Makerspace, musik og interaktiv læring i Finland

Skrevet af

13. oktober, 2015

Bibliotekerne i Finland arbejder med mange indfaldsvinkler til folkebibliotekernes nye roller både som værested og som lærested. Tre andre elementer, som studietursholdet (under udviklingsprojektet 'Mit rum for læring') også kunne hente ny inspiration til, var netop makerspaces, musik og interaktive tilbud.

Flere makerspace-idéer er lige til at tage op og behøver ikke at koste en bondegård. Kvaliteten i de finske makerspaces og læring ad den vej er høj. På Sello Bibliotek, det travleste bibliotek i hele Helsinkiområdet med et gennemsnitligt besøgsantal på 100.000 besøgende hver måned, så vi værkstedstilbud med 3D Print, syborde, IT-hjælp, scene til et morgenstudie med direkte sendetid, aktivitetsbord til brugerne og et mødested, hvor borgerne kan hjælpe hinanden.

Musikmæssigt er man i Finland – modsat de fleste steder – også optaget af bibliotekernes rolle i musiksammenhæng. Mange biblioteker gør meget ud af at levendegøre musiksamlingerne og tilbyder ofte muligheder for, at borgerne selv aktivt kan producere musik, bl.a. i form af gode lydstudier. På Hovedbiblioteket i Tampere mødte vi bibliotekarer, der arrangerer musikalske book-talks, musikoptrædener, musik workshops, live-arrangementer og 3. verdens musikoplevelser i samarbejde med skolerne.

Ildsjælene skaber interaktiv læring i skolerne. På Vuores, en nybygget skole i Tampere-området, er skolebiblioteket knapt nok taget i brug. Men også her er biblioteket tænkt ind som ‘hjertet’ i skolen trods meget beskeden bemanding og service fortrinsvis via en stationær, meget spil-centreret samling. Forklaringen er bl.a. et ugentligt bogbusbesøg med lånetilbud fra hovedbiblioteket i Tampere.

Engagementet hos både folkebibliotekaren og skolebibliotekaren er i top trods sparsomme ressourcer: En læseklubordning fra 1. klasse er igangsat. Og læseoplevelserne kombineres med dukketeater som en måde at (gen)fortælle historierne for de andre elever. Også i Finland synes det som om, det er folkebibliotekerne, der har taget têten i samarbejdet mellem skolerne og folkebibliotekerne.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...