Hva’ ska’ jeg med kommunen?

Skrevet af

12. december, 2013

Alexandra går i 3. g og har fritidsjob på Lego. Hun har sammen med fem andre unge fra Billund og Grindsted-områderne sagt ja tak til bibliotekets invitation om at deltage i en fire timers workshop med idéudvikling til, hvordan kommunalvalget kan blive interessant, så flere unge stemmer. Workshoppen bliver gennemført samtidigt efter samme skabe-lon via storskærm med unge andre steder i landet – på Stevns, Næstveds, Nordfyns, Skanderborgs og Vesthimmerlands biblioteker.

Som Steffen, 20 år, og aktiv i Venstres Ungdom siger: “– det er svært for mange unge at se idéen i at stemme til kommunalvalget, for hvad får jeg selv ud af det? De kan ikke identificere sig med dét, politikerne snakker om!” Sådan er det – og en anden ting er, at flere unge finder det lidt pinligt at stemme, hvis ens venner ikke gør det. At stemme skal være socialt og tilgængeligt!

Ny måling af unges holdninger til kommunen
Målingen blandt unge i de syv kommuner er foretaget af Moos Bjerre Analyse og konsulentfirmaet Knudsen Syd. Hele 55 % af de unge adspurgte svarer, at de har stemt ved det senestes folketingsvalg i 2011. Det er en høj valgdeltagelse i forhold til KL’s tilsvarende undersøgelser. Andre undersøgelser fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og KL viser, at unge er politisk interesserede og politisk bevidste og frivilligt engagerede som aldrig før. Men også at de vælger det formelle demokrati fra.

Unge efterlyser tydelig kommunikation
I den nye måling svarer 46 %, at de ikke ved, hvad kommunen står for. Halvdelen, 50 % af de unge, efterlyser, at kommunen er tydelig og direkte i kommunikationen med unge.  Mens 37 % ikke ved, at de kan få indflydelse på kommunen og kommunens tilbud, hvis de engagerer sig, og 13% mener ikke, at de kan få indflydelse overhovedet.

Den allerbedste idé til at få flere til stemmeurnerne er, ifølge de unge fra Grindsted og Billund, en brochure til de nye førstegangsvælgere – stilet personligt med navn på. For – som Steffen fortæller: “– jeg læser ikke de elektroniske mails fra afsendere, jeg ikke kender. Det er jo spam! – men et brev med posten er jo noget helt specielt.”

Der er bred enighed blandt de unge om, at der skal reklameres for valgmulighederne og arrangementer på skolernes lektiekanal, intranet, infoskærme mm. Og gerne på Facebook, busreklamer og i gratisaviserne. Flere af deltagerne understreger:

“ – I skal fortælle om konkrete cases, som har relevans for unge – gerne provokere på Facebook, eller dér, hvor unge er: Gennem kampagner ude på skolerne. Motivere ved morgensamlingerne!”

Workshoppen afsluttes via storskærm med en fælles præsentation af de mange fremkomne idéer og en konkurrence om den allerbedste idé, men der viser sig at være dødt løb mellem idéerne udviklet af henholdsvis Skanderborg og Stevns:

– En valgbus indrettes med debattører fra tre forskellige politiske verdener: Anarki, diktatur og demokrati. Bussen skal køre rundt på skolerne op til valget og deltage i “Sort nat”, Skanderborgs svar på Open Night.

– Stevns har ingen efteruddannelsesinstitutioner. Derfor er det nødvendigt at gribe de unge i farten: Med Face-to-face politiske skuespil i toget med involvering af passagerer. Så de unge passagerer husker optrinene og bagefter går hen og stemmer. 

Biblioteket skal også på banen
Projektbibliotekerne i Næstved, Stevns, Kerteminde, Nordfyn, Skanderborg, Vest-himmerland og Billund arbejder videre med de gode idéer i den enkelte kommune. Og de unge vil gerne bidrage til at føre idéerne ud i livet og være ambassadører for biblioteket. Christian Nørgaard (19 år), der faktisk selv stiller op til kommunalvalget for Venstre, er begejstret: “YES – hvis I fortsat vil involvere unge, så er jeg frisk på det hele!”. Han sekunderes af Jonas, 20 år, ansat på Lego, som fastslår: “Vi er her jo ikke for at vinde biografbilletter, men for at gøre en forskel i kommunen!”.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...