Makerspace, musik og interaktiv læring i Finland

Skrevet af

Hanne Marie Knudsen

13 oktober, 2015

Bibliotekerne i Finland arbejder med mange indfaldsvinkler til folkebibliotekernes nye roller både som værested og som lærested. Tre andre elementer, som studietursholdet (under udviklingsprojektet 'Mit rum for læring') også kunne hente ny inspiration til, var netop makerspaces, musik og interaktive tilbud.

Flere makerspace-idéer er lige til at tage op og behøver ikke at koste en bondegård. Kvaliteten i de finske makerspaces og læring ad den vej er høj. På Sello Bibliotek, det travleste bibliotek i hele Helsinkiområdet med et gennemsnitligt besøgsantal på 100.000 besøgende hver måned, så vi værkstedstilbud med 3D Print, syborde, IT-hjælp, scene til et morgenstudie med direkte sendetid, aktivitetsbord til brugerne og et mødested, hvor borgerne kan hjælpe hinanden.

Musikmæssigt er man i Finland – modsat de fleste steder – også optaget af bibliotekernes rolle i musiksammenhæng. Mange biblioteker gør meget ud af at levendegøre musiksamlingerne og tilbyder ofte muligheder for, at borgerne selv aktivt kan producere musik, bl.a. i form af gode lydstudier. På Hovedbiblioteket i Tampere mødte vi bibliotekarer, der arrangerer musikalske book-talks, musikoptrædener, musik workshops, live-arrangementer og 3. verdens musikoplevelser i samarbejde med skolerne.

Ildsjælene skaber interaktiv læring i skolerne. På Vuores, en nybygget skole i Tampere-området, er skolebiblioteket knapt nok taget i brug. Men også her er biblioteket tænkt ind som ‘hjertet’ i skolen trods meget beskeden bemanding og service fortrinsvis via en stationær, meget spil-centreret samling. Forklaringen er bl.a. et ugentligt bogbusbesøg med lånetilbud fra hovedbiblioteket i Tampere.

Engagementet hos både folkebibliotekaren og skolebibliotekaren er i top trods sparsomme ressourcer: En læseklubordning fra 1. klasse er igangsat. Og læseoplevelserne kombineres med dukketeater som en måde at (gen)fortælle historierne for de andre elever. Også i Finland synes det som om, det er folkebibliotekerne, der har taget têten i samarbejdet mellem skolerne og folkebibliotekerne.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...