Indlæg af Hanne Marie Knudsen

Frivillige får børn til at læse bedre

Frivillige i Frederikssund, Egedal og Herlev kommuner har deltaget i projektet “Stjernelæser” – om at gøre børn til bedre læsere. Mange gode kræfter har ...

Ud af vagten

De konkrete redskaber er: En lille lyseblå Tuk-Tuk-bil, tre el-ladcykler, biblioteksbokse og boghuse, og så selvfølgelig medarbejdere fra biblioteket.    Med ...

Creatown Herlev. Læring og fællesskab på ny måde

Et råt og tomt ca. 400 m2 stort kælderrum under Kildegårdskolen i Herlev Nord er stillet til rådighed for byde-lens unge. Idéen: At unge udvikler og skaber deres eget ...

Makerspace, musik og interaktiv læring i Finland

Bibliotekerne i Finland arbejder med mange indfaldsvinkler til folkebibliotekernes nye roller både som værested og som lærested. Tre andre elementer, som studietursholdet ...

Hvad kan vi lære af samarbejdet mellem skoler og biblioteker i Finland?

Danske folke- og skolebiblioteksfolk har været på en fire dages rejse for at hente ny inspiration til det skole-bibliotekssamarbejde i Danmark, som skolereformen har skabt ny ...

Hva’ ska’ jeg med kommunen?

Gennem to år har biblioteks- og borgerservicemedarbejdere i Billund, Skanderborg, Vesthimmerland, Nordfyn, Kerteminde, Stevns og Næstved kommuner samt Danmarks ...

Fra bruger til borger – digitalt medborgerskab

“- der skal være en hånd at trykke og en røv at sparke! Det bør være enhver borgers ret at se myndigheden i øjnene, når DE har brug for det!”, fastslog Søren ...

Hva’ ska’ jeg med kommunen?

Alexandra går i 3. g og har fritidsjob på Lego. Hun har sammen med fem andre unge fra Billund og Grindsted-områderne sagt ja tak til bibliotekets invitation om at deltage i en ...

Det gode liv i landområderne

Gennem de senere år har der været en tendens til centralisering af bibliotekstilbuddene og antallet af bogbusser i kommunerne er dalende. Det synes, projektets deltagere er en ...