Hva’ ska’ jeg med kommunen?

Skrevet af

Hanne Marie Knudsen

13 april, 2015

Gennem to år har biblioteks- og borgerservicemedarbejdere i Billund, Skanderborg, Vesthimmerland, Nordfyn, Kerteminde, Stevns og Næstved kommuner samt Danmarks Biblioteksforening og konsulentfirmaet Knudsen Syd arbejdet sammen om at finde nye måder at formidle de digitale services til unge mellem 15 og 25 år.

En ting er vist. Unge bruger ikke mails i dagligdagen. Derfor midt i disse digitaliseringstider: Send hellere et brev med frimærke. Det virker i forhold til unge, lød opfordringen fra et ungepanel på projektets afsluttende konference tirsdag den 24. marts på Magion, hovedbibliotek og borgerservice, i Billund Kommune.

Service der dur: tænk opsøgende og anderledes
Projektet viser generelt, at unge ikke kommer frivilligt i bibliotekerne for at få hjælp til det digitale og det offentlige. De skal opsøges dér, hvor de er: I deres lokale miljøer, institutioner og dér, hvor de hænger ud.

Projektpartnerne har derfor eksperimenteret med forskellige former for opsøgende virksomhed. På uddannelsesinstitutionerne både i og uden for den obligatoriske undervisning, ved morgensamlinger og med uddeling af flyers og vandflasker med sjove IT budskaber ved kantinerne i frokostpausen. Og resultatet: De unge i de syv kommuner er blevet mere digitalt parate.

For eksempel er unges brug af den digitale postkasse steget fra 42 % i 2013 til 74% i 2014. En af indsatserne i den offentlige digitaliseringsstrategi har været den digitale postkasse og oprettelse af NemID. Derfor har mange af aktiviteterne i projektet naturligt nok haft fokus på at styrke netop den del med involvering af unge i både idéudvikling og formidling. Det er der bl.a. kommet en film ud af, som ligger på YouTube: “Digital post: Festen fortsætter her”.

Målrettet læring, events og Nemquiz app
I bl.a. Stevns Kommune har man haft gode erfaringer med introduktioner til 9. klasserne i folkeskolerne, fordi bibliotekets borgerservice kan tilbyde noget andet end læreren. Men man skal droppe énmandsundervisningen og Power Points og i stedet gøre læringen til en oplevelse og lade eleverne komme til på egne computere og tablets.

Der skal i det hele taget involverende aktiviteter til, for at unge gider deltage. I Kerteminde blev det til små konkurrencer og “Tips en 13’er” som led i introduktioner på VUC i Nyborg. Og det må gerne være anderledes, og så skal det være sjovt. Som ved Skanderborgs populære valgarrangement i Kulturhuset med Stand Up underholdning. Her fra blev to unge politikere senere valgt ind i byrådet.

Projektet Hva’ ska’ jeg med kommunen har også understreget, at det virker at bruge forskellige slags medier i forhold til unge. Allerhelst SMS beskeder på mobilen. Hver dag bruger unge to timer og 42 minutter i gennemsnit på mobilen, heraf er 86% af tiden på apps. Derfor er projektpartnerne i færd med at udvikle et nyt kampagneredskab, en Nemquiz App, der på en humoristisk måde kan fortælle unge om det offentlige og bibliotekerne.

Disse tips og andre ideer er nu udgivet i HVA SKA JEG MED KOMMUNEN? Om unge, biblioteker og borgerservice  – og kan fås gennem Billund Bibliotekerne og downloades fra db.dk/kalender/konference-hva’-ska’-jeg-med-kommunen.

 

Projektet er støttet med midler fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre under Kulturstyrelsen.

 

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...