særligt fokus på unge, deres læring og kompetencer i et område med mange sociale udfordringer.

Men hvorfor bringer Herlev Bibliotek sig i spil for denne vel-færdsopgave? Dels for at få nye erfaringer i dette Åben Skole-tiltag og dels for at medvirke i nye læringsforløb med mere fokus på unges egne produktioner og samskabelse ud fra unges egne behov og ønsker. Lærerne får samtidig mulighed for at skabe en mere varieret undervisning, og biblioteksmedarbejderne når nye unge målgrupper og mulighed for at bringe egne fagligheder i spil på nye måder.

I fritiden er det et tilbud til byens unge i alderen 14 til 24 år. Med hjælp fra bibliotekets ansatte kan de her forfølge deres lyst til at realisere egne aktiviteter og events, som de brænder for i kælderen under biblioteket Kilden, og initiativet videredrives i samarbejde mellem Herlev Bibliotek og Kildegårdskolen. P.t. er der afsat en pulje på 30.000 kroner, som de unge kan søge midler fra.

En dag om ugen tilbydes coaching. Coachingen/vejledningen tilbydes de unge, som har særlige iværksætter-idéer – f.eks. om hvordan man starter et kulturelt projekt og trækker på lokale kontakter.

Resultater til dato
En stor del af de 63 unge er blevet mere interesseret i det faglige område, de har arbejdet med, og de har opnået nye færdigheder indenfor feltet. F.eks. svarer hele 70% af deltagerne, at de nu ved, hvad der skal til for at gøre en idé til virkelighed.

“Mine elever har brugt matematik på en ny måde for at kunne designe deres ideer – og det gør en gammel matematiklærer glad!” (Lærer)

En anden sidegevinst har været, at de unge har skullet kommunikere på engelsk indimellem, da nogle af instruktørerne fra Rosan Bosch Studio og CPH Game Collective udelukkende talte engelsk.

“Jeg har interviewet en af designerne, der kommer fra Australien – sådan en person har jeg aldrig mødt før!” (Dreng, 7. klasse)

Udover de helt konkrete produktioner (se faktaboks) og den unikke indretning, så har CreaTown også skabt resultater på anden vis. Der er udviklet et koncept, der styrker unges faglige, sociale og personlige kompetencer. De unge har fået ejerskab til stedet. Og der er nu et øget samarbejde mellem skole, produktionshøjskole og bibliotek, og nye mål er sat for den fortsatte ungeindsats i lokalområdet.

Inspiration til andre biblioteker og skoler
En konference med fokus på det foreløbige udbytte af Crea-Town og CreaLab-projektet blev gennemført den 27. marts i det kreative læringsrum under Kildegårdskolen. Dagen var tilrettelagt som et kursus for også at tiltrække lærere. Der var oplæg om fremtidens læringsrum, mødesteder, ungekultur og 21st Century Skills. Her fik 80 deltagere fra hele landet lejlighed til selv at afprøve nogle af værktøjerne fra projektets forskellige spor. Og det blev drøftet, hvordan biblioteker og skoler i fællesskab kan skabe brobygningsforløb til fremtidens unge.

Kan andre biblioteker, PLC’ere og skoler også lave noget tilsvarende?

Svaret er kort: JA. Crealab-projektet viser over kort tid, at det giver både resultater og god mening for unge, når biblioteksmedarbejdere og lærere arbejder sammen om at udvikle læringsforløb, hvor unge selv er medskabere i både idéudvikling og produktion af konkrete produkter.

 

Læs mere i evalueringsrapporten www.herlevbibliotek.dk/nyheder/kort-nyt/projekt-creatown-konference.

 

Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, tilknyttet projektet som ekstern evaluator.
 

 

Når unge selv bestemmer indhold i et lærings- og mødested
Med hjælp og inspiration fra fagprofessionelle arkitekter og mediefolk har eleverne produceret følgende undervejs i forløbet: Et interaktivt skilt med lysanimationer • Et interaktivt lysshow på trappen ned til CreaTown • Et spil samt personlige controllere • Et lydstudie • Et Gaming Lab • En Green Screen • En DJ pult • En biograf • Et transformativt udstillingsområde med spejle • Et loungeområde omkring en båd • Et kreativt værkstedsområde • En grafisk identitet samt folieaftryk til vægge og gulv • En dokumentarfilm om forløbet • En FaceBook-side og historier hertil • En Instagramprofil med daglige opdateringer.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...